Symbolischbloemschikken

kerst 2018

Advent 2018

4e advent
Luisteren naar het Woord dat leven schenkt.
Ruimte scheppen in je binnenste
opdat het Woord handen en voeten krijgt.
Takken als open armen nodigen daartoe uit.

Licht van ons leven,
richt ons kijken,
leer ons zien.

 

3de advent 16 december 2018

Luisteren naar oude woorden van Belofte.
Verlangen naar echte vreugde.
Diep van binnen hopen op vrede voor ieder mensenkind.

Licht van ons leven,
richt ons kijken,
leer ons zien.

2de advent 9 december 2018

Op weg gaan,
is op weg zijn,
is leven bij de dag:
recht trekken wat krom is,
recht doen aan anderen,
jezelf, de aarde,
leven ontdekken in wintergroen.

Licht van ons leven,
richt ons kijken,
leer ons zien.

 

1ste advent 2 december

Uitzien
- in donkere dagen -
naar licht
naar leven
een nieuw begin
van hoop en liefde.
Kijken naar:
een knop, een kaars,
verwachting van leven en licht,
Versluierd aanwezig.

Licht van ons leven
richt ons kijken
leer ons zien.

Laatste zondag van het kerkelijkjaar

25 november 2018

In verbondenheid met de Levende
die ons voorgaat in de nacht,
die is, die was en zal zijn,
onze schuilplaats bij nood,
die ons draagt in de palm van zijn hand,
staan we hier met ons verdriet.

In zijn Licht gedenken we jou,
gedenken we allen, die we uit het oog
maar niet uit het hart verloren hebben.

We zien uit naar het Licht
dat ons verbindt in dood en leven.

 

Startzondag 2018-2019

Samen op weg in het nieuwe kerkelijk jaar.
Willen wij samen in beweging komen.
De fiets als metafoor van onderweg zijn.

 

Slotzondag van al het winterwerk 2017-2018

De wintertijd is voorbij en we gaan de zomer in.
Maar het huis van God blijft.
En iedereen is welkom ook in de zomer.

God zegt doe maar gewoon zo als je bent
en is blij met een ieder die naar Zijn huis komt.

Maar er zijn mensen die niet kunnen komen
omdat ze verdrietig of ziek of op hoge leeftijd zijn.
Ook zijn er jongeren die alles nog moeten ontdekken
en hun keuzes nog moeten maken.

Wij hebben bedacht dat u of jij iemand weet
die een bemoediging of aandacht kan gebruiken
en dat u of jij hen een bezoekje met een bloemetje brengt.

En zo zie je maar dat God denkt aan ons allemaal.
En wij wensen u en jij een goede zomertijd toe.

 

Bevestiging Ambtdragers

De kracht en de sterkte van de gemeente
wordt gesymboliseerd door de houtstronk.
De drie rozen staan voor geheimhouding
en verwijzen naar de bevestiging van de ambtsdragers.

Wij mogen gezien worden
door het licht dat de kaars verspreid,
en de vrouwenmantel is als een warme mantel
van de gemeente om ons heen.

De rode kleur in deze schikking staat voor
liefde aan alle mensen om ons heen.

Pinksteren

De tekst:

Er verschenen aan hen een soort vlammen.
Die zich als vuurtongen verspreiden.
En zich op ieder van hen neerzetten.
En allen werden vervuld van de Heilige Geest.

Uitleg:
De vurige bloemen in de schikking verbeelden de tongen.
De uitstorting van de Heilige Geest wordt
verbeeldt door de neerhalende lijnen.

 

Fijne Pinksterdagen toegewenst!

 

Hemelvaarstdag

Jezus is niet meer daar waar we Hem willen zien.
Een witte roos omgeven door gipskruid.
Daar onder de apostelen, bloemen met een open hart
naar de hemel, als beeld voor het openstaan
voor de komst van de Geest.

 

1STE PAASDAG

In de vroege ochtend opstaan
als het licht glinstert in dauwdruppels,
als vogels een loflied zingen
en verstilling tot leven komt in de tuin.

 

 

GOEDE VRIJDAG

Voor witte donderdag:U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.

Breng ons te binnen
het gebroken brood,
het geheim van het graan,
het geeft zich aan de aarde,
sterft,
breekt uit in leven.

En laat ons niet ontgaan
de klare wijn
van uw woorden,
maak ons tot ranken
aan U, wijnstok van liefde.

Wij zijn maar vluchtige mensen,
laat ons weer wonen
onder één dak,
breng ons weer thuis bij U aan tafel.

 

Liturgisch bloemstuk voor 6de zondag in de 40 dagentijd.

Een weg zoeken in pijn en verdriet vanuit liefde.
Ontdekken: niet ik, maar de ander
niet een doel maar het leven is de weg.

Jezus, Gij, rechtvaardige
in dienstbaarheid verander ons.
Keer ons leven naar de ander, de wereld.
Geest van liefde, wijs ons de weg.

 

Liturgisch bloemstuk voor 5de zondag in de 40 dagentijd.

Uit handen vallen,
je overgeven
loslaten,
gewild of ongewild:
je leven verandert.

Gij levend Brood,
schenk ons in diepe duisternis
vertrouwen in levenskracht,
om los te laten wat leven
vanuit een kern belemmert.
Schenk ons kracht om op te staan
als een ander mens,
en vrucht te dragen op eigen wijze.

 

 

Liturgisch bloemstuk voor 4de zondag in de 40 dagentijd.

Delen,
Breken,
Uitdelen.
Wonderlijk hoe weinig door te delen
verandert in overvloed en velen voedt.

Gij die ons voedt,
schenk ons het inzicht
dat delen verrijkt
en de woestijn verandert in een oase.

Liturgisch bloemstuk voor 3de zondag in de 40 dagentijd.

Ruimte scheppen voor dat wat van belang is,
waarachtig leven in vrede.
Alle hebbedingen opzij.
Geluk, gezondheid, liefde zijn niet te koop

Levende, Gij die ons leefruimte schenkt
om op te staan uit dat wat doodt,
schenk on de moed ruimte te scheppen voor U,
bevrijd ons van hebzucht.

 

 

Liturgisch bloemstuk voor 2de zondag in de 40 dagentijd.

Klimmen om licht te zien,
verblindend, stralend.
Opgaan in een wolk van aanwezigheid.

Afdalen naar de aarde,
verlicht en gesterkt.

Aanwezige, richt ons kijken
naar Uw licht dat in wolken verhult,
met ons mee trekt.

 

1ste zondag van de 40 dagen tijd

Stilte zoeken
komen tot de kern,
leven van binnen uit,
vanuit je hart.
Een zachte wind voelen op je huid,
opstaan en naar buiten treden.

Eeuwige, leer ons de woestijn in ons
leven te veranderen in een oase.

 

Liturgisch bloemstuk kerstnachtdienst en 1e kerstdag 2017.

De hemel raakt de aarde
een kind is ons Geboren
Zoon ons gegeven gewikkeld in doeken
deze koning van de vrede
engelen zingen over dit kind
waarin de hemel de aarde raakt.

God kom met Uw Geest
Open ons voor Uw Vrede.

3e Adventzondag  17 december 2017

De hemel raakt de aarde
daar waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt
in woorden van zegen
daar raakt de hemel de aarde.

God kom met uw Geest
opdat wij goede woorden spreken.

 

Liturgisch bloemstuk van tweede advent

De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen onder mensen
altijd weer raakt de hemel de aarde

God kom met Uw geest
open ons voor Uw aanwezigheid

 

liturgisch bloemstuk van eerste advent.

De hemel raakt de aarde in de belofte van een kind
ongeloof en verstening worden tot hoop en vertrouwen
daar waar de hemel de aarde raakt.

God kom met Uw geest
open ons hart om Uw tekens te verstaan

 

laatste zondag kerkelijkjaar

De kaarsen worden aangestoken voor diegene die wij missen.
Maar de namen staan geschreven in de palm van zijn hand.
God draagt zijn geliefde mensenkind naar een veilige schuilplaats.
En het licht zal altijd blijven branden.
God troost de ander die een dierbare moet missen.

En geeft ons allen vrede

 

 

KERK EN ISRAËL
De schikking is gebaseerd op de schriftlezing van vandaag.
De gele bloemen wijzen op jaloezie en de haat tussen Hagar en SaraÏ.
De dorens en de distels op de stekeligheden.
De varen is symbool voor de nederigheid , die van Hagar gevraagd wordt.
Het (woestijn) zand duidt op verlatenheid, maar ook op de belofte - aan  beide vrouwen -
 voor talrijk nageslacht ,  ( talrijk als de korrels zand ).
De klimop wijst ons op de eeuwigdurende trouw van God.
Blauwe doek is het symbool van de bron.

 

Bloemstuk bij de Start zondag en Bevestiging Ambtsdrager

 
Het schip van de kerk.
Het middengedeelte van een kerkgebouw wordt het “schip” genoemd. Er voor zorgen dat een schip de wind in de zeilen houdt is een hele opgave, zeker met de wereldse invloeden van buiten af.
Het besturen van een schip is dan ook een verantwoordelijke taak. Waarbij ieder een plaats heeft, passend bij zijn/haar vaardigheden. Samenwerken is essentieel om daarbij de juiste koers vast te kunnenhouden. Varen onder de vlag van de Eeuwige is vertrouwen op zijn leiding. Hij houdt het reilen en zeilen in de gaten. Zowel bij windstil weer als bij een storm.

 

HEMELVAARTSDAG


Zie je dat
die wolk, die lichte
daar ging Hij in
kijk dan, Hij gaat omhoog
wat zei Hij ook al weer
moeten we wachten
zal een belofte
in vervulling gaan?
Hoe zal dat zijn
wanneer je met de geest
in plaats van water
wordt gedoopt
en dan die kracht die wij
erdoor ontvangen
zal die ons helpen
te vertellen over Hem?

