Untitled Document

COLLECTEN TIJDENS ONLINE DIENSTEN

Van de diaconie

In verband met het beperken van sociale contacten tijdens de corona-crisis gaan kerkdiensten niet door. Dit heeft grote gevolgen voor collecten die op die zondagen gehouden zouden worden en dan met name de derde rondgangscollecten.
Vandaar dat we via het bankrekeningnummer van de diaconie, u in de gelegenheid willen stellen om toch een bijdrage te geven.
U kunt een bijdrage overmaken naar Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk:
NL49 RABO 0685 1147 32, onder vermelding van datum en doel collecte.

Het gaat om de volgende collecten:

31 mei Pinksteren:  3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Pinksterzending Marokko
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.
De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen.  Uw kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 31 mei ‘Kerk in Actie, Pinksterzending Marokko’.

 

Zondag 24 mei, 3e collecte bestemd voor: World Servants: “Ik (Jelmer de Graaf) maak van mijn zomervakantie dit jaar een werkvakantie, door mee te bouwen aan een project van World Servants in Myanmar. Hier bouwen wij een prothesewerkplaats voor minder validen, omdat deze mensen weinig kansen hebben in dit land. Ik vind het belangrijk om andere mensen te helpen en niet alleen in mijn eigen omgeving.  Ik heb respect voor andere landen en culturen en vind het belangrijk dat lichamelijk beperkte mensen in Myanmar ook goed kunnen leven. Alles wat ik daar aan kan doen in dit project ben ik blij mee! Alles wat nodig is voor dit project betalen we uit eigen zak, door acties en met sponsoring. Als u nog een paar euro hier voor over heeft wordt het zeer gewaardeerd!“  U kunt de bouw van de prothesewerkplaats mede mogelijk maken door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 24 mei ‘World Servants’

Zondag 17 mei, 3e collecte bestemd voor: ZWO La Tulipe Mikondo DRCongo
De projectgroep binnen ZWO ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’ staat ook in 2020 klaar om activiteiten te organiseren om zodoende gelden te generen voor de school La Tulipe. Helaas is dit door de corona-pandemie niet mogelijk. De potgrondactie begin maart, kon nog net doorgang vinden. Maar de verkopen vanuit pand Zoer tijdens Koningsdag en de komende Vestingdagen, zullen niet doorgaan. Ook is er geen koffiedrinken meer in de kerk en daardoor ook geen koek/cake/appeltaart en zo nog meer activiteiten die niet door kunnen gaan.
Maar ook in DRCongo zijn de problemen groot en kunnen de kinderen niet naar school, terwijl veel kosten wel doorgaan. Lesgelden en examengelden moeten nog steeds betaald worden.
Onze steun aan de school La Tulipe is daarom, juist nu, zeer hard nodig.
Voor actuele informatie: www.mikondo.nl

Zondag 10 mei

geen speciale diaconale collecte

 

Zondag 3 mei, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, noodhulp slachtoffers Boko Haran

In Noord-Nigeria lijden mensen zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking

 

Zondag 26 april, 3e collecte bestemd voor: Ned. Chr. Blinden en Slechtzienden bond
De NCB is de Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging.
De vereniging heeft ten doel, het behartigen van de belangen van visueel gehandicapten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en uitstapjes, waar leden onderling contact kunnen hebben. De grondslag van de bond is Gods onfeilbaar woord.
Het NCB heeft het ‘Louis Braille Fonds’ in het leven geroepen en stichting ‘Recreatie’ opgericht, zodat visueel gehandicapten gebruik kunnen maken van betaalbare leesvormen en korting op recreatiemogelijkheden.

De vereniging spant zich in om zoveel mogelijk gelden in te zamelen zodat het werk – zonder winstoogmerk – uitgevoerd kan worden. Om zicht op een betere toekomst te houden voor blinden en slechtzienden wordt uw gift van harte aanbevolen

Zaterdag 11 april (Stille Zaterdag), derde rondgangscollecte bestemd voor: Stille Hulp
In onze gemeente Steenwijkerland wordt een groot deel van de hulp bij noodsituaties gecoördineerd via het Noodfonds Diaconaal Platform. Binnen het Diaconaal Platform is deskundigheid aanwezig en zijn de mogelijkheden van de verschillende hulpverleningsinstanties bekend. In sommige gevallen is het voor eigen gemeenteleden nog steeds mogelijk een beroep te doen op onze eigen diaconie. Hiervoor is het nodig te beschikken over de financiële middelen daarvoor.

Donderdag 9 of vrijdag 10 april (Witte Donderdag of Goede Vrijdag), rondgangscollecte diaconie (1e) bij Heilig Avondmaal, bestemd voor: Noodfonds Diaconaal Platform.
Het Diaconaal Platform Steenwijkerland is de spreekbuis voor diaconieën van alle kerken in Steenwijkerland en gaat in die hoedanigheid o.a. in gesprek met de Burgerlijke Gemeente en neemt deel in de WMO-raad.
Het Noodfonds is er voor alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland die in schulden zijn geraakt en hulp nodig hebben, waarbij voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn of nog niet beschikbaar. Het Noodfonds neemt niet alle zgn. Stille Hulp aanvragen van de verschillende diaconieën over, maar heeft wel de know-how in huis voor een betere organisatie en coördinatie van soms complexe hulpaanvragen.

Zondag 5 april, 3e rondgangscollecte bestemd voor: INLIA
INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA geeft juridisch advies aan zowel asielzoekers als aan kerken. Is een vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van asielzoekers-vraagstukken. In samenwerking met Kerk in Actie ontwikkelaar en uitvoerder van het Transithuis, dat mensen begeleidt naar veilige hervestiging in land van herkomst of een derde land.

Zondag 29 maart, 3e rondgangscollecte bestemd voor: Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Met uw bijdrage helpt u jongeren een vak te leren, zoals naaien, sieraden maken, of het kappersvak.

Zondag 22 maart, 3e rondgangscollecte bestemd voor: Stichting Present
Wij geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present!  Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Met uw bijdrage helpt u mee het werk van Stichting Present mogelijk te maken.

Zondag 15 maart, 3e rondgangscollecte bestemd voor: Kerk in Actie Noodhulp Zuid-Soedan
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.