Symbolischbloemschikken

Advent Kerst 2019

KERSTMORGEN: 

k

In de Adventsperiode hebben we deze symbolische schikking gemaakt.
Elke zondag kwam er een krans bij met een speciale betekenis.

De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.
Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft.
Het Licht van de wereld.

 

4D ADVENT:

3

De 4e krans is groen van de klimop,
een hoopvolle kleur, kleur van leven.
Een plant met sterke hechtwortels,
die altijd een weg vindt om te groeien.
De klimop staat symbool voor de trouw van God.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan.
Soms is dat een weg met omwegen,
zoals de kronkelige klimop.


 

Derde Advent:

Zondag Verheug je!
De 3e krans is bovenop nummer 1 en 2 geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom.
Erop ligt een snoer pinda's voor de vogels van de hemel.
Onze levensopdracht is om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Het is iets om ons over te verheugen,
als wij ruimhartig delen van wat we ontvangen

 

Tweede Advent:

Advent is toeleven naar de komst van de vredebrenger bij uitstek.
In de 2e krans zijn 2 symbolen, die verwijzen naar het visioen van vrede.
Het eucalyptusblad met zijn reinigende olie.
De Laurierbladen met opgerolde punten, verwijzen naar het visioen
van wapens die omgesmeed zijn tot nuttige werktuigen

 

Eerste advent:

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen.
De steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drie-eenheid.

Een oneindige cirkel van stekelig groen, is als de omheining voor de kudde.
Micha beschouwt mensen als een kudde
die beschermd wordt in de kring.
Dat zien we hier.
Een cirkel is een sterke constructie
en moeilijk te verbreken.

 

Zondag Voleinding

Als een rots blijft je naam bestaan,
opgericht in het licht van de Eeuwige.

Rotsvast vertrouwen: houvast voor ons

 

 

WINTERTIJD

We gaan op weg.
Net als Ruth die op weg ging met haar schoonmoeder.
En hoor de verhalen van het land waar ze naar toe gingen.
God nodigt ons ook uit om samen jong of oud ook mee te gaan en mee te doen met de verhalen die we tegen komen.

Rood is de liefde van God.
En de gekleurde bloemen zijn wij die mee op weg gaan.

 

PINKSTEREN


In de schikking worden allerlei kanten
van het pinksterfeest belicht.
Het is een feest om te ontdekken
hoe God ons leven draagt.
Hoe zijn hand, vaak op een verborgen manier,
in ons leven aanwezig is,
het blad dat de schikking draagt,
om ons te laten weten dat wij veilig zijn en verder kunnen.
We zien in de witte bolletjes
hoe de Heilige Geest verbeeld is
die rond wil gaan in ons leven.
Klimop gaat door heel de schikking heen
als uitleg hoe Gods trouw juist op
onverwachte momenten daar is.
De rode bloemen vertellen van de kleur van Pinksteren
en een verwijzing naar de vlammende tongen van vuur
zijn verbeeld in de bloemen bovenaan.

 

 

Hemelvaartsdag.

De 4 calla's wijzen naar de vier windstreken,
staan voor de opdracht van Christus
om niet af te wachten, maar de wereld in te gaan
en ieder te verkondigen alles wat Hij ons heeft geleerd
en vast te houden aan Zijn belofte:

"Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld".
Hij vertrouwde ons dat wij ermee verder gaan

 

Bevestiging ambtsdragers 19 mei


De 2 rozen verbeelden de ambtsdragers,
te midden van de veelkleurige gemeente,
de kleurige bloemenring.

Het rood van de rozen
en van het kleed
is de kleur van de Heilige Geest.

De rozen staan ook voor geheimhouding,
sub rosa betekent ook "in vertrouwen".

De rozen worden omgeven
door een cirkel van klimop,
de trouw van God.

De 7 lichtjes herinneren aan
de aanwezigheid van God.

 

PASEN 2019

Pasen

Gele bloemen uit een dood stuk hout.
Niet te min tot bloei gekomen.
Mysterie van dood en leven

 

 

voor goede vrijdag zonder tekst.

 

 

6de zondag 40 dagentijd

Hoeksteen
De mens die verworpen werd.
Wordt de basis
voor nieuw leven.
Een hoeksteen wordt
eeuwig groen.

 

5de zondag 40 dagentijd

Openheid
Takken als armen
uitgestrekt naar de hemel
komen tot bloei
in de ruimte van de Eeuwige.

 

4e zondag van de 40 dagen tijd.


Bescherming
Binnen een muur
van bescherming
krijgt leven een plek
om door te groeien.