Kijk nou,
Hij gaat steeds hoger
wordt al vager
weet jij nog wat Hij over
uiteinden der aarde zei?
Hoe kunnen we nu zonder Hem…
Oei wat een licht, stil, luister
Ze zeggen dat Hij ook
zal komen op een wolk.

Zullen we doen
zoals Hij ons gezegd heeft
totdat we met de Geest
worden gedoopt
kom laten we dan opgaan
biddend wachten
op wat de Vader
in de Zoon
ons heeft beloofd.

Coby Poelman-Duisterwinkel

 

project 40 dagen en pasen 2017

 

EERSTE PAASDAG

Tekst:
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gedicht:
Gods kracht breekt door het
donker van de dood heen
licht raakt ons aan kom,
sta op deel het leven
deel het vertrouwen

God van licht en leven
in Jezus is de dood overwonnen
in die kracht mogen wij staan

GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Bij het kruis brand een kleine kaars.
Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.

 

Palmzondag 6 de zondag

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen
we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking ligt een gekleurde doek.
Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die
leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg.
De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer.
De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

 

Gedicht:

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard maar op een ezel
nederig, barmhartig, liefdevol
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

 

De 5e zondag van de veertigdagentijd

Hierbij is alleen een gedicht:

Sta in je kracht
zie hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt sta op
Gods levensgeest
blaast kracht in

 

de vierde zondag van de 40 dagentijd.


Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen
en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft
onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent ogen om te kunnen zien.

Het gedicht is:

Sta in je kracht
laat je aanraken door Jezus’ liefde
die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen van het hart
dat geeft kracht

 

3de zondag van de 40 dagentijd

Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobs bron.
In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.
De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.
Nieuw leven dat vrucht geeft.

Gedicht:

Sta in je kracht
neem van het levende water dat geboden wordt
levenskracht gegeven uit liefde
die opricht om te staan in je kracht

 

 

2de zondag van de 40 dagen tijd

Dit liturgisch bloemstuk bevat alleen een gedicht.

Sta in je kracht
met regels ten leven en hemels licht
dat er zomaar soms even kan zijn
herinnering die blijft en vreugde geeft
sta in je kracht

 

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking.
Als symbool van verleiding zien we de prachtige gloriosa
zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

Gedicht:

Sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering
die hem getoond worden
sterker dan alle machten
is de kracht van Gods liefde
sta in die kracht

 

Advent 2016

1ste advent, 2de advent, 3de advent, 4de advent, Kerst

eerste kerstdag van liturgisch bloemschikken.

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert.
Licht breekt onstuitbaar door.
Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet.
We blijven dromen en vergezichten zien.

Dromen van Vrede de wereld omgekeerd
kind ons geboren Immanuel

Goede God wij danken u
dat wij in Jezus het visioen van de wereld
omgekeerd kunnen herkennen
heelheid te midden van alle gebrokenheid

 

4de advent
Op deze vierde adventszondag horen we hoe de
droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt;
dit wordt verbeeld door het gipskruid.
De engel brengt Jozef op andere gedachten.
In de spiegel zien we dat verbeeld.

Dromen van Vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid de dag kleurt

Goede God versterk in ons de droom
van liefde die de wereld omkeert

 

3de adventszondag: 11 december

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door.
We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn.
We zien, al is het maar voor even.

Dromen van Vrede
De wereld omgekeerd
Een nieuw begin
Puur bloeit de lelie voor wie het ziet
Gods rijk breekt door het donker

Goede God versterk in ons de hoop
Dat het kan de wereld omgekeerd

 

Tweede adventszondag 4 december

 

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin.
Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water in de schelp.
De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking.
Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

Gedicht:

Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Een nieuw begin
Water dat stroomt
De roep om goede vruchten

Goede God
In Jezus heeft u een
nieuw begin gemaakt
Keer ons om naar zijn weg

 

Symbolisch bloemschikken laatste zondag kerkelijkjaar

 

Uitleg van bloemstuk.
In de spiegel zien we de glans van de herinneringen.
De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren.
In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De verschillende bloemen in verschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.

Zondag voleinding 2016

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gezegd, om wat is verzwegen,
de rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen, zwak en sterk,
Leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn
Voor wie mensen moeten zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker,
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
Voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
Om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten,
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegeningen en heil
Van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
Om heel je reisverhaal met alle mensen fouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt
vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam ‘Ik zal er zijn’.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.

Gonny Luijpers.

 

25 jaar symbolisch bloemschikken Protestantse Gemeente te Steenwijk.
Dit jaar een jubileum met een tentoonstelling en workshops in de Grote Kerk tijdens de
zes Vestingweken. Een tentoonstelling van foto’s en bloemstukken, maar ook een fotoboek(en), waarin bijna alle bloemschikkingen van de afgelopen 25 jaar met bijbehorende tekst(en) te zien en te lezen zijn. Ontwerptekeningen uit de beginjaren en herinneringskaarten bij de zondag Voleinding. Het is bijzonder om te zien hoe onze taal, de manier van fotograferen en bloemschikken veranderd is. Heel mooi om hier opnieuw naar te kijken en deze veranderingen te ontdekken.
.
Het woord symbolisch bloemschikken bestond nog niet, maar………:
Een bijlage in de N.C.R.V.- gids van dec. 1991 gaf de aanleiding voor Tineke Tuenter en Henny Maring om na goedkeuring van de Kerkenraad met dit prachtige werk te beginnen.
De bloemschikking waar zij toen mee begonnen zijn is nogmaals gemaakt en te bewonderen tijdens deze tentoonstelling.
In 1991 is er in de Gereformeerde Kerk aan de Onnastraat officieel begonnen met symbolisch bloemschikken. Een bloemstuk waarvan de symbolische betekenis als een rode draad met de verkondiging mee gaat of het geeft een extra betekenis aan een bijzondere gelegenheid
Een jaar later werd er door Wea ter Wal in de Grote Kerk enthousiast meegedaan. Feikje Huisman die in de kerk in Onna al jaren aan het bloemschikken was kwam Wea in de Grote Kerk te hulp. Na het samengaan van beide Kerken in 2009 (zie de foto) wordt er door deze vier vrouwen al jaren bij bijzondere vieringen en gelegenheden een passend symbolisch bloemstuk gemaakt. De schikkingen worden tot 2011, de vereniging wisselend nog in beide Kerken gemaakt. Een eigen ontwerp of uit één van de inmiddels verschillende verschenen boeken over dit onderwerp. Het Landelijk Protestants Dienstencentrum in Utrecht geeft vanaf 2006 een brochure uit, waar dan ook dankbaar gebruik van is gemaakt. In de afgelopen 25 jaar hebben ook Saskia Linthorst, Lammert Logtmeijer en Gerry Zeefat hierin hun creativiteit getoond.

Openingstijden Grote Kerk aan de Kerkstraat te Steenwijk:
Van dinsdag 12 juli t/m donderdag 18 augustus. Dinsdag en dondermiddag van 14.00 – 16.30 uur en woensdag van 10.00 – 16.30 uur.

Workshops meditatief bloemschikken o.l.v. Henny Maring:
Op woensdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur, deelname 5 personen per keer. Informatie en opgave bij Henny Maring, tel. 0521 – 515213. Kosten € 6,-- incl. materiaal en koffie/thee. De workshops worden in de Grote Kerk gegeven. Graag van tevoren aanmelden!!!

Nieuwe bloemschikkers/sters gevraagd:
Als u belangstelling hebt om ook mee te doen in de taakgroep symbolisch bloemschikken,
dan kan dit. Per 1 september van dit jaar stoppen Tineke Tuenter en Henny Maring met dit boeiende werk. Informatie en opgave bij Wea ter Wal, tel. 0521 515238.

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren en te genieten wat er zoal in en rond de Kerk te beleven is.
De taakgroep symbolisch bloemschikken: Tineke Tuenter, Wea ter Wal, Feikje Huisman
en Henny Maring.

 

 

Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2016.
                                                                                                          tekst: Henny Maring.
Ik ga


Zet een stap naar de ander.

Basisschikking en symboliek.
In de schikkingen voor deze periode wordt de nadruk gelegd op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. Er is niet alleen de beweging van de mens naar de (A)ander er is ook een beweging andersom – van God naar de mens. In de verhalen die deze periode gelezen worden komen deze beide aspecten naar voren.
Om die beweging vorm te geven is er gekozen voor schoenen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. In allerlei soorten en maten zijn ze te zien op de weg bij de schikking. De kleur van de schoenen is wit – het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid.

In de lezingen zelf zit ook “beweging”. Op de Paasmorgen kan volop gevierd worden hoe God zich naar mensen beweegt en hoe wij als mensen geroepen worden om in beweging te komen. Geroepen om met Jezus op te staan om in en door Hem leven met eeuwigheidswaarde te ontvangen.

 

Zondag 27 maart – PASEN
Evangelielezing in de kerk:  het graf is leeg Joh. 20: 1-18.
Symbolische bloemschikking: Emmaüsgangers Luc. 24: 13-35.
Uitleg bloemschikking:
Vandaag vieren we de overwinning op de dood. Een dag vol beweging. De Opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht. In de schikking zien we de beweging verbeeld.

 

Gedicht:
Schoenen aan om hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander,
die ons voorgaat naar leven, onverwacht loopt hij met je mee.
De Opgestane Heer te herkennen in het brood dat je deelt.
God van leven dat onze voeten blijven gaan naar de (A)ander.

f


Goede Week
Witte Donderdag, 24 maart
De voetwassing uit het Johannes evangelie staat hier centraal Ook hier ligt de nadruk op het dienen – zet een stap naar de ander.

