De Fancy Fair                                                   

                                               
Het doel van de stichting is mee te helpen het onderhoud van de Grote Kerk te financieren.
De Grote Kerk is beeldbepalend voor geheel Steenwijk.

Als jij of U nog wat tijd ter beschikking hebt, laat het ons weten.
E-mail voorzitter harry.roskam@gmail.com. Tel: 0521-516532 of 06-33139612

Fancy Fair Commissie:
voorzitter:
dhr: Harry Roskam, Berg en Bos 14, 8334 RA  TUK 
Tel: 0521-516532 of 06-33139612 e-mail: harry.roskam@gmail.com

secretaris:
dhr. Henk Janssen, De Buitengracht 17, 8332 GD  Steenwijk
Tel: 0521 - 514028  e-mail: fancyfair@pkn-steenwijk.nl

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van de goederen kan wekelijks op de zaterdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, bij de loods aan de Wheermaten 7C. Vrijwilligers zijn dan in de loods om uw goederen in ontvangst te nemen.

Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

Fancy Fair voor de 36e keer gehouden op zaterdag 31 augustus 2019

Wat een geweldige dag, schitterend mooi weer, veel blijde gezichten en wat een
opbrengst € 33.836,79, dit jaar € 3.175,85 meer dan vorig jaar.

Er was een zeer warme dag voorspelt, gelukkig was er nog een beetje wind zodat het lekker vertoeven was op de markt. Zo vanaf half tien veel bezoekers van heinde en ver. Dat ging zo’n beetje de gehele dag door. Rond de Grote Kerk was het filevorming, schuifelend gingen de mensen langs de kramen. Er is die dag dan ook heel veel verkocht. Een mooie opbrengst die alleen maar mogelijk is met de inzet van vrijwilligers, allen hartelijk dank.

Eigenlijk verliep alles zonder problemen die dag. Toen ik om 6 uur bij de kerk aankwam was het nog donker, de vrachtwagens van vd Werf, voorheen Flobbe, stonden al klaar om gelost te worden. Geleidelijk aan kwamen de vrijwilligers, het lossen van de vrachtwagen ging voorspoedig. Een deel van de vrijwilligers was al begonnen om de kramen vanuit de kerk en pand Zoer te bevoorraden. Ook dit ging voorspoedig, zo rond 7:50 uur waren alle kramen bevoorraad. Nog niet eerder is dit ’s morgens zo snel gegaan, lof aan alle vrijwilligers die geheel belangeloos hebben meegeholpen. 
Zo rond 08:00 uur kwamen de vrijwilligers voor achter de kramen. Gelukkig hebben wij dit jaar voldoende vrijwilligers hiervoor bereid gevonden. Zo rond 15:30 uur hebben wij de dag afgesloten en het opruimen kon beginnen. Rond 17:00 uur kwam de veegwagen van de ROVA om het kerkplein en de Kerkstraat aan te vegen, daarna was alles weer spik en span. Een compliment voor de ROVA dat zij ons willen helpen met het opruimen van het restant van de markt.
De snertverkoop liep weer als een trein. De belangstelling was zo groot dat er een lange rij bij de kraam was voor de heerlijke snert. De snert was dan ook zo rond 13:00 uur uitverkocht. Er ging 350 liter van de hand. Ook bij de oliebollen liep het als een trein en zo rond 14:30 waren alle oliebollen van de hand gegaan.
Kijken wij naar de opbrengst van de gehele dag dan zien wij per kraam een heel goede opbrengst, ik wil er dit jaar 2 noemen, de meubelen, dit jaar € 1644,90 tegen vorig jaar € 657,45. Ook de handwerkkraam, dit jaar € 461,30 tegen vorig jaar  351,00. Overall hebben de meeste kramen meer verkocht dan vorig jaar. Wij zijn daar als commissie bijzonder blij mee. Het is ieder jaar weer spannend wat de totale opbrengst zal worden. Dank daarvoor
Na de Fancy Fair zijn de boeken naar Pand Zoer gegaan en zal de verkoop van de boeken doorgaan op alle zaterdagen vanaf Kopje Cultuur tot en met de elfduizend markt.
Ook tijdens deze Fancy Fair is een grote verloting gehouden. Al een aantal malen ben ik gevraagd “waar kan ik de uitslag vinden”. Deze kunt u vinden op de website www.pkn-steenwijk.nl. Ook zal deze worden afgedrukt in De Brug van deze maand.
Vanaf zaterdag 7 september, tussen 10 en 12 uur, kunt u weer de goederen inleveren bij de loods aan de Wheermaten 7c.
De 36e Fancy Fair was eigenlijk een dag die min of meer vlekkeloos is verlopen. In velerlei opzichten een perfecte dag. Op naar de 37e editie.
Dit jaar hebben toch wel veel vrijwilligers ons weer geholpen. Het wordt wel steeds moeilijker om voldoende mensen bereid te vinden iets voor de Fancy Fair te willen doen, daarom hebben wij op de markt flyers uitgedeeld waarbij wij iedereen uitnodigden voor 9 september om 19:30 uur in de Klincke om iets te vertellen over de Fancy Fair en wat de vrijwilligers allemaal kunnen doen. Deze bijeenkomst heeft bij het verschijnen van deze Brug al plaatsgevonden.

