Vorming en Toerusting


Gemeente Groei Groepen
Huiskamergesprekken
Kerkbibliotheek
Diverse Bijbel- en gespreksgroepen
Taakgroep Missionaire Toerusting

WERKGROEP VORMING en TOERUSTING

Leden van de werkgroep:

Mevr.M.G..Eleveld (Huiskamergesprekken)  Oosterhoek 5    514863
Mevr.G.Geerts (Huiskamergesprekken) Bergsteinlaan 106  524343
Ds. B. Haanstra (voorzitter)

Skipfeartsein 8 , 9123JS, METSLAWIER

0519-347439
06-40162866


Taakgroep Gemeente Groei Groepen

GemeenteGroeiGroepen

GEMEENTE GROEI GROEPEN
http://www.ewv.nl/files/user/foto_1_0.jpg

Gemeente Groei Groepen

Ook dit kerkelijk seizoen 2019-2020 komen de bestaande Gemeente Groei Groepen weer bijeen.
GGG groepen staan bekend om een open en warme sfeer waar velen zich bij thuis voelen.
Weet u  van harte welkom om zich bij een van de groepen aan te sluiten.
Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen met de contactpersoon om van hem of haar te horen wanneer de betreffende groep weer bijeen komt in dit nieuwe seizoen.

Maandagavond van 19.45-22.00 uur te Het Garnizoen 20
Leiding: Bert Tissingh. 577525 mail: bertmarja@ziggo.nl
Contactpersoon: Ank Boot. tel. 514746 anna.dejonge@hotmail.com

Maandagavond van 19.45-22.00 uur in het Trefpunt in Onnaveld.
Leiding: Ella Meerveld, Jelly Kuiper en Lia Troelstra .
Contactpersoon:Jelly Kuiper  tel:517092 kuiperh@ziggo.nl

Maandagavond van 19.45-22.00 uur op Bergsteinlaan 102 Tuk.
Leiding: Kosse Jonker tel. 769050 dskossejonker@xs4all.nl
Contactpersoon: Fam. Evenhuis tel. 514430 j.w.evenhuis@hetnet.nl
Deze groep behandelt dit seizoen de onderwerpen uit de Alpha-cursus.

Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur wisselend op diverse adressen.
Contactpersoon: Roelie Stevens tel: 517120 roeliestevens@home.nl

dinsdag 15 oktober  bij Ytje Holthof  De Beugel 57 Steenwijk
dinsdag 29 oktober   bij Lies Quak   De Welhaak 8 Steenwijk
dinsdag 12 november bij Henny van Osselen De Beugel 59 Steenwijk
dinsdag 26 november bij Henny van Osselen De Beugel 59 Steenwijk
dinsdag 10 december  bij Henny van Osselen De Beugel 59 Steenwijk

Woensdagavond van 20.15.- 22.15 uur in ‘De Ontmoeting’ te Eesveen 
Leiding: Fred Boot tel. 514746 fredboot47@gmail.com

woensdag 9 okt,    woensdag 23 okt,
woensdag 6 nov,   woensdag 20 nov,
maandag 2 dec,    woensdag 18dec,
donderdag 2 jan 2020,

en 15 jan, 29 jan, 12 febr. , 26 febr, 11 maart, 25 maart ,8 april en 22 april

Donderdagmiddag GGG  van 13.00-15.00 uur  in het inloophuis de Koning. Doelenstraat 14. Steenwijk.
Voorafgaand is gelegenheid samen te lunchen van 12.00-13.00 uur.

Leiding: Egbert de Vos  06-41516405. info@egbertdevos.nl

Voor algemene of specifieke  informatie over GGG kunt u contact opnemen met coördinator:
Roelie Stevens. tel: 517120. roeliestevens@home.nl

 Taakgroep Huiskamergesprekken

De taakgroep houdt zich bezig met het bevorderen van een goed communicatieproces over geloofs- en kerkelijke aangelegenheden binnen de gemeente, opdat gemeenteleden vanuit verschillende geloofsbelevingen en geloofsvisies elkaar beter verstaan. Daartoe bereidt de taakgroep ieder jaar inhoudelijke en methodische samenkomsten voor in de vorm van huiskamergesprekken.
Coördinatie: Mevr. M. Huisman Kallenkoterallee 116   510467

 


Taakgroep Kerkbibliotheek

Het beschikbaar stellen van lectuur voor iedereen die van lezen houdt en die zijn geloofsleven of dat van de kinderen verder wil opbouwen.
Hiertoe is een bibliotheek ingericht waaruit gemeenteleden boeken, gedichtenbundels, informatieve- en verdiepingsboeken, liedboeken en kinderbijbels, CD’s, video’s en DVD’s kunnen lenen.
De kerkbibliotheek is gevestigd in de hal van de Klincke, bij de Grote Kerk aan de Kerkstraat en is geopend:

* iedere 1e zondagmorgen na de kerkdienst.
* iedere donderdagavond van 19.00-20.00 uur.

Kosten lidmaatschap € 10,- voor het hele gezin per jaar.


Taakgroep Bijbel- en Gespreksgroepen

Voor het volgen van gespreksgroepen en/of leerhuizen kunt u het winterwerkboekje raadplegen. Hierin staan alle activiteiten die georganiseerd worden hieromtrent vermeld.


Afvaardiging naar het Breed Moderamen: Ds. B. Haanstra


 

update 6 January, 2020