Uitleg bloemschikking:
Een kruik met water en een linnen doek. Korenaren, matzes en druiven.

 

Goede Vrijdag, 25 maart.
Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.

Uitleg bloemschikking:
Een kruis omwikkeld met doornige takken.
het Licht lijkt te doven, maar de Liefde (rode roos) van God dooft nooit. Aan de voet van de schikking liggen rode anemonen.

 

Stille Zaterdag, 26 maart
We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus kruisdood. We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door.

Uitleg bloemschikking:
De bloemschikking van Pasen is reeds aanwezig, omhuld met zwarte tule.
Als de nieuwe Paaskaars ontstoken wordt, kan de zwarte tule verwijderd worden.

 


Zondag 20 maart – zesde zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Palmarum – Palmpasen
Evangelielezing in de kerk en de Symbolische bloemschikking: Intocht in Jeruzalem Luc. 19: 29-44.
Uitleg bloemschikking:
Op deze zesde zondag horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.

 

Gedicht:
Schoenen aan om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander,
die ons voorgaat naar leven. Juichen om de koning op een ezel die komt redden. tranen vanwege de vrede, die nog niet zal zijn.
God sterk ons verlangen naar wat vrede brengt


Zondag 13 maart – vijfde zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Judica – doe mij recht.         
Evangelielezing in de kerk: de oneerlijke oppassers Luc. 20: 9-19. Symbolische bloemschikking: Golgotha, Jezus in gesprek met de
2 misdadigers Luc. 23: 38-43.

Uitleg bloemschikking:
Op deze vijfde zondag klinkt de roep om recht. In de schikking zien we de ene misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich afkeert.

 

Gedicht:
Schoenen aan om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander,
die ons voorgaat naar leven. Spot sluit af, de roep om ontferming opent de hemel. God Ontferm U

 

Symbolisch bloemschikken: “Ik ga. Zet een stap naar de ander”.
Zondag 6 maart – vierde zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Laetare – verheug u. 
Evangelielezing in de kerk: de verloren zoon Luc.15: 11-32.
Symbolische bloemschikking: de farizeeër en de tollenaar Luc. 18: 9-14.
Uitleg bloemschikking:
Op deze vierde zondag ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan. De roze bloemen symboliseren het Licht van Pasen komt dichterbij.

Gedicht:
Schoenen aan om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander,
die ons voorgaat naar leven. Eigenwaan zet geen stap naar de ander.
Wie zich buigt naar God komt in beweging. God zet ons op onze voeten

 

 

Symbolisch bloemschikken: “Ik ga. Zet een stap naar de ander”.
Zondag 28 februari – derde zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Oculi – mijn ogen.                
Evangelielezing in de kerk: de vijgenboom Luc. 13: 1-9.
Symbolische bloemschikking: het verhoor Luc. 22: 66-71.
Uitleg bloemschikking:
Op deze derde zondag worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De Schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen – te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

 

Gedicht:
Schoenen aan om met hem te gaan, die ons voorgaat naar de ander,
ons voorgaat naar het leven. Gevangen deze zoon van God, waar is het recht wie doet een stap. God het is zo donker laat liefde bloeien

 

Symbolisch bloemschikken: “Ik ga. Zet een stap naar de ander”.
Zondag 21 februari – tweede zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Reminiscere – gedenk.
Evangelielezing in de kerk: de verheerlijking op de berg. Luc. 9: 28-36.
Symbolische bloemschikking: onderricht aan de leerlingen. Het liefdegebod Luc. 6: 27-35.
Uitleg bloemschikking:
Op deze tweede zondag klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben, maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe één bloem boven de anderen uitsteekt – dezelfde en toch zo anders – sterk en kwetsbaar.

Gedicht:
Schoenen aan om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander,
ons voorgaat naar leven. Die ons zegt lief te hebben, oneindig veel lief te hebben. zo het verschil te maken. God open ons hart

 

 

 

Zondag 14 februari – eerste zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Invocabit – roept hij mij aan.           
Evangelielezing in de kerk: de verzoeking in de woestijn. Luc. 4: 1-13.
Symbolische bloemschikking: Jezus bidt op de Olijfberg Luc. 22: 39-46.

 

Uitleg bloemschikking:
Op deze eerste zondag klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden. Witte tulpen verwijzen daarnaar.

 

Gedicht:
Schoenen aan om met hem op weg te gaan,
die ons voorgaat naar de ander,
ons voorgaat naar leven.
Zijn weg van liefde blijkt zwaar.
biddend zoeken naar kracht waar anderen slapen. 
God blijf waken wees houvast

 

 

 

                                                                                                          tekst: Henny Maring

Symbolisch bloemschikken voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
de zondagen in de adventstijd en Kerst 2015.

Thema.
Het thema voor de symbolische schikkingen in de komende adventstijd en Kerst is: “De hemel raakt de aarde”. De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen uit Lucas 1 en 2. In de adventstijd beleven we weken van verwachting, naar uitzien van wat komen gaat. We horen over Zacharias en Elisabeth, over de engel Gabriél die zowel bij Zacharias als bij Maria een boodschap van nieuw leven komt brengen. Er is de warme ontmoeting tussen Elisabeth en Maria; en de naamgeving van Johannes, kind van Zacharias en Elisabeth. Met Kerst lezen we het kerstevangelie waarin engelen eerst aan de herders vertellen over het Kind van vrede. Het zijn allemaal momenten waarop de hemel de aarde raakt. In de oudtestamentische lezingen komen verschillende profeten aan het woord. Op hun eigen manier beschrijven ze de belofte van God dat er een dag zal komen dat alles ten goede zal keren. Dat rechtvaardigheid en recht zullen zegevieren. In de komst van Jezus krijgt die belofte handen en voeten – Hij die was, is en die wij verwachten.

Symbool.
Als basis voor de schikkingen hebben wij een vorm gekozen dat open is en waarvan de bovenste punt naar de hemel verwijst. De onderkant waarin de bloemschikking wordt gemaakt heeft een kom vorm wat staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen waar deze adventstijd over verhaalt. Als zichtbaar teken van de Geest zien we een rode bloem in iedere schikking.

1ste advent, 2de advent, 3de advent, 4de advent, Kerst

Donderdag 24 december Kerstnacht en vrijdag 25 december Kerst.
Thema: De hemel raakt de aarde.
Lezing: vrijdag 25 december, Jesaja 52: 7 – 10 en Lucas 2: (1) 15 – 20.

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

Gedicht:
De hemel raakt de aarde
een Kind ons geboren,
Zoon ons gegeven
gewikkeld in doeken
deze koning van de vrede
engelen zingen over dit kind
waarin de hemel de aarde raakt
God komt met Uw Geest
open ons voor Uw vrede

De hemel raakt de aarde
herders gaan op weg
ze zoeken wat engelen vertelden
ze openen zich voor het Kind van belofte.
God komt met Uw Geest
raak ons aan met Uw Licht.

 

Zondag 20 december – Vierde adventszondag.
Thema: De hemel raakt de aarde.
Lezing: Micha 5: 1 – 4a (6) en Lucas 1: 7 – 80.

Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

 

Gedicht:
De hemel raakt de aarde
Johannes is zijn naam - wegbereider
om onze voeten te kunnen zetten
op de weg van de vrede
raakt de hemel de aarde.
God komt met Uw Geest
doe Uw stralende licht over ons opgaan.

 

Zondag 13 december – Derde adventszondag.
Thema: De hemel raakt de aarde.
Lezing: Sefanja 3: 14 – 20 en Lucas 1 : 39 – 57.

Op deze derde zondag van advent is de kleur roze: midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

Gedicht:
De hemel raakt de aarde
daar waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt
in woorden van zegen
daar raakt de hemel de aarde
God kom met Uw Geest
opdat wij goede woorden spreken.

 

Zondag 6 december -Tweede adventszondag.
Thema: De hemel raakt de aarde.
Lezingen: Maleachi 3: 1 – 4 en Lucas 1: 26 – 38.

Op deze tweede zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriel Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking zie we een lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.

 

Gedicht:
De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen onder mensen
altijd weer raakt de hemel de aarde.
God kom met Uw Geest
open ons voor Uw aanwezigheid.

 

Zondag 29 november - Eerste adventszondag.
Thema: De hemel raakt de aarde
Lezingen: Zacharia 14: 4 – 9 en Lucas 1: 5 – 25.

Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriel aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

Gedicht:
De hemel raakt de aarde
in de belofte van een kind
ongeloof – verstening worden tot hoop en vertrouwen
daar waar de hemel de aarde raakt.
God kom met Uw Geest
open ons hart om uw tekens te verstaan.

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Zondag 22 november - Laatste zondag kerkelijk jaar.
Thema: De aarde raakt de hemel – Lezing: Psalm 121.

Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee we ons verbonden weten. In de schikking zien we een kransvorm die verwijst naar de weg die mensen gaan. Op die weg zien we verschillende bloemen die een mensenleven verbeelden. De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en de aarde.

Gedicht
Wie draagt ons
en hoedt ons,
omarmt ons,
wie anders dan Jij,
Geest van God.                                  tekst: Marijke de Bruijne.

 

Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2015.

1e zondag, 2e zondag, 3e zondag, 4e zondag, 5e zondag, 6e zondag, witte dondedag, goede vrijdag, stille zaterdag,

PASEN

Thema: Open je handen.

In de veertigdagentijd en Pasen volgen we de lezingen zoals die door het oecumenisch leesrooster worden aangereikt. We leggen daarbij de nadruk op de evangelielezing die we verbinden met de psalm van de zondag. Het overkoepelende thema is “Open je handen”. Dit thema delen we met Kerk in Actie. Voor de verschillende zondagen gebruiken we de traditionele benamingen.

