De Fancy Fair                                                   

                                               
Het doel van de stichting is mee te helpen het onderhoud van de Grote Kerk te financieren.
De Grote Kerk is beeldbepalend voor geheel Steenwijk.

Als jij of U nog wat tijd ter beschikking hebt, laat het ons weten.
E-mail voorzitter harry.roskam@gmail.com. Tel: 0521-516532 of 06-33139612

Fancy Fair Commissie:
voorzitter:
dhr: Harry Roskam, Berg en Bos 14, 8334 RA  TUK 
Tel: 0521-516532 of 06-33139612 e-mail: harry.roskam@gmail.com

secretaris:
dhr. Henk Janssen, De Buitengracht 17, 8332 GD  Steenwijk
Tel: 0521 - 514028  e-mail: fancyfair@pkn-steenwijk.nl

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van de goederen kan wekelijks op de zaterdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, bij de loods aan de Wheermaten 7C. Vrijwilligers zijn dan in de loods om uw goederen in ontvangst te nemen.

Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

Fancy Fair zaterdag 25 augustus 2018
Wij kunnen terugzien op een geweldige dag. Ondanks dat de weersvoorspellingen voor de zaterdag niet gunstig waren, hadden wij toch de gehele dag praktisch geen regen.
Wij hadden wel onze voorzorgsmaatregel genomen, wij hebben nog even overwogen om eventueel de meubelen vanuit de kerk te gaan verkopen maar hebben daar toch vanaf gezien. Om zes uur zijn wij begonnen met het lossen van de vrachtwagens met meubels. Tot ongeveer kwart over negen heeft het geregend. De meubels hebben wij afgedekt met een kleden en alle spulletje op de kramen stonden lekker droog onder het dak van de kraam.
Gelukkig was het om half tien droog en kon de markt keurig op tijd beginnen. De weersvoorspellingen kwamen niet geheel uit, de overlast bleef beperkt tot een paar kleine buitjes.
De 35e Fancy Fair heeft € 31.603,74 opgebracht. Ten opzichte van vorige jaar iets minder, toen hadden wij aan het eind van de avond een opbrengst van € 35.318,36 euro. Dat we nu wat lager zitten heeft waarschijnlijk te maken met de ongunstige weervoorspellingen. Normaal is het om half tien drukken dan het nu was. Zowat € 32.000,-- is een heel mooie opbrengst. Wij zijn er heel blij mee. Iedereen hartelijk dank, vooral voor al die vrijwilligers die geheel belangeloos hebben meegeholpen. 
De snertverkoop liep weer als een trein. De belangstelling was zo groot er een lange rij bij de kraam was voor de heerlijke snert. De snert was dan ook zo rond 14.00 uur uitverkocht. Er ging 350 liter van de hand. Ook bij de oliebollen liep het als een trein, er was voldoende aanvoer van het beslag, Doch de bakkers konden niet zo snel bakken dan als er vraag was om te verkopen .
Eigenlijk zoals alle jaren hebben wij enkele kramen die de hoogste opbrengst hebben, dit zijn dit jaar, ik zal er enkele noemen: de boeken en platen; Het Rad van Avontuur; Bloemschikken, de Snert, de kleding, het electra en de Kniepertjes.
Om half vier was de markt voorbij, op dat moment ging de verkoop nog gewoon even door. Wat nog verkocht kon worden leverde nog iets op.
Het opruimen ging dit jaar net zoals vorig jaar. Wij zijn begonnen met het inladen van de meubels zodat de verkoop op het kerkplein nog gewoon door kon gaan.
Zo rond kwart over vier is begonnen met het opruimen van de kramen op het kerkplein. De vrijwilligers waren zo rond kwart voor zes klaar en was het Kerkplein door de veegwagen van de ROVA helemaal aangeveegd. Een compliment voor de ROVA dat zij ons willen helpen met het opruimen van het restant van de markt.
Fijn dat zoveel vrijwilligers hebben meegeholpen, alleen met hulp van de vrijwilligers hebben wij deze dag met succes kunnen organiseren, hartelijk dank.
Eigenlijk een dag die min of meer vlekkeloos is verlopen. In velerlei opzichten een perfecte dag. Op naar de 36e editie.

Zoals voorgaande jaren is een deel van de ingebrachte goederen, denk hierbij aan potten en pannen, kleding, schoenen en speelgoed op transport gegaan naar Roemenië. Ook is een deel van de goederen, speelgoed, overgegaan naar het eigen ZWO-project “de school ‘La Tulipe’ uit Mikondo, Kinshasa DRCongo”, om dit tijdens de vestingdagen ed. vanuit pand Zoer te koop aan te bieden. Fijn dat deze goederen op deze manier nog behouden blijven.
Na de Fancy Fair zijn de boeken naar Pand Zoer gegaan en zal de verkoop van de boeken doorgaan op alle zaterdagen vanaf Kopje Cultuur tot en met de elfduizend markt.
Ook tijdens deze Fancy Fair is een grote verloting gehouden. Al een aantal malen ben ik gevraagd “waar kan ik de uitslag vinden”. Deze kunt u vinden op de website www.pkn-steenwijk.nl. Ook zal deze worden afgedrukt in De Brug van deze maand.


