Historie van de Gereformeerde Kerk

De Gereformeerde Kerk in Steenwijk is voortgekomen uit de Afscheiding, die zich in 1835 in Steenwijk voltrok en de Doleantie die hier op 21 april 1887 plaats vond. Na de vereniging in 1892 van de Christelijke Gereformeerde Kerk tot de Gereformeerde Kerken in Nederland verenigden de beide Steenwijkse gemeenten zich in 1914. Vanaf 1 mei 2004 behoort de Gereformeerde Kerk van Steenwijk tot de PKN (Protestantse Kerk in Nederland).