Inleiding veertigdagentijdproject:
De basis van alle schikkingen is een stevige, wat kronkelige tak of stronk waarop twee handen van glanzend metaaldraad zijn bevestigd. We hebben voor metaaldraad gekozen omdat dit sterk is en tegelijk iets fragiels heeft. Wanneer het licht erop valt zie je een schittering en zijn de handen goed zichtbaar. Op andere momenten moet je goed kijken om de handen te kunnen zien. Deze handen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen. Jezus is daarbij de mens bij uitstek die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze handen kunnen delen, troosten of helen.

Op Witte Donderdag vieren we hoe Jezus handen de voeten van zijn leerlingen waste. Hiermee liet hij de bedoeling van dienende handen zien. Op Goede Vrijdag gedenken wij hoe mensenhanden Jezus kruisigden, hoe mensenhanden tot op vandaag mensen “kruisigen”. Na Goede Vrijdag volgen Stille Zaterdag en Pasen. We vieren hoe Gods handen Jezus door de dood heen dragen en hem doen opstaan ten leven.

Als ondergrond is gekozen voor jute (boete) met daarop een paarse doek (rouw, boete en ingetogenheid). Op de vierde zondag komt er een roze doek (het licht breekt al iets door) en de zesde zondag van de veertigdagentijd komt er een rode doek (liefde, lijden en offer) bij. Met Pasen is de ondergrond wit ( vreugde, feest, waarheid en reinheid).

 

Zondag 5 april – Pasen.
Thema: open je handen. Psalm 118: 15-24; Johannes 20: 1-18.

Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven dwars door de dood heen. Met open handen mogen we dat geheim vieren. Tussen de handen zien we een schaal vol witte bloemen. Ze vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt. Onze handen mogen dat licht doorgeven. Rondom zien we doorzichtige kralen als de tranen van Maria – dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.

Gedicht:

Maria haar handen willen vasthouden
wat niet vast te houden is
geopende handen vertellen over het geheim van leven
God Uw licht breekt onstuitbaar door.

 

 

Goede Week

Stille Zaterdag, 4 april.

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus kruisdood. Het zwarte tule omsluiert de Paasschikking. We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Als de Paaskaars de kerk in gedragen is, wordt de zwarte tule verwijderd en zien we geopende handen
om het geheim van Pasen te vieren.

 

Goede Vrijdag, 3 april

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Er ligt een kruis achter de stronk. Een hand is gebald vanwege de gebalde vuisten die naar Jezus werden opgestoken. De andere hand is open om de overgave van Jezus te symboliseren.
Bij het kruis zie je rode anemonen, deze verwijzen naar het lijden van Jezus (Volgens een oude legende bloeiden ze wit onder het kruis maar kleurden ze rood vanwege het bloed).

 

Witte Donderdag, 2 april

Op deze dag gedenken we hoe Jezus handen de voeten wasten van zijn leerlingen. Na de voetwassing vraagt Jezus zijn leerlingen om te doen als Hij. Waar en naar wie strekken wij onze handen uit?
De handen in de schikking zijn naar voren gebogen. Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij. Bij de schikking ziet u verder een kan met water, een linnen doek en brood.

 

Zondag 29 maart – zesde zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Palmarum – Palmpasen. Psalm 118: 1-2, 19-29; Marcus 14: 1-15: 47.

We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen. De handen juichen mee met de vele stemmen.

Gedicht:

vol van hoop, verwachting
handen hoog hosanna hij komt
Koning van de vrede
anders altijd anders deze nederige koning

God leer ons de weg te gaan van deze koning van de vrede.

 


Zondag 22 maart – vijfde zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Judica – doe mij recht. Psalm 31; Johannes 12: 20-33.

 

We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend. De korenaren en de graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus vertelt.Gedicht:

graan dat valt in de aarde en sterft brengt veel vrucht voort
leven verliezen, leven vinden
God wij bidden, help ons, ons te bezinnen op wat leven geeft.

 

Zondag 15 maart – vierde zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Laetare – verheug u. Psalm 122; Johannes 6: (1), 4-15.

Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. De psalmist bezingt de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer, Hij zingt over het verlangen naar vrede en rust.
Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven. Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen
blijken meer dan genoeg te zijn. Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

Gedicht:

licht breekt door waar liefde gedeeld wordt
brood en vis voedsel om te leven
handen die uitgestoken worden naar elkaar
God dat onze handen delen van hetgeen we ontvangen hebben.


Zondag 8 maart - derde zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Oculi mei – mijn ogen. Psalm 19: 8-15; Johannes 2: 13-22.

We zien hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter dit bezingt. Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.

Gedicht:

regels ten leven door Gods hand gegeven
fijn goud in overvloed
hoogmoed, begeerte, grijpen en graaien
maken de tempel tot een markt
Jezus handen maken ruimte voor Gods goud
God leer ons zien het goud van uw wet.


Zondag 1 maart – tweede zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Reminiscere – gedenk. Psalm 16, Marcus 9: 2-10.

 

We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is. De psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.

Gedicht:

verlangen naar beschermende handen
ervaring van licht
vasthouden, doorgeven een leven lang
God gedenk uw barmhartigheid.

 


Zondag 22 februari – eerste zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Invocabit – roept hij mij aan. Genesis 9: 8-17; Psalm 25: 1-10; Marcus 1: 12-15.

 

 

In de schikking zien we handen die geopend zijn. Open handen die de regen voelen wanneer God de regenboog van Zijn verbond spant in de wolken. Heilzame regen, in plaats van een alles verwoestende zondvloed, maar durven we daarop vertrouwen? Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege, zoals in Psalm 25 wordt bezongen.
Je ballast, verbeeld door de stenen in draad, mag je neerleggen.
Dit in navolging van Jezus die alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn. Teken van hoop werd Hij – bloeiend in de winter.

Gedicht:

open je handen naar Gods weg van liefde en trouw
op die weg vind je de ander
de ander die je aanroept zo bloeit hoop
God roep ons aan.

 

 

 Verlangen naar ………………………..

Symbolisch bloemschikken voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
de zondagen in de adventstijd en Kerst 2014.

1ste advent, 2de advent, 3de advent, 4de advent, Kerst

Als thema hebben we dit jaar gekozen voor “Verlangen naar …….”. In een wereld die donker kan zijn, waar veel is dat mensen kan beangstigen groeit het verlangen naar gerechtigheid, naar heelheid. In Jezus is Gods liefde herkend, Gods gerechtigheid. Naar zijn komst verlangen we en zien we uit. Tegelijk zien we om ons heen de tekenen van Zijn aanwezigheid. Hij is het die is en die komt, in heden en toekomst.
We ontmoeten in de Bijbelverhalen mensen die ons hun verlangen kenbaar maken en ons meenemen in dat verlangen. De manier waarop zij geloven, hopen, liefde geven en ontvangen helpen ons op de weg om te zien wat al voorhanden is en om uit te zien naar wat komt. Samen groeien we toe naar de geboorte van Hem die ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud geeft.

Symbool: gelijkzijdige driehoek.
Een gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor elke schikking. De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen uit de Bijbelverhalen die vanuit hun geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee we een mensenleven verbonden weten, die leefden in ons midden. Verbonden met ons en verbonden met het Licht van de Eeuwige. De draden, waarmee we die verbondenheid aangeven, hebben verschillende kleuren. Die kleuren vertellen over het unieke van al die levens.

Symbolisch bloemschikken – donderdag 25 december  Kerst

 

 

Uitleg:
Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin ……. Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.

 

 

Gedicht:
Zie, kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is
Licht breekt door
in de geboorte van Gods Mensenkind.
Licht breekt door waar mensen
Zijn geloof, Zijn hoop en bovenal Zijn liefde leven.
Goede God
blijf ons verlangen
naar die liefde aanwakkeren

 

Symbolisch bloemschikken – zondag 21 december
Vierde adventszondag.

Uitleg: Vandaag is het de vierde zondag van de Advent. We horen over het vertrouwen van Maria. Zij geeft zich over om ruimte te maken voor het Kind van God. In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit.

Gedicht:
Zie, kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is.
Goede God,
sterk in ons het verlangen
om ons over te geven aan Uw liefde
ruimte te maken voor de verwachting
van Uw Mensenkind.

 

Symbolisch bloemschikken – zondag 14 december
Derde adventszondag

 

Uitleg:
Op deze derde zondag van Advent horen we hoe Johannes in Jezus de beloofde Messias herkent. Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt Gods
Licht door – zichtbaar in de kleur roze van deze zondag.

 

Gedicht:
Zie, kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is.
Goede God
dat wij met open handen
door het leven gaan
om uw liefde te ontvangen.

 

 

 

Symbolisch bloemschikken – 7 december
Tweede adventszondag.

 

 

Uitleg:
Op de tweede zondag van Advent horen we Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias. De stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer”. In de schikking zien we een pad van donkere lavastenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.

Gedicht:
Zie, kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is.
Goede God
sterk in ons het verlangen naar bloei
Dat wij in ons denken, doen en laten
Uw weg gaan.

 

Symbolisch bloemschikken – zondag 30 november 2014 Eerste adventszondag

Uitleg:
Op deze eerste zondag van Advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting.
In de driehoek van geloof, hoop en liefde zien we een tak met knoppen die een belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.

Gedicht:
Zie , kijk hoe in geloof
de hoop vanuit liefde groeit
in een wereld waarin zoveel donker is.
Goede God
wakker ons verlangen aan
om de tekens te verstaan
die vertellen over Uw toekomst.