 

3e zondag in de 40 dagen tijd.

Veiligheid
Terugtrekken
uit veiligheid,
Zoals een slak in zijn huis.
Een basis van vertrouwen
biedt rust en ruimte.
Stenen breken
en bloeien
broos.

 

 

2de zondag 40 dagentijd

Liefde
Mozes, Elia, Jezus
op de berg bijeen
De liefde van de eeuwige
kent geen begrenzing
van tijd en plaats.

 

1ste zondag van de 40 dagentijd

BIJ DE SCHIKKING VOOR DEZE ZONDAG:
Vertrouwen
Trouw van de eeuwige
als groene klimop
als licht
dat het harde bestaan
verlicht
en bescherming biedt.

2018

kerst 2018

Advent 2018

4e advent
Luisteren naar het Woord dat leven schenkt.
Ruimte scheppen in je binnenste
opdat het Woord handen en voeten krijgt.
Takken als open armen nodigen daartoe uit.

Licht van ons leven,
richt ons kijken,
leer ons zien.

 

3de advent 16 december 2018

Luisteren naar oude woorden van Belofte.
Verlangen naar echte vreugde.
Diep van binnen hopen op vrede voor ieder mensenkind.

Licht van ons leven,
richt ons kijken,
leer ons zien.

2de advent 9 december 2018

Op weg gaan,
is op weg zijn,
is leven bij de dag:
recht trekken wat krom is,
recht doen aan anderen,
jezelf, de aarde,
leven ontdekken in wintergroen.

Licht van ons leven,
richt ons kijken,
leer ons zien.

 

1ste advent 2 december

Uitzien
- in donkere dagen -
naar licht
naar leven
een nieuw begin
van hoop en liefde.
Kijken naar:
een knop, een kaars,
verwachting van leven en licht,
Versluierd aanwezig.

Licht van ons leven
richt ons kijken
leer ons zien.

Laatste zondag van het kerkelijkjaar

25 november 2018

In verbondenheid met de Levende
die ons voorgaat in de nacht,
die is, die was en zal zijn,
onze schuilplaats bij nood,
die ons draagt in de palm van zijn hand,
staan we hier met ons verdriet.

In zijn Licht gedenken we jou,
gedenken we allen, die we uit het oog
maar niet uit het hart verloren hebben.

We zien uit naar het Licht
dat ons verbindt in dood en leven.

 

Startzondag 2018-2019

Samen op weg in het nieuwe kerkelijk jaar.
Willen wij samen in beweging komen.
De fiets als metafoor van onderweg zijn.

 

Slotzondag van al het winterwerk 2017-2018

De wintertijd is voorbij en we gaan de zomer in.
Maar het huis van God blijft.
En iedereen is welkom ook in de zomer.

God zegt doe maar gewoon zo als je bent
en is blij met een ieder die naar Zijn huis komt.

Maar er zijn mensen die niet kunnen komen
omdat ze verdrietig of ziek of op hoge leeftijd zijn.
Ook zijn er jongeren die alles nog moeten ontdekken
en hun keuzes nog moeten maken.

Wij hebben bedacht dat u of jij iemand weet
die een bemoediging of aandacht kan gebruiken
en dat u of jij hen een bezoekje met een bloemetje brengt.

En zo zie je maar dat God denkt aan ons allemaal.
En wij wensen u en jij een goede zomertijd toe.

 

Bevestiging Ambtdragers

De kracht en de sterkte van de gemeente
wordt gesymboliseerd door de houtstronk.
De drie rozen staan voor geheimhouding
en verwijzen naar de bevestiging van de ambtsdragers.

Wij mogen gezien worden
door het licht dat de kaars verspreid,
en de vrouwenmantel is als een warme mantel
van de gemeente om ons heen.

De rode kleur in deze schikking staat voor
liefde aan alle mensen om ons heen.

Pinksteren

De tekst:

Er verschenen aan hen een soort vlammen.
Die zich als vuurtongen verspreiden.
En zich op ieder van hen neerzetten.
En allen werden vervuld van de Heilige Geest.

Uitleg:
De vurige bloemen in de schikking verbeelden de tongen.
De uitstorting van de Heilige Geest wordt
verbeeldt door de neerhalende lijnen.

 

Fijne Pinksterdagen toegewenst!

 

Hemelvaarstdag

Jezus is niet meer daar waar we Hem willen zien.
Een witte roos omgeven door gipskruid.
Daar onder de apostelen, bloemen met een open hart
naar de hemel, als beeld voor het openstaan
voor de komst van de Geest.

