Untitled Document

COLLECTEN TIJDENS ONLINE DIENSTEN

Van de diaconie

In verband met het beperken van sociale contacten tijdens de corona-crisis gaan kerkdiensten niet door. Dit heeft grote gevolgen voor collecten die op die zondagen gehouden zouden worden en dan met name de derde rondgangscollecten.
Vandaar dat we via het bankrekeningnummer van de diaconie, u in de gelegenheid willen stellen om toch een bijdrage te geven.
U kunt een bijdrage overmaken naar Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk:
NL49 RABO 0685 1147 32, onder vermelding van datum en doel collecte.

Het gaat in eerste instantie om de volgende collecten:

Zondag 15 maart, 3e rondgangscollecte bestemd voor: Kerk in Actie Noodhulp Zuid-Soedan
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

Zondag 22 maart, 3e rondgangscollecte bestemd voor: Stichting Present
Wij geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present!  Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Met uw bijdrage helpt u mee het werk van Stichting Present mogelijk te maken.

Zondag 29 maart, 3e rondgangscollecte bestemd voor: Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Met uw bijdrage helpt u jongeren een vak te leren, zoals naaien, sieraden maken, of het kappersvak.

Zondag 5 april, 3e rondgangscollecte bestemd voor: INLIA
INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA geeft juridisch advies aan zowel asielzoekers als aan kerken. Is een vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van asielzoekers-vraagstukken. In samenwerking met Kerk in Actie ontwikkelaar en uitvoerder van het Transithuis, dat mensen begeleidt naar veilige hervestiging in land van herkomst of een derde land.

Donderdag 9 of vrijdag 10 april (Witte Donderdag of Goede Vrijdag), rondgangscollecte diaconie (1e) bij Heilig Avondmaal, bestemd voor: Noodfonds Diaconaal Platform.
Het Diaconaal Platform Steenwijkerland is de spreekbuis voor diaconieën van alle kerken in Steenwijkerland en gaat in die hoedanigheid o.a. in gesprek met de Burgerlijke Gemeente en neemt deel in de WMO-raad.
Het Noodfonds is er voor alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland die in schulden zijn geraakt en hulp nodig hebben, waarbij voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn of nog niet beschikbaar. Het Noodfonds neemt niet alle zgn. Stille Hulp aanvragen van de verschillende diaconieën over, maar heeft wel de know-how in huis voor een betere organisatie en coördinatie van soms complexe hulpaanvragen.

Zaterdag 11 april (Stille Zaterdag), derde rondgangscollecte bestemd voor: Stille Hulp
In onze gemeente Steenwijkerland wordt een groot deel van de hulp bij noodsituaties gecoördineerd via het Noodfonds Diaconaal Platform. Binnen het Diaconaal Platform is deskundigheid aanwezig en zijn de mogelijkheden van de verschillende hulpverleningsinstanties bekend. In sommige gevallen is het voor eigen gemeenteleden nog steeds mogelijk een beroep te doen op onze eigen diaconie. Hiervoor is het nodig te beschikken over de financiële middelen daarvoor.