Namens de Fancy Fair
Harry Roskam

verloting 2018

 

Fancy Fair zaterdag 26 augustus 2017 voor de 34e keer


Wat een geweldige dag. Toen ik ’s morgens zo rond half zeven aankwam, zag ik dat de vrijwilligers de kramen al hadden geplaatst in de Kerkstraat en de te verkopen spullen al op de kramen hadden gezet.

Al lopend tussen de kramen op het kerkplein, zag ik Harry Smit en zijn vrijwilligers, alle te verkopen boeken naar de kramen te brengen, een hele zware, klus. 197 bananendozen vol met boeken, vertelde Harry mij. Ook bij de oliebollenkraam zat de olie al in de bakoven en begon al lekker warm te worden. Om half acht konden de eerste oliebollen worden geproefd.

Richting de Goeman Borgesiusstraat zag ik dat zo rond zeven uur, beide vrachtwagens met meubelen, al waren gelost. Deze vrijwilligers gingen daarna de spulletjes uit de Grote Kerk naar de kramen brengen. Zo rond acht uur druppelden de vrijwilligers voor de verkoop binnen om de te verkopen spulletjes te sorteren en er een mooie kraam van te maken.

Het ging allemaal heel rustig en beheerst, hartelijk dank.

Om half tien is de markt geopend en kon de verkoop beginnen. Wat een prachtige dag is het geworden en met wat voor resultaat, een opbrengst van € 35.318,36, een opbrengst om “U” tegen te zeggen. Een prachtig mooi en hoog bedrag. Net geen record. Maar wel één van de betere. Ruim meer dan vorig jaar met een opbrengst van € 32.021,16.

Het weer liet zich van de goede kant zien, een lekkere temperatuur om lekker te shoppen, niet te warm, niet te koud en de hele dag droog. Wij hadden dit jaar zo de hele dag doorlopend bezoekers op de markt, een fijn en gezellig publiek.

Om half vier was de markt voorbij, op dat moment ging de verkoop nog gewoon even door. Wat nog verkocht kon worden leverde nog iets op.

Het opruimen ging dit jaar iets anders dan andere jaren. Zo zijn wij dit jaar begonnen met het inladen van de meubels zodat de verkoop op het kerkplein nog gewoon door kon gaan.
Zo rond kwart over vier is begonnen met het opruimen van de kramen op het kerkplein.

Fijn dat zoveel vrijwilligers hebben meegeholpen, alleen met hulp van de vrijwilligers hebben wij deze dag met succes kunnen organiseren, hartelijk dank.

Eigenlijk een dag die min of meer vlekkeloos is verlopen. In velerlei opzichten een perfecte dag. Op naar de 35e editie.

Zoals voorgaande jaren is een deel van de ingebrachte goederen, denk hierbij aan potten en pannen, kleding, schoenen en speelgoed op transport gegaan naar Roemenië. Dit keer zijn er geen meubels meegegaan. Ook is een deel van de goederen, speelgoed, overgegaan naar het eigen ZWO-project ‘voor straatkinderen in DRCongo’, om dit tijdens de vestingdagen e.d. vanuit pand Zoer te koop aan te bieden. Fijn dat deze goederen op deze manier nog behouden blijven.

Na de Fancy Fair zijn de boeken naar Pand Zoer gegaan en zal de verkoop van de boeken doorgaan op alle zaterdagen vanaf Kopje Cultuur tot en met de elfduizend markt.

Ook tijdens deze Fancy Fair is een grote verloting gehouden. Al een aantal malen ben ik gevraagd “waar kan ik de uitslag vinden”. Deze kunt u vinden op de website www.pkn-steenwijk.nl. Ook zal deze worden afgedrukt in De Brug van deze maand.

Vanaf zaterdag 2 september, tussen 10 en 12 uur, kunt u weer de goederen inleveren bij de loods aan de Wheermaten 7c

 

Namens de Fancy Fair, Harry Roskam

 

FANCY FAIR 27 augustus 2016

3

Fancy Fair zaterdag 27 augustus 2016
Wat een mooie en gezellige Fancy Fair, wat een schitterend mooi weer, heel veel publiek en heel veel verkocht, een opbrengst van € 32.021,16, ongeveer € 1700,- meer dan vorig jaar.
Wij zijn hier bijzonder blij mee. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet.

