Kerk en hobby

Opgericht in 2005 met als doel het talent(en), wat een ieder van ons heeft meegekregen, te laten zien. Bij sommige deelnemers gaat dit spontaan, voor anderen is het een hele opgave om het te ontdekken.
Op de bijeenkomsten wordt het gekozen thema met elkaar besproken en uitgediept. Zo kunnen wij elkaar inspireren. Thuis gaat een ieder voor zich een werkstuk bedenken.

De taakgroep Kerk en Hobby is toegankelijk voor een ieder die dat wil(ongeacht geloof, leeftijd).
Bedoeling: het regelmatig bezoeken van de bijeenkomsten.(6 x per jaar).
                   het maken van één of meer werkstukken.
                   het schrijven van een tekst hierbij.

Bij toerbeurt is één van de predikanten op de bijenkomsten aanwezig om het thema toe te lichten vanuit de Bijbel.
In de maand oktober worden de werkstukken gepresenteerd.
Zaterdagmiddag met een officiële opening, met muziek, dans en een verhalenvertelster.
Zondagmorgen in de eredienst staat het thema centraal.
De week die daarop volgt is de tentoonstelling ‘s middags geopend van 14.00 – 16.00 uur.
Informatie Erica Noordanus, tel. 0521-514221

2017

Fotoboek kerk en hobby 2017

Thema Godsbeelden

Bekijk de link en het fotoboek

 

2015

Fotoboek kerk en hobby 2015

 

Thema Duurzaamheid

  

Hout en duurzaamheid.

Zolang de wereld bestaat wordt hout overal voor gebruikt.
Voor vuren om warm te worden, om wilde dieren op afstand te houden.
Later voor hutten, boomkano’s, gereedschappen enz.
Door bewerking, toegevoegde waarde, wordt het duurzaam.
Mijn hobby is hout wat ik in de natuur vind en wat je zou gebruiken als brandhout te bewerken.
Zodanig dat al aanwezige vormen verfijnd worden.
Dat het meer is dan brandhout.

1. Dode wortelstokken gevonden in de Vogezen op zoek naar fossielen. Nu echte en fantasie dieren, opgehangen aan een gewurgde boom.
2. Fantasie.
3. Stronk: Jona en de grote vis. Hij moest Ninevé waarschuwen zich weer tot God te wenden. Ze bleven behouden.
4. Wortelstok: Danseres.

Meine ter Wisscha, houtbewerken.

 

Voor mij is de Bijbel het duurzaamste boek.
Eeuwengeleden is het verhaal verteld.
God schiep de aarde met al wat er in is.
En gaf het ons in bruikleen en het goed te beheren.
Het is niet altijd van zelfsprekend zoals sommige dingen lopen.
We zijn vaak verwonderd en verbaasd wat er met ons zelf gebeurd. Dit boek leeft het geeft ons hoop en liefde en versterkt ons geloof. En is een leidraad heel ons leven lang.
God gebruikt ons als mensen om de ander te steunen en bij te staan. Ik vond een briefje die mijn moeder ooit schreef.
Van heb je moeite of verdriet God vergeet je niet, en als op de levenszee, De weg niet vind en Gods trouw niet kan vermoeden houd God zijn kind vast. Ik denk dat ik niet zo maar het briefje vond het is op het goede moment gevonden.
Het gaf mij weer kracht en steun om door te gaan.
Zoals ik ook mijn zus nog heb die er voor mij is.
En zo zijn er heel veel dingen die je uit de Bijbel kan halen voor ieder kan dit anders zijn.
De Bijbel is een tijdloos boek en het leeft.

Sietske Pit, olieverf schilderij

 

Deze tas is ook duurzaamheid.

Weini van Bemmel, quilten.

 

 

 

DUURZAAM.

Wat is voor ons “van lange duur “ ?
Dat is toch zeker : de natuur.
Duinen en ook een prachtig bos
laten we toch zeker niet los !
Met zorg en liefde dit bewaren
is een opdracht : voor vele jaren !
Bewonderen en er /van en / mee leven
blijft een vast- en goed gegeven.

Henny Hetebrij. aquarel.
(winter), (lente), (zomer)  (herfst)

De vier seizoenen

Als een zorgzame rentmeester omgaan met de schepping, niet zo af en toe, maar in zomer en winter, in lente en herfst, in alle jaargetijden.
Want God schiep hemel en aarde, water en lucht, zee en land.
En God zei dat het goed was!
Dat slaat op heel zijn scheppingswerk.
God stelde de mens aan om zijn aarde te bewerken en te beheren.
De mens kreeg de verantwoordelijkheid om duurzaam met die schepping om te gaan.
Onze verantwoordelijkheid is duidelijk.
Laten we instemmen met de woorden van lied 992 vers 2 (NLB)

Wat vraagt de aarde meer van ons
Dan dat wij dienen en hoeden
Als mensen naar Gods beeld?

