Protestantse Gemeente Steenwijk
     
Preekrooster  
2018
  11 okt 2018  
datum bijzonderheden   aanvang kerkgebouw voorganger opmerkingen
okt
7 Gelegenheid tot dopen 09.30 Grote kerk Ds. A. van 't Zand medewerkingsdag kerkkoor
09.30 Onnaveld Ds. B. Haanstra
10.45 Eesveen Ds. B. Haanstra
Sing-in 19.00 Grote kerk Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot
14 Heilig Avondmaal 09.30 Grote kerk Ds. B. Haanstra
Heilig Avondmaal 09.30 Onnaveld Ds. A. van 't Zand
Heilig Avondmaal 10.45 Eesveen Ds. A. van 't Zand
Introductie nieuw Liedboek 19.00 Grote kerk ---
Zang- en luisteravond 19.00 Onnaveld --- Jubal Ossenzijl
21 Kerk en hobby 09.30 Grote kerk Ds. A. van 't Zand Herfstvakantie
09.30 Onnaveld Ds. G.J. de Haan, Oosterzee 20 oktober t/m 28 oktober
10.45 Eesveen Ds. G.J. de Haan, Oosterzee
  Introductie nieuw Liedboek 19.00 Grote kerk ---  
28 Evang. Opendeurdienst 09.30 Grote kerk --- Gerald Troost en zijn band
09.30 Onnaveld Ds. W.J. Keuning, Mantgum
10.45 Eesveen Ds. W.J. Keuning, Mantgum
Lutheravond 19.00 Grote kerk Raad van kerken Fries mannenensemble, Reflektor
datum bijzonderheden   aanvang kerkgebouw voorganger opmerkingen
nov
4 Zending/ZWO 09.30 Grote kerk Ds. A. van 't Zand
09.30 Onnaveld Ds. B. Haanstra
10.45 Eesveen Ds. B. Haanstra
Jeugddienst 19.00 Grote kerk Ds. B. Haanstra
7 Dankdag voor gewas en arbeid (woensdag) 19.30 Grote kerk Ds. B. Haanstra
11 Kerk,school en gezindienst 09.30 Grote kerk Ds. B. Haanstra extra liturgieën!!!
09.30 Onnaveld Ds. A. van 't Zand
10.45 Eesveen Ds. A. van 't Zand
18 09.30 Grote kerk Ds. D.J. Lagerweij, Zwolle
09.30 Onnaveld Ds. C.P. Meijer, Zwolle
10.45 Eesveen Ds. C.P. Meijer, Zwolle
Zingend vanuit de Grote kerk 19.00 Grote kerk --- Gospelkoor Rejoyce Zuidwolde
25 Zondag Voleinding  09.30 Grote kerk Centrale dienst medewerkingsdag kerkkoor
09.30 Onnaveld --- extra liturgieën!!!
10.45 Eesveen ---
datum bijzonderheden   aanvang kerkgebouw voorganger opmerkingen
dec
2 Gelegenheid tot dopen 09.30 Grote kerk Ds. B. Haanstra
1e Advent 09.30 Onnaveld Ds. A. van 't Zand
10.45 Eesveen Ds. A. van 't Zand
Sing-in 19.00 Grote kerk Ds. B. Haanstra
9 Jeugddienst 09.30 Grote kerk Ds. B. Haanstra
2e Advent 09.30 Onnaveld Ds. A. van 't Zand
10.45 Eesveen Ds. A. van 't Zand
Introductie nieuw Liedboek 19.00 Grote kerk ---
16 Heilig Avondmaal / 3e Advent 09.30  Grote kerk Ds. A. van 't Zand medewerkingsdag kerkkoor
Heilig Avondmaal 09.30 Onnaveld Ds. A. van der Honing
Heilig Avondmaal 10.45 Eesveen Ds. A. van der Honing
Zang- en luisteravond 19.00 Onnaveld ---
23 4e Advent 09.30 Grote kerk Ds. B. Haanstra Kerstvakantie 
09.30 Onnaveld Ds. J. Woltinge, Zwolle 22 december t/m 6 januari.
10.45 Eesveen Ds. J. Woltinge, Zwolle
Krabbeldienst 11.00 Grote kerk ---
24 Kerstnachtdienst (maandag) / 4e Advent 19.00 Grote kerk Ds. A. van 't Zand
22.00 Grote kerk Ds. B. Haanstra
25 1e Kerstdag (dinsdag) 09.30 Grote kerk Ds. A. van 't Zand
09.30 Onnaveld Ds. B. Haanstra Willy Kollen
10.45 Eesveen Ds. B. Haanstra
26 2e Kerstdag (woensdag) 10.00 Raad van Kerken verzorgt kerkdienst?
30 09.30 Grote kerk Ds. B. Haanstra
09.30 Onnaveld Ds. A. van 't Zand
10.45 Eesveen Ds. A. van 't Zand
31 Oudejaarsdienst (maandag) 19.30 Grote kerk Ds. A. van 't Zand