De dagen ervoor waren tropisch warm, wat zou deze dag ons brengen. Voor de zekerheid hebben wij alle vrijwilligers van een flesje water voorzien en hebben wij afgesproken dat regelmatig de vrijwilligers van koffie en water zouden worden voorzien.

Om zes uur ’s morgens waren al veel vrijwilligers rondom de kerk aanwezig, drie vrachtwagens met meubelen moesten er gelost worden. Het is nog niet eerder voor gekomen dat wij te weinig ruimte op de groenstrook naast de kerk hadden en de meubelen op het trottoir lang de Gouman Borgesiusstraat moesten zetten.

Zo rond half negen waren de wagens gelost, was het klein materiaal uit de kerk en pand Zoer naar de kramen gebracht waarna de vrijwilligers hun kraam konden indelen.

Exact om half tien is de markt geopend. Gezien de warmte verwachten wij een drukke morgen en een rustige middag. Het was minder waar, de morgen werd heel druk bezocht, zelf tussen de middag liep het goed door. Besloten werd om tussen de middag gewoon door te gaan met het Rad van Avontuur. Ook ’s middags bleven de bezoekers komen.

Dit jaar een paar wijzigingen, zo hadden wij dit jaar een kraam met artikelen uit de jaren zeventig en werden er bij de ingang van de Klincke verse kniepertjes gebakken.

Om half vier was de markt voorbij, op dat moment ging de verkoop nog gewoon even door. Wat nog verkocht kon worden leverde nog iets op.

Het opruimen duurde dit jaar iets langer, de vrijwilligers waren zo rond 7 uur ’s avonds klaar.

Fijn dat zoveel vrijwilligers hebben meegeholpen, alleen met hulp van de vrijwilligers hebben wij deze goed met succes kunnen organiseren, hartelijk dank.

Zoals voorgaande jaren is een deel van de ingebrachte goederen, denk hierbij aan meubilair, potten en pannen, kleding, schoenen en speelgoed op transport gegaan naar Roemenië, Roeland Flobbe uit Tuk heeft deze goederen aan het eind van de dag meegenomen en zorgt dat deze bij de juiste personen komt in Roemenië. Ook is een deel van de goederen, speelgoed, overgegaan naar het eigen ZWO-project ‘voor straatkinderen in DRCongo’, om dit tijdens de vestingdagen e.d. vanuit pand Zoer te koop aan te bieden. Fijn dat deze goederen op deze manier nog behouden blijven.
Ook tijdens deze Fancy Fair is een grote verloting gehouden. Al een aantal malen ben ik gevraagd “waar kan ik de uitslag vinden”. Deze kunt u vinden op de website www.pkn.Steenwijk.nl. Ook zal deze worden afgedrukt in De Brug van deze maand.

Vanaf zaterdag 3 september, tussen 10 en 12 uur, kunt u weer de goederen inleveren bij de loods aan de Wheermaten 7c

Namens de Fancy Fair, Harry Roskam

 

 5

4

1

2


FANCY FAIR 29 AUGUSTUS 2015

De fancy fair heeft het mooie bedrag van € 30.321.72 opgebracht.

De 32e Fancy Fair rond de Sint Clemenskerk heeft zaterdag € 30.321,72 opgeleverd. Het geld is voor onderhoud van de kerk en gebouw de Klincke.


’s Morgens om half elf zat een groot aantal bezoekers al aan de snert. ‘We zijn destijds begonnen met 250 liter snert, dat werd al snel 300 liter en toen bleek er nog steeds rek in te zitten. Vandaar dat er nu 350 liter over de toonbank gaat’, zegt Harry Roskam. Hij is voorzitter van de Fancy Fair commissie.


Het mooie zomerweer speelde de organisatie in de kaart, het was weer megadruk rond de talrijke kramen waar van alles te koop was. Harry van Dalfsen stond bij een kraam met het opschrift: ‘Doe eens een bod’. Er waren onder meer meubeltjes en ook een naaimachine te koop. ‘Er staan hier zo’n zeventig producten waar mensen een bod op kunnen doen. Alles heeft een nummer. Om één uur vanmiddag gaan we per artikel bekijken wie daarop het meest heeft geboden, dat wordt dan de koper. Zo voorkom je dat mensen die later komen, automatisch alle moois mislopen.’

Cavia’s Black Jack en Karamel snellen onder de poortjes door van de caviabak. Een meisje heeft de winnende nummers die boven de poortjes staan , en is een paar leuke prijsjes rijker. Bij het kraampje waar Gert Koopman staat gaan juist vier tuinstoeltjes voor een zacht prijsje van de hand. ‘Het loopt lekker’, merkt Koopman op. Roel Koolma draait aan het rad van avontuur. Hij maakt de mensen blij met een fles wijn, een oranjekoek en een kip. Naast het steunen van het goede doel is de Fancy Fair voor veel bezoekers ook nog steeds een dagje topvermaak.