 

 

Symbolisch bloemschikken – zondag 23 november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

 

De draad van de liefde verbindt mij met jou
de draad van het gemis verbindt mij met jou
zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen
altijd is er die draad met jou
ze doorkruist alle andere draden
ze geeft betekenis aan alle levensdraden
de draad van de liefde verbindt mij voor altijd
de draad van ’t gemis verweeft zich met die van de liefde.

                                               Marinus van den Berg,
                                               Uit: “De glans van licht”, M. van den Berg en A. Punt, Kampen 2008.

 

Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de veertigdagentijd en Pasen 2014.

1e zondag, 2e zondag, 3e zondag, 4e zondag 5e zondag, palmzondag, witte donderdag, goed vrijdag, stille zaterdag, Pasen

Zoek de stilte

Als basis voor de schikkingen is het symbool van een poort gekozen als verbindende schakel tussen de lezingen. Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven.
In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.
De poort staat ook voor de Opstanding van Jezus – het Licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten.
We gebruiken een paarse ondergrond. Op de vierde zondag van de veertigdagentijd wordt er een roze doek toegevoegd en op de zesde zondag een rode. Met Pasen is de ondergrond wit.

 

Zondag 20 april – symbolisch bloemschikken.
Pasen.
Matt. 28: 1 – 10.
Thema: doorbroken stilte.
De stilte van de tuin wordt doorbroken door een aardbeving en een bliksemschicht, een engel daalt neer uit de hemel en rolt de steen weg. De engel spreekt tot de vrouwen: “Wees niet bang, Hij is hier niet,
Hij is opgestaan. Dan komt Jezus hen tegemoet en groet hen. Zowel de engel als Jezus zeggen tegen de vrouwen ga naar de leerlingen en zeg hen dat ze naar Galilea gaan om daar de Opgestane te ontmoeten.

 

 

Witte bloemen bloeien, de steen is weggerold. Ze vertellen over het leven dat sterker is dan de dood. Aan de andere kant zie je witte bloemen symbolisch voor de vrouwen die open staan voor ontmoeting!

“stilte wordt doorbroken, de aarde beeft
een engel daalt neer: “Wees niet bang”.
licht straalt door de open poort van het graf
Hij komt je tegemoet, nieuw leven bloeit”

 

 

Goede Week

Stille Zaterdag, 19 april.

Aan het begin van de viering bevinden we ons nog in de
schaduw van Jezus kruisdood. We wachten en waken en lezen
in de Bijbel over momenten waarop God licht brengt in de
duisternis. Zo groeien we toe naar het Licht van de overwinning
op de dood.

Na het binnenbrengen van de Paaskaars wordt de zwarte tule
verwijderd en is de Paas-schikking zichtbaar.

 

 

Goede Vrijdag, 18 april.

We gedenken het lijden en sterven van Jezus.

 

Rode anemonen krijgen een plaats bij de poort.
Volgens een legende bloeiden er anemonen onder het kruis.
Deze anemonen kleurden rood door het bloed van Jezus.

 

 

Witte Donderdag, 17 april.

Op deze avond staat de maaltijd van de Heer centraal.
Jezus verbindt zijn eigen levensgeschiedenis met brood 
en wijn aan de geschiedenis van Pesach, de uittocht.


Een schaal met water en een witte doek zijn bij
de poort neergelegd.
Aangevuld met brood en een kan wijn.

 

 

Zondag 13 april – symbolisch bloemschikken.
Zesde zondag van de veertigdagentijd. Matt. 26: 36 – 46.
Thema: angstige stilte.
De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen, begon met een vrolijke intocht. Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is.

 

Zijn bidden, zijn strijd, wordt weergegeven door de donkere callas. Aan de andere kant van de poort zien we zachte groene mos. Het staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt. (een rode doek wordt toegevoegd)

“donker is de nacht
stilte vol angst
laat deze beker voorbijgaan
niet mijn – Uw wil geschiede
trouwe God dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet, niet slapen
stil blijven, erbij blijven”.

 

Zondag 6 april – symbolisch bloemschikken.
Vijfde zondag van de veertigdagentijd. Matt. 26: 31 – 35.
Thema: verraderlijke stilte.
Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen. “Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit”. Hoe anders zal het gaan.

 

 

We zien aan de ene kant van de poort drie felle harde bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.

“zomaar is het gezegd ik niet, nee ik niet
toch in angst in benauwdheid
kan het anders gaan dan gedacht
stilte daalt neer
trouwe God dat wij blijven staan
voor recht en gerechtigheid”.

 

 

Zondag 30 maart – symbolisch bloemschikken.
Vierde zondag van de veertigdagentijd. Matt. 22: 41 – 46.
Thema: vragende stilte.
Na de vragen die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt.
In dit zelfopgelegde zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden.

 

Als teken van deze stilte zien we drie bloemen die dichtgebonden zijn. Erbij staan witte bloemen die staan voor de Messias: teer en toch vol kracht. (vierde zondag roze accenten = het licht van Pasen breekt al door).

“vragen ze dwingen tot nadenken
is hij de Messias, de beloofde bevrijder?
trouwe God, dat wij zien wat voor ogen is
Uw aanwezigheid
vragend, teer, vol zachte kracht”.

 

f

 

Zondag 23 maart – symbolisch bloemschikken.
Derde zondag van de veertigdagentijd. Matt. 21: 33 – 46.
Thema: gewelddadige stilte.
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt.

In de poort zien we de hoeksteen.

“hebben, steeds meer hebben
niets ontziend, gewelddadig
onopvallend is daar de hoeksteen
dragend, sterk, stil
trouwe God overkom ons met Uw stille kracht”.

 

Zondag 16 maart – symbolisch bloemschikken.
Tweede zondag van de veertigdagentijd. Matt. 21: 10 – 17.
Thema: Schreeuwende stilte.
Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet.


 
Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen. Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen. Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.

“fel de verontwaardiging –
het Godshuis verworden tot rovershol
de schreeuw om stilte dringt door
trouwe God dat wij in de stilte Uw stem verstaan

 

Zondag 9 maart – symbolisch bloemschikken.
Eerste zondag van de veertigdagentijd. Matt. 21: 6 - 9.
Thema: uitbundige stilte.
Deze eerste zondag van de veertigdagentijd kunnen wij ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachtingen zijn hoog gespannen: “Deze stille man op die ezel zal koning worden. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden.

 

 

Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegende handen. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen…. alleen anders dan verwacht!

 “stil rijdt Hij daar….. de zachtmoedige koning.
verwachting hoog gespannen
door de poort gegaan
verstomt het gejuich zo stil
trouwe God leg Uw zegen op ons leven”.

 

 

1ste advent, 2de advent, 3de advent, 4de advent, Kerst

 

Woensdag 25 december – Kerst.
Lezing: Matteús 1: 18-25.

Maria.

 

Gedicht:
Maria, met open handen ontvangt zij het nieuwe leven:
kind van God dat hemel en aarde verbindt.
Kind ons geboren. Zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.

 

Uitleg:
Maria, vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter wereld met de naam
“God redt”. Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind
zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid. Bij de stam zien we witte bloemen die staan voor zuiverheid en onschuld, genade. Tere witte bloemen verbinden de oorsprong, de wortels, met de toekomst. Mooi en tegelijk zo kwetsbaar is het nieuwe leven.

Zondag 22 december – vierde adventszondag.
Lezingen: 2 Samuél 11 en Matteús 1: 1-6.

Batseba.

 

Gedicht:
Batseba, pijn en verdriet blakeren haar leven zwart.
De geboorte van het kind van de vrede doet haar opbloeien als een roos.
Eeuwige God, leven kan zo’n pijn doen.
Wees aanwezig. Open uw toekomst.

Uitleg:
Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Betseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden.
Wanneer dat niet lukt, laat hij Uria ombrengen. Dit alles vormt een zwarte
schroeiplek in het leven van Betseba. We zien die plek op de stam. Een plek die blijft. Toch hebben het verdriet en de pijn niet het laatste woord.
Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de roos van
de liefde en de vrede.

 

Zondag 15 december – derde adventszondag.

Lezing: Ruth 4 en Matteús 1:1-6a.

Ruth.

 

Uitleg schikking:

De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer het donker in hun leven.
Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de levensvreugde terug gevonden wordt.
De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en voor Boaz.
De grote rode roos is het beeld van de liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Naomi.
Het gevlochten brood, bestaande uit verschillende strengen verwijst naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen.

 

Gedicht:
Ruth, onbeschroomd kiest zij voor Boaz.
Vol vertrouwen kiest Boaz voor Ruth – losser wordt hij uit de nood.
Eeuwige God waar wij trouw blijven aan U en aan elkaar,
samen het brood delen, bloeit geluk op.

 

Zondag 8 december – tweede adventszondag.
Lezingen: Jozua 2 en Mattéus 1:1-4a.
Rachab.

Uitleg:
Langs de stam zien we het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt om te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de  heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in de rode schikking onderaan de stam.

 

Gedicht:
Rachab, haar geloof, haar lef, haar standvastigheid baren nieuwe toekomst
voor het godsvolk, voor haar naasten.
Eeuwige God verbindt ons door die rode draad van de liefde.

 

Zondag 1 december – eerste adventszondag.
Lezingen: Genesis 38: 1-30 en Mattéus 1: 1-3a.

Tamar

Uitleg:
De naam Tamar betekent: “dadelpalm”. Rechtop, zoals die palm, gaat zij
door het leven. De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier
onderaan de stam geeft haar verborgenheid weer. Als gesluierde, de niet
geziene, moet zij gaan voor haar recht, geeft zij zichzelf. Vanuit haar gave
wordt een tweeling geboren. De twee trossen dadels zijn daar het teken van.

 

Gedicht:
Tamar, fier rechtop
neemt ze het recht in eigen hand,
gaat tot de grens van haar vermogen.
Eeuwige God, geef ons de moed
om op te komen voor recht, kwetsbaar
en toch zo sterk.