 

1STE PAASDAG

In de vroege ochtend opstaan
als het licht glinstert in dauwdruppels,
als vogels een loflied zingen
en verstilling tot leven komt in de tuin.

 

 

GOEDE VRIJDAG

Voor witte donderdag:U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.

Breng ons te binnen
het gebroken brood,
het geheim van het graan,
het geeft zich aan de aarde,
sterft,
breekt uit in leven.

En laat ons niet ontgaan
de klare wijn
van uw woorden,
maak ons tot ranken
aan U, wijnstok van liefde.

Wij zijn maar vluchtige mensen,
laat ons weer wonen
onder één dak,
breng ons weer thuis bij U aan tafel.

 

Liturgisch bloemstuk voor 6de zondag in de 40 dagentijd.

Een weg zoeken in pijn en verdriet vanuit liefde.
Ontdekken: niet ik, maar de ander
niet een doel maar het leven is de weg.

Jezus, Gij, rechtvaardige
in dienstbaarheid verander ons.
Keer ons leven naar de ander, de wereld.
Geest van liefde, wijs ons de weg.

 

Liturgisch bloemstuk voor 5de zondag in de 40 dagentijd.

Uit handen vallen,
je overgeven
loslaten,
gewild of ongewild:
je leven verandert.

Gij levend Brood,
schenk ons in diepe duisternis
vertrouwen in levenskracht,
om los te laten wat leven
vanuit een kern belemmert.
Schenk ons kracht om op te staan
als een ander mens,
en vrucht te dragen op eigen wijze.

 

 

Liturgisch bloemstuk voor 4de zondag in de 40 dagentijd.

Delen,
Breken,
Uitdelen.
Wonderlijk hoe weinig door te delen
verandert in overvloed en velen voedt.

Gij die ons voedt,
schenk ons het inzicht
dat delen verrijkt
en de woestijn verandert in een oase.

Liturgisch bloemstuk voor 3de zondag in de 40 dagentijd.

Ruimte scheppen voor dat wat van belang is,
waarachtig leven in vrede.
Alle hebbedingen opzij.
Geluk, gezondheid, liefde zijn niet te koop

Levende, Gij die ons leefruimte schenkt
om op te staan uit dat wat doodt,
schenk on de moed ruimte te scheppen voor U,
bevrijd ons van hebzucht.

 

 

Liturgisch bloemstuk voor 2de zondag in de 40 dagentijd.

Klimmen om licht te zien,
verblindend, stralend.
Opgaan in een wolk van aanwezigheid.

Afdalen naar de aarde,
verlicht en gesterkt.

Aanwezige, richt ons kijken
naar Uw licht dat in wolken verhult,
met ons mee trekt.

 

1ste zondag van de 40 dagen tijd

Stilte zoeken
komen tot de kern,
leven van binnen uit,
vanuit je hart.
Een zachte wind voelen op je huid,
opstaan en naar buiten treden.

Eeuwige, leer ons de woestijn in ons
leven te veranderen in een oase.

 

Liturgisch bloemstuk kerstnachtdienst en 1e kerstdag 2017.

De hemel raakt de aarde
een kind is ons Geboren
Zoon ons gegeven gewikkeld in doeken
deze koning van de vrede
engelen zingen over dit kind
waarin de hemel de aarde raakt.

God kom met Uw Geest
Open ons voor Uw Vrede.

3e Adventzondag  17 december 2017

De hemel raakt de aarde
daar waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt
in woorden van zegen
daar raakt de hemel de aarde.

God kom met uw Geest
opdat wij goede woorden spreken.

 

Liturgisch bloemstuk van tweede advent

De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen onder mensen
altijd weer raakt de hemel de aarde

God kom met Uw geest
open ons voor Uw aanwezigheid

 

liturgisch bloemstuk van eerste advent.

De hemel raakt de aarde in de belofte van een kind
ongeloof en verstening worden tot hoop en vertrouwen
daar waar de hemel de aarde raakt.

God kom met Uw geest
open ons hart om Uw tekens te verstaan

 

laatste zondag kerkelijkjaar

De kaarsen worden aangestoken voor diegene die wij missen.
Maar de namen staan geschreven in de palm van zijn hand.
God draagt zijn geliefde mensenkind naar een veilige schuilplaats.
En het licht zal altijd blijven branden.
God troost de ander die een dierbare moet missen.

