Vorming en Toerusting


Gemeente Groei Groepen
Huiskamergesprekken
Kerkbibliotheek
Diverse Bijbel- en gespreksgroepen
Taakgroep Missionaire Toerusting

WERKGROEP VORMING en TOERUSTING

Leden van de werkgroep:

Mevr.M.G..Eleveld (Huiskamergesprekken)  Oosterhoek 5    514863
Mevr.G.Geerts (Huiskamergesprekken) Bergsteinlaan 106  524343
Ds. B. Haanstra (voorzitter) Meidoornstraat 15   517059


Taakgroep Gemeente Groei Groepen

GemeenteGroeiGroepen

GEMEENTE GROEI GROEPEN
http://www.ewv.nl/files/user/foto_1_0.jpg

U bent van harte welkom bij een van de Gemeente groei groepen in Steenwijk, Eesveen en Onnaveld.
Gemeente Groei Groepen ( GGG)  is een landelijk netwerk van gespreksgroepen binnen de Protestantse kerk. Zij bespreken hetzelfde jaarthema vanuit een boekje dat jaarlijks wordt samengesteld door predikanten. In dit boekje staat interessante achtergrondinformatie bij het betreffende Bijbelgedeelte, prachtige foto’s, interviews en gespreksvragen om tot een verdiepend geloofsgesprek te komen.

Dit jaar staat het verhaal van Jozua centraal met als overkoepelend jaarthema: Sterk en moedig als Jozua*
Hij had als leider van Gods volk te maken met moeilijke keuzes, strijd en tegenwerking.
Aan de hand het verhaal van Jozua proberen we samen te ontdekken waar wij onze kracht vandaan halen om (in ons geloof) sterk en moedig te zijn als we te maken hebben met (innerlijke) strijd, wat de Bijbel bedoelt met geestelijke wapenrusting en hoe we deze kunnen gebruiken om geestelijke aanvallen van machten en krachten van de duisternis te weerstaan.

Voor meer informatie over het boekje zie:
https://www.ewv.nl/nieuws/ggg-materiaal1819

*het is mogelijk dat enkele groepen in overleg met elkaar kiezen voor een ander boekje.

De verschillende groeigroepen komen tweewekelijks bijeen op:
Maandagavond van 19.45-22.00 uur te Het Garnizoen 20
Contactpersoon: Ank Boot. tel. 514746

Maandagavond van 19.45-22.00 uur in het Trefpunt in Onnaveld. leiding: Ella Meerveld, Jelly Kuiper en Lia Troelstra . Contactpersoon:.Jelly Kuiper  tel:517092 of mail: kuiperh@ziggo.nl

Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur wisselend op diverse adressen in de Nieuwe Gagels.
Contactpersoon: Roelie Stevens tel: 517120 of mail: roeliestevens@home.nl

Dinsdagmiddag van 13.45-15.45 uur in ontmoetingsruimte Trefpunt in  Onnaveld
Contactpersoon: Lia Troelstra tel: 341730  of mail: lia.troelstra@hetnet.nl

Dinsdagavond van 20.15-22.15 uur in Tuk
Contactpersoon: Kosse Jonker tel: 769050 of mail: dskossejonker@xs4all.nl
 
Woensdagavond van 20.15.- 22.15 uur in ‘De Ontmoeting’ te Eesveen 
Contactpersoon: Fred Boot tel. 514746  of mail: fredboot47@gmail.com

Voor algemene of specifieke  informatie over GGG kunt u contact opnemen met coördinator: Roelie Stevens. tel: 517120. roeliestevens@home.nlTaakgroep Huiskamergesprekken

De taakgroep houdt zich bezig met het bevorderen van een goed communicatieproces over geloofs- en kerkelijke aangelegenheden binnen de gemeente, opdat gemeenteleden vanuit verschillende geloofsbelevingen en geloofsvisies elkaar beter verstaan. Daartoe bereidt de taakgroep ieder jaar inhoudelijke en methodische samenkomsten voor in de vorm van huiskamergesprekken.
Coördinatie: Mevr. M. Huisman Kallenkoterallee 116   510467

 


Taakgroep Kerkbibliotheek

Het beschikbaar stellen van lectuur voor iedereen die van lezen houdt en die zijn geloofsleven of dat van de kinderen verder wil opbouwen.
Hiertoe is een bibliotheek ingericht waaruit gemeenteleden boeken, gedichtenbundels, informatieve- en verdiepingsboeken, liedboeken en kinderbijbels, CD’s, video’s en DVD’s kunnen lenen.
De kerkbibliotheek is gevestigd in de hal van de Klincke, bij de Grote Kerk aan de Kerkstraat en is geopend:

* iedere 1e zondagmorgen na de kerkdienst.
* iedere donderdagavond van 19.00-20.00 uur.

Kosten lidmaatschap € 10,- voor het hele gezin per jaar.


Taakgroep Bijbel- en Gespreksgroepen

Voor het volgen van gespreksgroepen en/of leerhuizen kunt u het winterwerkboekje raadplegen. Hierin staan alle activiteiten die georganiseerd worden hieromtrent vermeld.


Afvaardiging naar het Breed Moderamen: Ds. B. Haanstra


 

update 27 Augustus, 2018