 

 

Symbolisch bloemschikken laatste zondag kerkelijk jaar

Inleiding:
De schikking voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat los van het thema voor de adventstijd en Kerst.
Wel is er een verbindende schakel in de vorm van een stronk, die zowel bij deze zondag als bij de zondagen in de adventstijd en Kerst een rol van betekenis speelt.
Bij deze stevige stam, of stronk, is de aanzet van de wortels nog te zien. Die stam met stevige wortels staat in eerste instantie voor de stamboom van Jezus. De verhalen bereiden voor op Zijn geboorte, de toekomst die door Zijn komst wordt gebaard. Die stam verwijst ook naar alle mensen die ons zijn voorgegaan, de traditie waarin we staan en de toekomst waar we naar op weg zijn

Zondag 24 november laatste zondag kerkelijk jaar.
Thema: loslaten en vasthouden/ volhouden, ondanks alles.
Lezingen: 2 Kon. 2:1-15a en 2 Kon. 5:1,9-14, Openb. 3:7-11.
In beide lezingen uit 2 Koningen gaat het over de Jordaan.
Elisa moet Elia los laten door de dood heen, en in het 2de verhaal gaat het over Naáman die
zich 7 maal onderdompelt om te genezen. Voor beide een belofte van nieuw leven.

Uitleg schikking:
Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan. Als laatste stap gaan de profeten Elia en Elisa door het water van de Jordaan, Water dat geen dreiging meer vormt, maar waar een weg komt om te gaan. Belofte van nieuw leven. Dat water omgeeft het eilandje in de schaal waarop we de samen gebonden strengen zien, Tot het moment komt dat het tijd is om elkaar los te laten. De stronk verwijst naar hen die ons zijn voorgegaan.

                                              
Gedicht:
Voorbij de wolk van mijn verdriet  licht jouw gelaat soms even op.
Je bent ver weg en toch dichtbij, het licht dat jou omgeeft is ook in mij
wanneer ik bid:
ik geloof in de Liefde. ik geloof in het Leven, ik geloof in het Licht
waarin jij woont voorgoed.
Voorbij de wolk van mijn verdriet raakt tijd de eeuwigheid.                       
(Caritas van Houdt)

Na de dienst is er de gelegenheid om een kaarsje aan te steken om een dierbare te gedenken.

 

Symbolische bloemschikking voor zondag 15 september.
Startzondag met als thema: armoede en dienstbaarheid.

Wij zijn uit gegaan dat iedereen arm of rijk een bloemetje in zijn huis neer mag zetten.
Bloemen geven sfeer en gezelligheid.
Bloemen kopen is voor iemand met weinig geld, meestal geen haalbare zaak.
Als bloemschiksters willen wij bij dit thema laten zien dat je ook met 0 euro iets moois kunt maken.
0 Euro is niet helemaal gelukt, de steekschuim is niet in de natuur te halen, de kosten hiervan zijn 2,-- euro.
Wij zijn de natuur in gegaan met een lege tas en een snoeischaar.
Wij zijn ons heel goed bewust, dat je de natuur niet kunt vernielen of beschadigen, snoeien dus en niet rukken.
Niet teveel, een beetje uit eigen tuin en aangevuld uit de “grote" tuin voor ons allemaal.
Als je niet veel geld hebt, dan wil dat niet zeggen, dat je minder bent of niet iets moois kunt maken.
Een ieder van ons mag zich bewust worden van zijn talent(en), doe er iets mee voor jezelf en voor je naaste.
Het gaat niet altijd om materiële zaken, een luisterend oor een vriendelijk gebaar, het kost niets.

 

 

In de schikking zie je ook druiven en korenaren, dit staat symbolisch
voor de tafel van de Heer. Iedereen is welkom, armen rijk, jong en oud.

Armoede en dienstbaarheid het raakt ons allemaal.

 

 

 

Symbolisch bloemschikken in de veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2013.

 

1e zondag, 2e zondag, 3e zondag, 4e zondag, 5e zondag, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen

Het thema voor de veertigdagentijd en Pasen is: Nieuw leven. In de veertigdagentijd trekken we als het ware door de woestijn om tot inkeer en inzicht te komen. Deze levenstocht brengt ons naar Pasen; het feest van de opstanding van Jezus. Deze periode valt in de vroege lente wanneer de natuur begint te ontwaken uit haar winterslaap. Voorzichtig beginnen de knoppen te ontluiken en komt al het groen weer tot leven. Deze periode sluit dan ook naadloos aan bij de weg die wij gaan: groeien naar het Licht van Pasen.

Symboliek van de weg met de lavastenen.
Wij leggen een weg aan van lavastenen. De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus
gaan als de koningen naar Gods hart. De weg van David is geen geplaveide weg, maar een weg vol struikelblokken. Op de puinhoop van het koningschap van Saul moet hij het rechtvaardige koningschap handen en voeten zien te geven en daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los.

Elke week plaatsen we bloemen, een waxinelichtje en of een voorwerp op de weg die iets uit drukken van de weg die David en Jezus gaan.
Met Pasen staat de weg in volle bloei, omdat het Leven naar Gods’ bedoeling is opgestaan. Het nieuwe Leven komt met de opstanding van Jezus aan het licht.`

 

 

Zondag 31 maart: zevende zondag veertigdagentijd.
Pasen.

Thema: Zie het nieuwe Leven. Lezing: Samuél 23: 1 – 7; Johannes 20: 1 – 18.

De lezing en de symboliek in de schikking.
Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan. Niet de dood maar het leven heeft het laatste woord.

We vieren de opstanding van Jezus door de gehele weg van de lavastenen tot een
feestelijke paastuin met witte bloemen te maken. Het nieuwe Leven is opgestaan.
Hij is de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toe gegaan.
Als symbool hiervoor staat er aan het eind van de weg een grote paaskaars.

 

Gedicht:
Zie het Leven opgestaan uit de dood.
Een stralend Licht verlicht het leven op aarde.
Dit Licht, draag het mee in je hart, op je handen,
op je levensweg

 

 

Stille Week: Paasnacht 30 maart.

Symboliek in de schikking:
Het Leven heeft de duisternis overwonnen.

De zwarte tule, welke over de schikking ligt, is verwijderd als symbool
dat het Licht van de Paasmorgen doorbreekt.

 

Stille Week – Goede Vrijdag  29 maart.
Thema: Oneindige liefde. Lezing: Jesaja 52: 13 – 53:5, Johannes 18: 1 – 28 – 19: 3 –37.

Symboliek in de schikking:
In de lezing van Exodus krijgen de Hebreeën aan de vooravond van hun vertrek uit Egypte de opdracht om majoraantakken in bloed te dopen en het aan beide deurposten te strijken, zodat hun huis gespaard blijft als de engel des doods langskomt.

We kiezen voor de schikking de kleur van het bloed dat geofferd is voor het Leven dat zich verbindt met de Eeuwige. Daarvoor zetten we rode bloemen tussen de stenen. Onder de stenen ligt een zwarte doek als teken van de dood van Jezus op Goede Vrijdag. 

 

Stille Week – Witte donderdag 28 maart.
Thema: Dienstbaar en zorgzaam. Lezing: 2 Samuél 16: 1 – 2a; Exodus 1: 15 – 20;
                                                                       Johannes 13: 1 – 15.

Symboliek in de schikking:
De uittocht uit Egypte staat centraal in het Oude testament. De matses, het ongezuurde brood en het bittere kruid spelen hier een belangrijke rol. Het ongezuurde brood, de matses, wordt ook wel het haastbrood genoemd. Het verwijst naar de haast waarmee de Hebreeën uit Egypte moesten vertrekken. Het bittere kruid herinnert aan de bittere tijd van onderdrukking in Egypte.
In de lezing van het Nieuwe Testament wast Jezus de voeten van zijn leerlingen als teken van dienstbaarheid.

 

 

We leggen op de weg van lavastenen enkele matses en bittere kruid. Voor de weg van de lavastenen zetten we een schaal met water, en een witte doek, viooltjes zijn een teken van dienstbaarheid.

 

 

 

Zondag 24 maart – Palmarum – Palmpasen, zesde zondag veertigdagentijd.

Thema: Bekroning op het Leven. Lezing: 2 Samuél 15: 13 – 21; Matteús 21: 1 – 9.

De lezing en de symboliek in de schikking:

Zoals de ark werd teruggebracht naar Jeruzalem, zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Ook hij weent net als David om het lot van de stad. En evenals David laat hij de wil van de Eeuwige geschieden met de woorden die hij later zal zeggen: ” Laat Uw wil geschieden”. Beiden, David en Jezus, nemen het recht niet in eigen hand maar vertrouwen volledig op de Eeuwige. Zij zijn koningen naar Gods hart.

 

Wij plaatsen als symbool een kroon bij de lavastenen en maken daar een rode schikking in, als teken van rechtvaardige koningschap van David en Jezus.
Het zesde lichtje worden aangestoken.
De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passiedeel.

 

Gedicht:
Zoon van David gezegend met de liefde van de Eeuwige.
Hij leert ons met nieuwe ogen te kijken,
met andere oren te luisteren, recht te maken wat krom is.
Gezegend Jij die Licht bent.

 

 

Zondag 17 maart – Judica: vijfde zondag veertigdagentijd.
Thema: Afgekeerd van het Leven. Lezing: 2 Samuél 15: 1 – 12.

De lezing en de symboliek in de schikking.
Absolom bespeelt het volk met intriges, list en bedrog en het volk trapt erin. Achter de rug van zijn vader David om doet hij een greep naar de macht. Zelfs de naam van de Eeuwige misbruikt hij om zijn vader te bespelen. Het is een samenzwering die er niet om liegt. Absolom roept zichzelf uit tot koning van Israel.