Namens de Fancy Fair
Harry Roskam

 

Uitslag verloting 2019

 

Fancy Fair zaterdag 25 augustus 2018
Wij kunnen terugzien op een geweldige dag. Ondanks dat de weersvoorspellingen voor de zaterdag niet gunstig waren, hadden wij toch de gehele dag praktisch geen regen.
Wij hadden wel onze voorzorgsmaatregel genomen, wij hebben nog even overwogen om eventueel de meubelen vanuit de kerk te gaan verkopen maar hebben daar toch vanaf gezien. Om zes uur zijn wij begonnen met het lossen van de vrachtwagens met meubels. Tot ongeveer kwart over negen heeft het geregend. De meubels hebben wij afgedekt met een kleden en alle spulletje op de kramen stonden lekker droog onder het dak van de kraam.
Gelukkig was het om half tien droog en kon de markt keurig op tijd beginnen. De weersvoorspellingen kwamen niet geheel uit, de overlast bleef beperkt tot een paar kleine buitjes.
De 35e Fancy Fair heeft € 31.603,74 opgebracht. Ten opzichte van vorige jaar iets minder, toen hadden wij aan het eind van de avond een opbrengst van € 35.318,36 euro. Dat we nu wat lager zitten heeft waarschijnlijk te maken met de ongunstige weervoorspellingen. Normaal is het om half tien drukken dan het nu was. Zowat € 32.000,-- is een heel mooie opbrengst. Wij zijn er heel blij mee. Iedereen hartelijk dank, vooral voor al die vrijwilligers die geheel belangeloos hebben meegeholpen. 
De snertverkoop liep weer als een trein. De belangstelling was zo groot er een lange rij bij de kraam was voor de heerlijke snert. De snert was dan ook zo rond 14.00 uur uitverkocht. Er ging 350 liter van de hand. Ook bij de oliebollen liep het als een trein, er was voldoende aanvoer van het beslag, Doch de bakkers konden niet zo snel bakken dan als er vraag was om te verkopen .
Eigenlijk zoals alle jaren hebben wij enkele kramen die de hoogste opbrengst hebben, dit zijn dit jaar, ik zal er enkele noemen: de boeken en platen; Het Rad van Avontuur; Bloemschikken, de Snert, de kleding, het electra en de Kniepertjes.
Om half vier was de markt voorbij, op dat moment ging de verkoop nog gewoon even door. Wat nog verkocht kon worden leverde nog iets op.
Het opruimen ging dit jaar net zoals vorig jaar. Wij zijn begonnen met het inladen van de meubels zodat de verkoop op het kerkplein nog gewoon door kon gaan.
Zo rond kwart over vier is begonnen met het opruimen van de kramen op het kerkplein. De vrijwilligers waren zo rond kwart voor zes klaar en was het Kerkplein door de veegwagen van de ROVA helemaal aangeveegd. Een compliment voor de ROVA dat zij ons willen helpen met het opruimen van het restant van de markt.
Fijn dat zoveel vrijwilligers hebben meegeholpen, alleen met hulp van de vrijwilligers hebben wij deze dag met succes kunnen organiseren, hartelijk dank.
Eigenlijk een dag die min of meer vlekkeloos is verlopen. In velerlei opzichten een perfecte dag. Op naar de 36e editie.

