Vorming en Toerusting


Gemeente Groei Groepen
Huiskamergesprekken
Kerkbibliotheek
Diverse Bijbel- en gespreksgroepen
Taakgroep Missionaire Toerusting

WERKGROEP VORMING en TOERUSTING

Leden van de werkgroep:

Mevr.M.G..Eleveld (Huiskamergesprekken)  Oosterhoek 5    514863
Mevr.G.Geerts (Huiskamergesprekken) Bergsteinlaan 106  524343
Ds. B. Haanstra (voorzitter) Meidoornstraat 15   517059


Taakgroep Gemeente Groei Groepen

GemeenteGroeiGroepen

GEMEENTE GROEI GROEPEN
http://www.ewv.nl/files/user/foto_1_0.jpg

Gemeente Groei Groep

Op dit moment komen ruim  70 mensen in 7 groepen regelmatig bijeen op verschillende dagen en tijdstippen.
Tijdens een bijeenkomst praten we op open wijze met elkaar aan de hand van het boekje ‘Sterk en moedig als Jozua.’  Hierin is het verhaal van Jozua uitgewerkt in diverse thema’s, verrijkt met achtergrondinformatie,  vragen en herkenbare voorbeelden. We merken dat dit stof geeft tot mooie en verdiepende gesprekken die ons eigen leven en geloofsleven raken.
Mocht u zich dit seizoen  alsnog willen aansluiten bij een van de groepen, bent u van harte welkom!

De verschillende groeigroepen komen bijeen op:

Maandagavond van 19.45-22.00 uur te Het Garnizoen 20
Leiding: Bert Tissingh. 577525 mail: bertmarja@ziggo.nl
Contactpersoon: Ank Boot. tel. 514746 anna.dejonge@hotmail.com

Maandagavond van 19.45-22.00 uur in het Trefpunt in Onnaveld. leiding: Ella Meerveld, Jelly Kuiper en Lia Troelstra . Contactpersoon:Jelly Kuiper  tel:517092 kuiperh@ziggo.nl

Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur wisselend op diverse adressen.
Contactpersoon: Roelie Stevens tel: 517120 roeliestevens@home.nl

Dinsdagmiddag van 13.45-15.45 uur in Trefpunt in  Onnaveld
Contactpersoon: Lia Troelstra tel: 341730 lia.troelstra@hetnet.nl

Dinsdagavond van 19.45-22.00 uur op Bergsteinlaan 102 Tuk.
Leiding: Kosse Jonker tel. 769050 dskossejonker@xs4all.nl
Contactpersoon: Fam. Evenhuis tel. 514430
Deze groep komt dit seizoen 5x bijeen.
  
Woensdagavond van 20.15.- 22.15 uur in ‘De Ontmoeting’ te Eesveen 
Leiding: Fred Boot tel. 514746 fredboot47@gmail.com

Donderdagmiddag GGG  van 13.00-15.00 uur  in het inloophuis de Koning. Doelenstraat 14. Steenwijk. Voorafgaand is gelegenheid samen te lunchen van 11.45-13.00 uur.
Leiding: Egbert de Vos  06-41516405. info@egbertdevos.nl

Voor algemene of specifieke  informatie over GGG kunt u contact opnemen met coördinator:
Roelie Stevens. tel: 517120. roeliestevens@home.nlTaakgroep Huiskamergesprekken

De taakgroep houdt zich bezig met het bevorderen van een goed communicatieproces over geloofs- en kerkelijke aangelegenheden binnen de gemeente, opdat gemeenteleden vanuit verschillende geloofsbelevingen en geloofsvisies elkaar beter verstaan. Daartoe bereidt de taakgroep ieder jaar inhoudelijke en methodische samenkomsten voor in de vorm van huiskamergesprekken.
Coördinatie: Mevr. M. Huisman Kallenkoterallee 116   510467

 


Taakgroep Kerkbibliotheek

Het beschikbaar stellen van lectuur voor iedereen die van lezen houdt en die zijn geloofsleven of dat van de kinderen verder wil opbouwen.
Hiertoe is een bibliotheek ingericht waaruit gemeenteleden boeken, gedichtenbundels, informatieve- en verdiepingsboeken, liedboeken en kinderbijbels, CD’s, video’s en DVD’s kunnen lenen.
De kerkbibliotheek is gevestigd in de hal van de Klincke, bij de Grote Kerk aan de Kerkstraat en is geopend:

* iedere 1e zondagmorgen na de kerkdienst.
* iedere donderdagavond van 19.00-20.00 uur.

Kosten lidmaatschap € 10,- voor het hele gezin per jaar.


Taakgroep Bijbel- en Gespreksgroepen

Voor het volgen van gespreksgroepen en/of leerhuizen kunt u het winterwerkboekje raadplegen. Hierin staan alle activiteiten die georganiseerd worden hieromtrent vermeld.


Afvaardiging naar het Breed Moderamen: Ds. B. Haanstra


 

update 7 January, 2019