 

 

De gele kleur van de Mahoniabloem staat symbool voor het verraad van Absolom. Wij leggen een ketting bij de lavastenen als teken van Absoloms gevangenschap in zijn eigen machtswellust.
Het vijfde lichtje wordt aangestoken.

 Gedicht:
Behoed ons voor de doodlopende weg,
voor de dubbele tong die roddel en laster zaait.
Leer ons onze tong te bedwingen en open en ontvankelijk
te zijn voor de weg die ieder mens tot zijn recht laat komen.

 

Zondag 10 maart – Laetare: vierde zondag veertigdagentijd.

Thema: Het hart openen. Lezing: 2 Samuél 14: 1-24.

De lezing en de symboliek in de schikking:

David opent zijn hart en laat zijn verbannen zoon Absolom terugkeren naar Jeruzalem.
David gaat niet op zijn strepen staan, hij laat zich met deze beslissing kennen als een koning naar Gods hart.

In de schikking plaatsen we grote bladeren waaruit roze bloemen komen, als symbool van het hart dat David geopend heeft.
Het vierde lichtje wordt aangestoken.
Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag. Heel even begint het licht van Pasen door te breken. De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen.

Gedicht:
Hart dat klopt van verlangen om liefde te zijn.
Hart dat open is nieuwe kansen geeft
zonder boosheid en bitterheid.
Hart hebben voor de weg die Leven geeft is voluit leven.

 

zondag 3 maart – Oculi: derde zondag veertigdagentijd.
Thema: Nieuw leven. Lezing 2 Samuél  12: 16 – 25.

De lezing en de symboliek in de schikking:
De Eeuwige vergeeft David de zonde die hij met Batseba begaan heeft. David toont berouw. De zoon die uit deze relatie werd geboren sterft, tot groot verdriet van David. Hij troost Batseba met wie hij trouwt. Het leven krijgt een nieuwe kans met de geboorte van Salomo.

 

 

Wij verbeelden dit met een dode stronk waaruit witte bloemen komen.
Het derde lichtje wordt aangestoken.

 

Gedicht:
Laat ons nieuw leven zien door dood en verval heen,
nieuwe kracht door moedeloosheid en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is.
Dat onze weg geen doodlopende is,
maar een weg ten Leven.

 

 

Zondag 24 februari – Reminiscere: tweede zondag veertigdagentijd.
Thema: Kwaad met goed vergelden. Lezing: 1 Samuél 24.

De lezing en de symboliek in de schikking:
De mantel van Saul is het teken dat hij koning van Israel is, maar dit koningschap is gebouwd op puinhopen. Op het moment dat David in de rotsspelonk een slip van Sauls’ mantel afsnijdt wordt het koningschap van Saul gescheurd. David had Saul kunnen doden maar vergeldt geen kwaad met kwaad. Dit is het koningschap naar Gods hart.

Op de lavastenen ligt een stukje fluwelen slip als teken dat Sauls macht gebroken is en dat David zijn koningschap waardig is.
Het tweede lichtje wordt aangestoken.

 

Gedicht:
Dat jouw leven anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt voor de mensen op je weg.
Dat de  Eeuwige jouw weg zegent.

Zondag 17 februari – Invocabit: eerste zondag veertigdagentijd.
Thema: Gezalfde herder. Lezing: 1 Samuel 16.

De lezing:
Samuel treurt om het koningschap van Saul, omdat Saul op eigen macht uit is. De Eeuwige geeft Samuel de opdracht om zijn hoorn met olie te vullen en daarmee de herder David tot koning te zalven, terwijl Saul nog koning is. De hovelingen van Saul zien hoe depressief Saul is en laten de herder David, die bedreven is in het lier spelen, naar het paleis komen. Saul knapt op van het muziekspel van David en raakt zeer op hem gesteld.

Symboliek in de schikking:
Samuél gaat op weg naar Bethlehem met een hoorn die gevuld is met olie om David tot koning te zalven. Door deze zalving wordt David de nieuwe koning van Israel. De gezalfde heeft in verbondenheid met de Eeuwige een missie te volbrengen: vanuit Gods liefde vrede en gerechtigheid te scheppen voor alle mensen.
Als symbool ligt er een hoorn bij de schikking.
Het eerste lichtje wordt aangestoken.

Gedicht:
Licht dat leven geeft aan mens en wereld.
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt vuur van verlangen naar
recht en vrede.
Licht en Liefde dat wij mens worden – medemens – naaste.

 

(Terug naar boven)

Advent 2012

1ste advent, 2de advent, 3de advent, 4de advent, Kerst

Dinsdag 25 december – Kerst
Thema: Huis van Licht.   Lezing: Jesaja 52:7-10;Joh. 1:1-14; Lucas 2:1-20.

De lezing:
Jesaja legt de nadruk op de vreugde om de komst van de vreugdebode, die vrede en goed nieuws aankondigt en redding brengt.
Johannes begint met Genesis 1, dat met de letter bét, het huis, begint, waar oa. staat:
Dit Woord is het Licht dat schijnt in de duisternis.
In het verhaal van Lucas(waar ook de verkondiging over gaat) wordt vertelt over de aankondiging en de geboorte van Jezus.

Uitleg schikking:

In de schikking brandt de kaars nu in het hart van de bét: “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond”. Het Licht van het begin is met de geboorte van Jezus het huis van de aarde en de mensen binnengekomen.

 

In de afgelopen 4 adventszondagen kwamen er 4 profeten aan het woord:
Bij Zacharia, die over het koningschap van de Heer vertelt, is dat een kroon. Wegbereider Maleachi heeft een veger bij zich, Sefanja hangt slingers op en Micha heeft babyschoentjes bij zich als teken van de verwachting.
Met Kerst is er het geboortekaartje, het vertelt ons over de geboorte van Jezus in een stal
in Betlehem.

Gedichtje:
Het huis van de aarde en mensen is gevuld,
het Woord woont in ons midden;
een stralend helder Licht schijnt in de duisternis.

(Terug naar boven)

Zondag 23 december – 4e adventszondag.
Thema: vruchtbaar leven. Lezing: Micha: 5:1-4a, Lucas 1: 39-45.

De lezing
Maria en Elisabet ontmoeten elkaar, beiden dragen een kiem van nieuw leven in zich.

Uitleg schikking:
De ontmoeting van Maria en Elisabet is een feest van herkenning voor beide vrouwen.
De Eeuwige komt ons in deze ontmoeting tegemoet. Het Licht begint door te breken.
De witte rozen verbeelden de ongeboren kinderen van Elisabet en Maria.
De granaatappels zijn vanwege de 365 zaden symbool van vruchtbaarheid.

De 4e profeet Micha klinkt ons in de Adventstijd bekend in de oren: “Uit jou, Betlehem, komt iemand voort ……..”. Micha vertelt over een vrouw die een kind zal krijgen. Dat kind zal voor mensen zorgen, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Gedichtje:
God wil bij de mensen wonen, klein en kwetsbaar.
Elisabet voelt het, Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering om het Leven in hun schoot.
Zie, het Licht komt het huis van de wereld binnen.

 

Zondag 16 december – 3e adventszondag. Lezing:Sefanja 3:14-20 (Lucas 3:7-18).
Thema: Levend water.

De lezing:
Zowel in de lezing uit Sefanja als uit Lucas(welke in de dienst niet gelezen is)
gaat het over stoppen over dat wat niet goed is, moed houden en je verheugen over een nieuw en waardig leven.

Uitleg schikking:
Egoïsme, corruptie en afpersing vertroebelen en vervuilen het leven.
Als je je wilt laten dopen dan hoort daar bij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn. Alleen zo blijft het Levenswater zuiver en helder. Als symbool hiervoor zetten we bij de schikking een kan helder en een kan vervuild water.

fotonr. 6428

De lantaarn van de Kindernevendienst laat ons de 3e profeet zien.
Ook Sefanja ziet uit naar een dag die komen gaat. Hij roept mensen op om te juichen en blij te zijn: “Jubel, vrouwe Sion! Zing van vreugde, Israel!” God zal midden tussen de mensen zijn. Dat maakt niet alleen de mensen vrolijk, maar ook God zelf: “in zijn vreugde zal hij over je jubelen!”

Gedichtje:
Het kaf van het koren scheiden, de bijl aan de wortel van het kwaad: brengt goede vruchten voort, een nieuw en waardig leven.
Ondergedompeld in dit heldere schone water, komt het leven tot zijn recht.

 

Zondag 9 december 2e adventszondag
Thema: Keer je naar het Licht. Lezing: Maleachi 3:1-4; Lucas 3:1-6.

De lezing:
Johannes zet de gevestigde orde op zijn kop door de mensen op te roepen om hun leven anders in te richten. Kom tot inkeer, richt je op God en laat je in die Geest dopen. Dan worden de kromme wegen recht gemaakt en zal al wat leeft zien hoe God redding brengt.

Uitleg schikking:
De bét in de schikking iets schuin naar boven als symbool van: richt je op God. Bloemen ondersteboven als symbool van de gangbare waarden en normen op zijn kop zetten.
Het is alles een oproep aan ons om tot inkeer te komen en ons leven te richten op het Licht.

De lantaarn van de Kindernevendienst laat ons de tweede profeet zien.
Het is Maleachi en vertelt ons over zijn verwachting.
Hij vertelt over een bode, die de weg effent voor de Heer.

Gedicht:
In de woestijn klinkt een stem, roept tot ons, maakt de paden recht,
dicht de kloven, maakt kromme wegen recht.
Dan zal je zien de Eeuwige die redding brengt.

 

Zondag 2 december – 1e adventszondag.
Thema: Zie de knoppen komen. Lezing: Zacharia 14:4-9; Lucas 1:5-23..