Lies Quak, kantkloswerk.


DUURZAAM

Wat is er duurzamer dan het verbond dat God
met heel de schepping gesloten heeft!

Als ik een boog in de wolken zie verschijnen
zal ik denken aan het eeuwig durend verbond
tussen God en alles wat leeft op aarde.
Dit zei God.

Greet Timmer, beelden/figuren van pretex.


  

Paradijs.

Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Els Klaassen, a. porselein schilderen.
b. collage met vouwsels.

 

Foto’s en toelichting:

fotoboek kerk en hobby 2014

 

Thema 2014  “Dienstbaarheid”:

Ruth.

Omdat er hongersnood was in het land van Juda trok Naomi
met haar man Elimelek en haar beide zonen Machlon en Kiljon
naar het veld van Moab. Daar stierf Elimelek .
Haar beide zonen trouwden met Moabitische vrouwen, Ruth en Orpa.

Maar ook haar beide zonen Machlon en Kiljon stierven in dat land.
Naomi bleef achter met haar beide schoondochters Ruth en Orpa.

Naomi wilde terug naar haar eigen volk, op de terugweg zei ze tegen
hen “Ga terug naar het huis van uw moeder “.
Waarop Ruth antwoordde: “Waar gij heen gaat zal ik heengaan,
ik blijf u dienstbaar, uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God”.

Orpa ging terug en Ruth was dienstbaar aan haar schoonmoeder en
haar volk.

Piet de Vries, aquarelleren.

----------------------------------------------------------------

 

De wereld heeft vele volkeren en kleuren dat is in de cirkel weergegeven.
Je kunt zien hoeveel verschillen er zijn op deze wereld.

Met onze handen mogen we dienstbaar zijn speciaal de kinderen
in de wereld mogen we helpen met onze handen.

Onze handen die onze Schepper heeft gegeven.
Alles in het licht van de Bron waaruit we mogen putten.

Wil de Vries, zendala, mandala
----------------------------------------------------------------

 

 

Dienstbaarheid = met liefde iets doen voor je medemens.
Liefde staat voor warmte….., voor geven ….., voor aandacht …..,
voor een hart dat klopt.
Ieder mens heeft een hart nodig om te kunnen leven, te kunnen
ontvangen, te kunnen geven, om dienstbaar te kunnen zijn.
Als wij de liefde die God in ons hart legt doorgeven aan onze naaste,
kan zowel ons eigen hart als het hart van onze naaste blijven kloppen.
Want niemand is iemand zonder de ander, we hebben elkaar nodig.
God werkt door mensen heen.
Hiervoor hoeven wij alleen ons hart maar te volgen, want dat klopt!

Albertje Mulder, quilten.
                          info: de donkerbruine vlakken geeft de verbinding 
                                                           
aan tussen mensenharten.

----------------------------------------------------------------

De quilt draagt als naam: Een dienst
                                         Een handvat
                                         Hulp voor elkaar.

Anneke Scholten, quilten.
                             info: de quilt is gemaakt met applicatie –
                                             
(stof op stof) en borduurwerk.

----------------------------------------------------------------

 

Diakonia
                                           (Diaconie)

Is het Griekse woord voor dienen en dienstbaarheid.
De mensen op deze aarde worden door geloof gevoed
en groeien door in hun relatie dienstbaar te zijn
ten opzichte van elkaar en nood elders in de wereld.

Geke de Boer - Wink, gemengde techniek.

----------------------------------------------------------------

Dienstbaarheid als Lofzang.

Hoe adembenemend is Uw schepping Heer.
De rusteloze wolken, zich alsmaar vernieuwend.
De onpeilbaar diepe wateren, met hun stille geheimen.
En de duizelingwekkende kleurenpracht van dat alles.
Mijn zoekende penseel beeft van bewondering.
En weet zich een nederig dienaar van Uw Grootheid.

Jeannette van Delden, acryl en pastel schilderen.   info: “De Azoren”.

----------------------------------------------------------------

Dank-je-wel.

boomschors als handen in elkaar gevouwen
verbondenheid in dienstbaarheid.

bladeren in vele vormen gebogen en opgerold,
met bloemen van verschillende kleuren en afmetingen,
verscheidenheid in dienstbaarheid in al zijn facetten,
zoals de deelnemers van kerk en hobby hun werkstukken
hebben vorm gegeven.

voor en met elkaar in dienstbaarheid
10 jaar kerk en hobby.

                                   “Open je hart
om de liefde van
anderen toe te laten
en om mensen
te laten voelen
dat je van ze houdt
en om ze geeft”.

