De Protestante Gemeente Steenwijk heeft momenteel
2 predikanten in dienst:

Predikanten    
Ds. Bob Haanstra

Predikant wijk 1 ,wijk 2,1
Meenthehof, Nijenstede

Skipfeartsein 8 ,
9123JS, METSLAWIER.

tel.no.: 0519-347439
06 4016 2866.

email:
dsbobhaanstra@pkn-steenwijk.nl

VacantPredikant wijk 3 ,wijk 2,2

Ds.Aaltsje van der Honing

Bijstand in het ouderenpastoraat.

Zonnekamp, Nijenstede

Broerstrjitte 13
8625 JA Oppenhuizen: 0515-338946
overdag te bereiken

email:
dsaaltsjevanderhoning@pkn-steenwijk.nl

 

10-Feb-2020