En geeft ons allen vrede

 

 

KERK EN ISRAËL
De schikking is gebaseerd op de schriftlezing van vandaag.
De gele bloemen wijzen op jaloezie en de haat tussen Hagar en SaraÏ.
De dorens en de distels op de stekeligheden.
De varen is symbool voor de nederigheid , die van Hagar gevraagd wordt.
Het (woestijn) zand duidt op verlatenheid, maar ook op de belofte - aan  beide vrouwen -
 voor talrijk nageslacht ,  ( talrijk als de korrels zand ).
De klimop wijst ons op de eeuwigdurende trouw van God.
Blauwe doek is het symbool van de bron.

 

Bloemstuk bij de Start zondag en Bevestiging Ambtsdrager

 
Het schip van de kerk.
Het middengedeelte van een kerkgebouw wordt het “schip” genoemd. Er voor zorgen dat een schip de wind in de zeilen houdt is een hele opgave, zeker met de wereldse invloeden van buiten af.
Het besturen van een schip is dan ook een verantwoordelijke taak. Waarbij ieder een plaats heeft, passend bij zijn/haar vaardigheden. Samenwerken is essentieel om daarbij de juiste koers vast te kunnenhouden. Varen onder de vlag van de Eeuwige is vertrouwen op zijn leiding. Hij houdt het reilen en zeilen in de gaten. Zowel bij windstil weer als bij een storm.

 

HEMELVAARTSDAG


Zie je dat
die wolk, die lichte
daar ging Hij in
kijk dan, Hij gaat omhoog
wat zei Hij ook al weer
moeten we wachten
zal een belofte
in vervulling gaan?
Hoe zal dat zijn
wanneer je met de geest
in plaats van water
wordt gedoopt
en dan die kracht die wij
erdoor ontvangen
zal die ons helpen
te vertellen over Hem?

Kijk nou,
Hij gaat steeds hoger
wordt al vager
weet jij nog wat Hij over
uiteinden der aarde zei?
Hoe kunnen we nu zonder Hem…
Oei wat een licht, stil, luister
Ze zeggen dat Hij ook
zal komen op een wolk.

Zullen we doen
zoals Hij ons gezegd heeft
totdat we met de Geest
worden gedoopt
kom laten we dan opgaan
biddend wachten
op wat de Vader
in de Zoon
ons heeft beloofd.

Coby Poelman-Duisterwinkel

 

project 40 dagen en pasen 2017

 

EERSTE PAASDAG

Tekst:
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gedicht:
Gods kracht breekt door het
donker van de dood heen
licht raakt ons aan kom,
sta op deel het leven
deel het vertrouwen

God van licht en leven
in Jezus is de dood overwonnen
in die kracht mogen wij staan

GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Bij het kruis brand een kleine kaars.
Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.

 

Palmzondag 6 de zondag

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen
we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking ligt een gekleurde doek.
Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die
leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg.
De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer.
De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

 

Gedicht:

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard maar op een ezel
nederig, barmhartig, liefdevol
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

 

De 5e zondag van de veertigdagentijd

Hierbij is alleen een gedicht:

Sta in je kracht
zie hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt sta op
Gods levensgeest
blaast kracht in

 

de vierde zondag van de 40 dagentijd.


Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen
en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft
onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent ogen om te kunnen zien.

Het gedicht is:

Sta in je kracht
laat je aanraken door Jezus’ liefde
die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen van het hart
dat geeft kracht

 

3de zondag van de 40 dagentijd

Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobs bron.
In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.
De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.
Nieuw leven dat vrucht geeft.

Gedicht:

Sta in je kracht
neem van het levende water dat geboden wordt
levenskracht gegeven uit liefde
die opricht om te staan in je kracht

 

 

2de zondag van de 40 dagen tijd

Dit liturgisch bloemstuk bevat alleen een gedicht.

Sta in je kracht
met regels ten leven en hemels licht
dat er zomaar soms even kan zijn
herinnering die blijft en vreugde geeft
sta in je kracht

 

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking.
Als symbool van verleiding zien we de prachtige gloriosa
zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

Gedicht:

Sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering
die hem getoond worden
sterker dan alle machten
is de kracht van Gods liefde
sta in die kracht

 

(Terug naar boven)

 


Snel zoeken

2019

Advent Kerst 2019
zondag voleinding

Start winterwerk
40 dagen en pasen

2018

Advent kerst 2018

Laatstezondag kerkelijkjaar
startzondag

Slotzondag
Bevestiging Ambtsdagers
Pinksteren

Hemelvaartsdag
40 dagen

2017

Advent kerst 2017

Laatstezondag kerkelijkjaar
Startzondag
Hemelvaartsdag
Project 40 dagen en pasen