Historie van de Hervormde Gemeente

Het ontstaan van de Hervormde Gemeente is omstreeks 1560 begonnen.In 1578 kreeg één en ander al wat meer gestalte en in 1580 kon men de eerste predikant beroepen, ds. Wilhelmus Lanius, meestal ds.Laan genoemd. Deze predikant bleef maar twee jaar en dat hield verband met de komst van de Spanjaarden.

In 1625 werd een tweede predikantsplaats gevestigd.
Het duurde tot 1946 voor een derde predikantsplaats werd gesticht.
Vanaf 1980 kent de Hervormde Gemeente Steenwijk weer twee predikantsplaatsen.In het begin van de reformatie werd gekerkt in de Gasthuiskerk; de Rooms-katholieken hadden toen de beschikking over de Grote - en de Kleine kerk.
De Gasthuiskerk werd al vrij gauw te klein omdat de Hervormde Gemeente
sterk groeide. De gemeente kon toen beschikken over de Onze Lieve Vrouwe of Kleine Kerk; na 1592 óók over de St. Clemens - of Grote Kerk, omdat in dit jaar Steenwijk op de Spanjaarden werd heroverd door Prins Maurits.
De Gasthuiskerk is in 1593 tijdens oorlogsgeweld door brand verwoest en is niet weer herbouwd. In 1993 werd de Kleine Kerk overgedragen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

De geschiedenis van de Grote - of St. Clemenskerk begint omstreeks het
jaar 900. Ze is destijds aan St. Clemens gewijd; Hij was de derde paus en leefde van 88 - 97.

Deze geschiedenis begon met de bouw van een houten kerkje. Herbouw met duurzamer materialen, allerlei uitbreidingen en aanpassingen, wederopbouw na natuurrampen en een 7 jaar durende restauratie in de jaren 1974 - 1981, hebben ons een indrukwekkend monument achtergelaten.Een prachtige Gotische hallenkerk, mooi door zijn eenvoud, warm door zijn kleuren en royale - en uitbundige lichtinval. Het orgel in de kerk is in 1861 gebouwd door Petrus van Oeckelen.
Het heeft 26 registers, is fraai van klank en komt volledig tot haar recht in de goede akoestiek van de kerk.