Zoals voorgaande jaren is een deel van de ingebrachte goederen, denk hierbij aan potten en pannen, kleding, schoenen en speelgoed op transport gegaan naar Roemenië. Ook is een deel van de goederen, speelgoed, overgegaan naar het eigen ZWO-project “de school ‘La Tulipe’ uit Mikondo, Kinshasa DRCongo”, om dit tijdens de vestingdagen ed. vanuit pand Zoer te koop aan te bieden. Fijn dat deze goederen op deze manier nog behouden blijven.
Na de Fancy Fair zijn de boeken naar Pand Zoer gegaan en zal de verkoop van de boeken doorgaan op alle zaterdagen vanaf Kopje Cultuur tot en met de elfduizend markt.
Ook tijdens deze Fancy Fair is een grote verloting gehouden. Al een aantal malen ben ik gevraagd “waar kan ik de uitslag vinden”. Deze kunt u vinden op de website www.pkn-steenwijk.nl. Ook zal deze worden afgedrukt in De Brug van deze maand.


Namens de Fancy Fair
Harry Roskam

 

Fancy Fair zaterdag 26 augustus 2017 voor de 34e keer


Wat een geweldige dag. Toen ik ’s morgens zo rond half zeven aankwam, zag ik dat de vrijwilligers de kramen al hadden geplaatst in de Kerkstraat en de te verkopen spullen al op de kramen hadden gezet.

Al lopend tussen de kramen op het kerkplein, zag ik Harry Smit en zijn vrijwilligers, alle te verkopen boeken naar de kramen te brengen, een hele zware, klus. 197 bananendozen vol met boeken, vertelde Harry mij. Ook bij de oliebollenkraam zat de olie al in de bakoven en begon al lekker warm te worden. Om half acht konden de eerste oliebollen worden geproefd.

Richting de Goeman Borgesiusstraat zag ik dat zo rond zeven uur, beide vrachtwagens met meubelen, al waren gelost. Deze vrijwilligers gingen daarna de spulletjes uit de Grote Kerk naar de kramen brengen. Zo rond acht uur druppelden de vrijwilligers voor de verkoop binnen om de te verkopen spulletjes te sorteren en er een mooie kraam van te maken.

Het ging allemaal heel rustig en beheerst, hartelijk dank.

Om half tien is de markt geopend en kon de verkoop beginnen. Wat een prachtige dag is het geworden en met wat voor resultaat, een opbrengst van € 35.318,36, een opbrengst om “U” tegen te zeggen. Een prachtig mooi en hoog bedrag. Net geen record. Maar wel één van de betere. Ruim meer dan vorig jaar met een opbrengst van € 32.021,16.

Het weer liet zich van de goede kant zien, een lekkere temperatuur om lekker te shoppen, niet te warm, niet te koud en de hele dag droog. Wij hadden dit jaar zo de hele dag doorlopend bezoekers op de markt, een fijn en gezellig publiek.

Om half vier was de markt voorbij, op dat moment ging de verkoop nog gewoon even door. Wat nog verkocht kon worden leverde nog iets op.

Het opruimen ging dit jaar iets anders dan andere jaren. Zo zijn wij dit jaar begonnen met het inladen van de meubels zodat de verkoop op het kerkplein nog gewoon door kon gaan.
Zo rond kwart over vier is begonnen met het opruimen van de kramen op het kerkplein.

Fijn dat zoveel vrijwilligers hebben meegeholpen, alleen met hulp van de vrijwilligers hebben wij deze dag met succes kunnen organiseren, hartelijk dank.

Eigenlijk een dag die min of meer vlekkeloos is verlopen. In velerlei opzichten een perfecte dag. Op naar de 35e editie.

Zoals voorgaande jaren is een deel van de ingebrachte goederen, denk hierbij aan potten en pannen, kleding, schoenen en speelgoed op transport gegaan naar Roemenië. Dit keer zijn er geen meubels meegegaan. Ook is een deel van de goederen, speelgoed, overgegaan naar het eigen ZWO-project ‘voor straatkinderen in DRCongo’, om dit tijdens de vestingdagen e.d. vanuit pand Zoer te koop aan te bieden. Fijn dat deze goederen op deze manier nog behouden blijven.

Na de Fancy Fair zijn de boeken naar Pand Zoer gegaan en zal de verkoop van de boeken doorgaan op alle zaterdagen vanaf Kopje Cultuur tot en met de elfduizend markt.

Ook tijdens deze Fancy Fair is een grote verloting gehouden. Al een aantal malen ben ik gevraagd “waar kan ik de uitslag vinden”. Deze kunt u vinden op de website www.pkn-steenwijk.nl. Ook zal deze worden afgedrukt in De Brug van deze maand.

Vanaf zaterdag 2 september, tussen 10 en 12 uur, kunt u weer de goederen inleveren bij de loods aan de Wheermaten 7c

 

Namens de Fancy Fair, Harry Roskam

 

 

 

update 02-Sep-2019

 


 

2019

 

2017