Henny Maring: symbolisch bloemschikken.
                        info: de schikking is als een dank-je-wel
                                aan alle deelnemers van Kerk en Hobby
                                 in de afgelopen 10 jaar.
                                kleur van de bloemen margenta(dienstbaarheid).
                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema 2013:  Vreugde

Margriet Kuindersma, keramiek.
Deze Afrikaanse vrouw van keramiek symboliseert voor mij
vreugde.
In Kameroen, waar wij gewoond hebben, was het motto van
de CWF (Christian Women Fellowship)
“Serve the Lord with joy”Psalm 100, vers 2
“Dien de Heer met vreugde”.
Deze vrouwen zongen, dansten en ondersteunden elkaar in
vreugde en verdriet.
Dat ik deel uit mocht maken van deze groep was een
hartverwarmende ervaring.
Het werken met klei geeft mij vreugde.
Deze Afrikaanse vrouw herinnert mij aan de CWF-groep.

---------------------------------------

4

Fenny, Brouwer, acrylschilderen.
Joh. 2 : 11.
De bruiloft te Kana.
Water in wijn verandert.
Deze daad te Kana in Galilea,
was het eerste van de machtige werken,
waarmee Jezus zijn glorie openbaarde
en zijn leerlingen geloofden in Hem.
.
------------------------------------

Henny Maring, symbolisch bloemschikken.
                       info: boomstam van de gouden regen.
                               symbolische betekenis van goud is het Goddelijke.
                              witte bloemen, het symbool van de vreugde.
                               gele bloemen, gouden regendruppels.
Vreugde van het hart.
In je hart diep van binnen, in je eigen kern, daar waar God is.
Daar van binnen ervaar je alle emoties, ook de vreugde.
Deze vreugde is alles omvattend, waar je je ook bevindt.
Je hoeft niet naar een bepaalde plek, je hoeft niet op reis.
Overal en altijd kun je de vreugde van het hart ervaren.
De vreugde ervaren als een “gouden regen”.

.
------------------------------------------------

 

Betty Boer, gemengde techniek.
           Door vriendschap
                        wordt
                    vreugde
                  verdubbeld
                          en
                     verdriet
                     gedeeld.

---------------------------------------------

 

Jenny Hiemstra, verhalenvertelster.
De weg van de zeven vreugden gaan,
leerde ik van mijn moeder.
Ze bedoelde daarmee, dat je de weg die je gaat
met aandacht moet lopen.
En kijken wat er op je pad komt.
Daar gaat ook één van mijn verhalen over.

  • “De weg van de zeven vreugden”.

 

  • “De oude schildpad”.

-------------------------------------------------

Marit Broer, Ans Reijenga, Albertine Visser en Ria Kramer, dansers.
De volksdansen, die wij naar aanleiding van het thema
“Vreugde” hebben gekozen zijn twee Joegoslavische dansen en één Israëlische dans.

1. Sestorka. Joegoslavië (Oost-Servië)
Vrolijke dans die vaak op het marktplein gedanst wordt.
2. Ivanica. Joegoslavië (Macedonië)
Bij de rivier de Vardar komen veel mensen bijeen: ze dansen en zingen op z’n Macedonisch:         
Dans en zang, zon en liefde
Dat is nu ons Macedonië.
3. Le Chaim (Israël)
Ook weer een vrolijke dans, gezongen in het Jiddisch = de taal van de Oost-Europese joden. Laten we vol leven en vrolijk zijn.

 

 

2012 – thema “Licht”.

Erica Noordanus, vrije expressie.
Geïnspireerd door een versje in mijn Poëziealbum:
         Ga je op de weg door ’t leven?
         dan heb ik een goede raad:
         Zorg dat geheel je leven
         in de goede richting gaat.
         Achter je, je eigen schaduw
         en de zon je in ’t gezicht.
         Wie de schaduw voor zich uit ziet
         keert de rug naar ’t grote Licht.

 

Wieger, Remérie, houtdraaien.
Een baken van licht dat ons de weg wijst.

 

Ali Remérie, quilten.
Laten we ons licht meedragen in ons hart,
en het uitstralen in de wereld.

 

Els Klaassens-Rijke, mandala tekenen.
Een paar jaar geleden maakte ik een mandala,
die voor mij verbonden werd met de woorden
van een lied uit Taizé:
   Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
   dat nooit meer dooft.
Dit is de vertaling van wat ik aan de rand heb
geschreven:
   Dans nos obscurités, allume le feu qui ne
   s”étient jamais.

Klaas Weiland, aqualeren.
Lichtvoetig galopperende paarden.

 

Ingenet van Popta-Molenaar, fotograferen.
                                                foto: Bos in Darp.
                                                gedicht: Haiku.
Stilgevallen bos
verandert in sprookjes licht
door sneeuwwitte tooi.


Greet Timmer, figuratief met pretex.
LICHT.
De vijf figuren vertegenwoordigen de vijf werelddelen.
Ieder mens is verschillend.
Toch zijn wij met elkaar verbonden door het LICHT.
Draag het licht de wereld door.
Licht ben jezelf, als je je spiegelt aan het kind, dat
het licht is voor de wereld.

 

Overzicht

2017

2015
2014
2013
2012