2

uitslag van de verloting

uitslag fancy 2015 het is een pdf bestand.


Fancy Fair 30 augustus 2014

 

Wat een geweldige dag was het de 30e augustus. De Fancy Fair werd voor de 31e maal gehouden rondom de Grote Kerk. De 31e keer, een dag eigenlijk als voorgaande jaren.
De kramen nog op dezelfde plaatsen en veelal dezelfde activiteiten. Het is nog steeds een goede formule met een goede opbrengst. Een spannende dag, voor het eerst een geheel nieuw team voor de oliebollenkraam. Dat is geweldig gegaan, met veel enthousiasme werd er gebakken en verkocht. Persoonlijk vond ik de oliebollen van geweldige kwaliteit. Ook dank aan Bakkerij Muis uit Steenwijkerwold voor het maken van het beslag ed.

’s Morgen toe ik om 6 uur naar de Grote Kerk fietste, miezerde het een beetje. Ik was niet de eerste, heel veel vrijwilligers die toegezegd hadden om 6 uur te komen waren al druk bezig, de meubels werden uit de vrachtwagens gelost. Alle te verkopen spullen stonden, gesorteerd per kraam,  in de kerk of in pand Zoer en werden door de vrijwilligers naar de markt gebracht, om acht uur waren de kramen voorzien en konden de vrijwilligers achter de kramen beginnen met het uitstallen van de goederen. In de tussentijd werden de vrijwilligers die er al om zes uur waren voorzien van koffie en broodjes.

Jammer dat het zo rond acht uur een beetje regende. Gelukkig bleven alle goederen droog.
Zou dit een teken zijn hoe de dag er verder uit zou zien?

De ‘koopjesjagers’ waren ook dit jaar al vroeg uit de veren, al om half negen, terwijl de markt pas een uur later ‘open gaat’.

Nog een beetje schuiven met de bemensing van de kramen daarna kon de verkoop om half tien beginnen. Waarschijnlijk door de regenbui van acht uur, was de opkomst om half tien niet massaal. Desondanks werd er massaal verkocht. Zo rond half elf, toen het zonnetje scheen, werd de bezoekersstroom groter en werd het drukker op de markt.
Zo rond 12.00 uur was de snert niet aan te slepen, een lange wachtrij bij de snertkraam.
Jammer dat er om half één opnieuw een bui overtrok, gelukkig was dit zo rond het middaguur. De Oprechte Steenwijker Courant kopte: Een fikse bui om half twee gooide roet in het eten van de Fancy Fair van de Grote Kerk in Steenwijk, maar in de ochtend werden al goede zaken gedaan. Dat was ook te zien aan de uiteindelijke opbrengst.
Ook ’s middag werd er goed verkocht, Om half vijf is de markt gesloten en kon alles worden opgeruimd. Dit jaar waren wij iets langer bezig met het opruimen dan de andere jaren, dat moeten wij volgend jaar iets anders regelen.

Kortom een geweldige dag met alleen blije gezichten bij de verkoper en de koper.
’s Avonds hebben wij in de Klincke, waar u allen van harte welkom was, deze dag afgesloten met het vermelden van de geweldige opbrengst van die dag. De opbrengst dit jaar was 28.955,13 euro. Maandag konden wij dit aanvullen met de opbrengst oud ijzer en een onbekende gift en komen wij uit €29.085.13.

De Oprechte Steenwijker Courant kopte: Dat is nog altijd knap in deze tijden, waarin marktplaats al vele jaren ‘marktleider’ is, met drie kringloopwinkels in Steenwijk en waar facebook de weggeefhoek kent.

Wij als commissie zijn bijzonder blij met deze opbrengst. Een opbrengst die wij aan u allen en vooral door de inzet van vrijwilligers hebben te danken. Hartelijk dank daarvoor. Dank u wel voor uw inzet. De opbrengst is voor het onderhoud aan de Grote Kerk. Onderhoud aan dit Rijksmonument kost geld. De Fancy Fair biedt iedere inwoner de gelegenheid om bij te dragen aan het in stand houden van dit monument.
Tweehonderd vrijwilligers zijn met deze dag bezig geweest en gelukkig hebben veel mensen de Fancy Fair bezocht.
Wij zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de 32e Fancy Fair. Het inleveren van de goederen kan wekelijks vanaf zaterdag 6 september., ’s morgen tussen 10 en 12 uur bij de loods aan de Wheermaten.

Tot dan.

Namens de Fancy Fair.
Harry Roskam.

 

 

update 07-Jan-2019

 


 

2017