De lezing:
Zacharias en Elisabet. Elisabet zal een zoon baren, zijn naam is Johannes, dat betekent “genade”.
Wat onmogelijk lijkt, wordt werkelijkheid.

Uitleg schikking:
Dikke knoppen als symbool van het Leven dat aan het ontkiemen is en uitdrukt dat het koninkrijk van God nabij komt.
Klein, maar onontkoombaar komt de eerste brandende kaars het Licht van de Eeuwige naar ons toe.

Leef met de kinderen toe naar Kerst! Vier profeten staan centraal in dit project. Ze vertellen over hoe het God dichtbij mensen komt. Met het “Profetenkwartet”breekt het Licht elke week een beetje meer door.

Zacharia.
De eerste profeet die aan het woord komt is Zacharia. Hij vertelt dat de Heer op een dag koning zal worden over de hele aarde. Op die dag zullen er dingen gebeuren die je je bijna niet voor kunt stellen, licht wordt donker en donker wordt licht. En er zal helder, fris water ontspringen in Jeruzalem.

Gedicht:
Kijk, klein en verborgen ontkiemt het Leven in een knop,
het koninkrijk van God is nabij.
Het Licht zoekt ons, wil in ons
en in het huis van de wereld wonen.

 

Laatste zondag kerkelijk jaar.

zondag 25 november  2012 – laatste zondag kerkelijk jaar.
Thema: Je bent geborgen in het Licht. Lezing: Openbaring 1:1-8.

De lezing:
We lezen Openbaring 1 vers 8: “Ik ben de alfa en de omega”, zegt God de Heer, “ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige”.

Uitleg:
De kaars, die bij de opening van het huis (bét, 2e letter uit het Hebreeuwse alfabet) brandt, symboliseert dat de mensen die overleden zijn hun aardse huis hebben verlaten en zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige.
Onze dierbaren in dit Licht te zien kan ons troosten en de pijn van het gemis verzachten.

Op de achtergrond ziet u de gedenktuin en de steentjes met de namen van de overleden
gemeenteleden in het afgelopen kerkelijk jaar.

Gedicht:
Zegen naar Sint Patrick.
De Heer zij voor U om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in zijn armen te sluiten en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
en de Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer omgeve u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen.
en de Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Vandaag en morgen en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Uitleg:
De kaars, die bij de opening van het huis (bét, 2e letter uit het Hebreeuwse alfabet) brandt, symboliseert dat de mensen die overleden zijn hun aardse huis hebben verlaten en zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige.
Onze dierbaren in dit Licht te zien kan ons troosten en de pijn van het gemis verzachten.

 

(Terug naar boven)

Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2012.

1e zondag, 2e zondag, 3e zondag, 4e zondag, 5e zondag, Palmpasen, Pasen

 

Project: ´Leven door verandering”.

De Landelijke Werkgroep Symbolisch Bloemschikken liet zich vooral inspireren door het
gezamenlijke thema van Kerk en Actie en Kind op Zondag: “Voor de verandering”
Inleiding:
Van kruis naar gaffelkruis tot levensboom.
Met de Veertigdagentijd breekt de tijd van soberheid en inkeer aan. Maar ook een tijd van hoop en verwachting naar wat komen gaat. Deze ingetogen periode eindigt met het feest van Pasen. De lezingen beginnen bij de profeet van Ezechiël. In de lezing van Ezechiël 17:22-24 staat de ceder centraal, waarvan een klein twijgje wordt geplukt en geplant op de hoogste berg. Het twijgje zal tot een boom uitgroeien die vruchten voortbrengt en schaduw zal geven.

Dit twijgje dat uitgroeit tot een krachtige boom is met het kruis dat Jezus zal dragen ons symbool en constante basis in de schikking geworden. Beiden zullen vrucht dragen en leven brengen. Het kruis staat voor velen in deze tijd van Pasen centraal: als beeld van lijden, zowel het persoonlijk lijden van Jezus als van ons als mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het
lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld.
Het beeld van een levensboom komt op een andere wijze terug in Ezechiël; een boom vol leven waarin vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.

Symboliek van het gaffelkruis.
In de Chr. traditie is het zgn. gaffelkruis de kruisvorm die het meest herinnert aan een levende boom. Het gaffelkruis is een kruisvorm die door de schuin omhoog geheven armen lijkt op de vorm van een levende boom.
De twee naar boven gestrekte takken of armen drukt de verbinding met het menselijke en goddelijke uit. In het lijden en de ervaren ongerechtigheid wordt de hemel met de aarde verbonden. Het dragen van het kruis wordt ook wel ervaren als een loutering, als een doorworsteling en de overwinning op het lijden, het wordt een teken van opstand en opstanding. Het dode hout dat lijden en onrecht verbeeldt wordt langzaam maar zeker een vruchtbare bloeiende boom.

Zondag 7-8 april, Paasnacht en Pasen; 7e zondag van de veertigdagentijd.

Thema: Opstaan door verandering. Lezing: Ezechiél 36: 33 – 38; Marcus 16: 1 – 8.
                                                                           Ezechiél 14: 12 – 23; Johannes 20: 1 – 18.

De lezing:
Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze een in het wit geklede man zitten.
De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd……ruimte om in het vroege morgenlicht in de tuin de Levende te ontmoeten.

Uitleg schikking:
Tuin.
Een tuin roept herinneringen op aan de graftuin maar ook aan het paradijs. Het is het verhaal van de Levende op aarde. De Levende die grenzen doorbreekt, bevrijdt. De steen bij het graf is weggerold. De dood heeft ruimte gemaakt voor leven vanuit de diepte, leven door verandering zoals de graankorrel, zoals een bloembol, bloesem aan nog kale takken.
De tuin is het symbool van de ommekeer; de dood maakt plaats voor het leven. Het leven dat vrucht draagt door lijden en dood heen, komt in de tuin in het volle Licht te staan.
Het gaffelkruis bloeit, knoppen worden zichtbaar en komen tot bloei.
Ranken van de klimop symboliseren Gods trouw.

Gedichtje

In de vroege ochtend              Gij Levende,
opstaan                                   verleg ons struikelblok
Als het licht glinstert               neem de steen weg,
in dauwdroppels,                    schep levensruimte.
als vogels                                Leid ons op het spoor
een loflied zingen                    van Uw leven,
en verstilling                           leer ons de geur van heiligheid
tot leven komt                         ontdekken
in een tuin.                              in lentebloemen.
Hemeldauw
voelen op onze huid.
Laat ons zingen
een levenslied,
anders,
vanuit de diepte,
hemelhoog.

 

Bolletjes van de witte bosanemoon zijn tot bloei gekomen. Zij symboliseren een nieuw begin.
Opstaan.
Wit de kleur van vreugde, onschuld en heil.

 

Als laatste een foto van alle symbolen van de 6 voorafgaande zondagen.
Een leven van inkeer, aanwezig, ruimte maken,delen, loslaten, dienstbaarheid en opstaan.
Een leven door verandering.
Deze symbolen werden door het kind van de zondag bij de schikking neergelegd.

 

 

Zondag 1 april – Palmpasen – 6e zondag van de veertigdagentijd.

Thema: Op weg in dienstbaarheid. Lezing: Ezechiél 33: 21 – 33; Marcus 11: 1 – 11.

De lezing:
De weg.
Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard de stad binnen, maar als een zachtmoedige koning op een ezel. Zijn weg zal voeren naar het kruis en Zijn dood. Maar ook Zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwige licht. In het licht van God leven is: zoeken naar de rechte weg met jouw talenten en eigenschappen. Het is: dienstbaar zijn aan de Levende, de Scheppende. Dat is wat Jezus tijdens de laatste maaltijd met de leerlingen tegen hen zei: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar volg Mij in het dienstbaar zijn aan anderen”. Als beeld daarvan wast Hij de voeten van de leerlingen.

Uitleg schikking:
Palm.
De palm is een verwijzing naar de rechtvaardige.
Paars en rood.
De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passiegedeelte.
De kleur rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed. Denk ook aan de liefde van de mensen langs de weg, die met hun mantels een rode loper voor Jezus uitleggen.
Violen.
Deze bloemen zijn het symbool van nederigheid.
Het kind van de zondag loopt met een paars kussentje met daarop het symbool van de zondag door de kerk. De palmtak wordt op het rode kleed gelegd.

Gedichtje

Een weg
zoeken
in pijn
en verdriet
vanuit liefde.
Ontdekken:                             Jezus,
niet ik,                                     Gij, rechtvaardige
maar de Ander                       in dienstbaarheid
niet een doel,                          verander ons.
maar het leven                        Keer ons leven
is de weg.                               naar de Ander,
Je buigt                                   de wereld.
en ziet                                     Geest van liefde,
kleine bloemen bloeien.          wijs ons de weg.

 

 

 

Zondag 25 maart – 5e zondag van de veertigdagentijd.

Thema: Loslaten om te leven. Lezing: Ezechiél 33: 1 – 20; Johannes 12: 20 – 33.

De lezing:
Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Loslaten, eenzaam in de aarde vallen en in het donker opnieuw tot leven komen, een leven dat leidt tot vruchtdragen. Overgeven, loslaten om te leven vanuit de diepte kan grote veranderingen teweeg brengen in het leven van alledag. De korenaar, de graankorrel en het brood zijn daarvan Bijbelse voorbeelden.

 

Uitleg schikking:
Bladeren van de vingerplant als symbool van handen met daarin graankorrels die gestrooid worden in de zwarte aarde; loslaten.
De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit met leven. Deze kern verwijst ook naar het geestelijke leven dat in ieder mens verborgen ligt. Als dit geestelijke zaad gezaaid wordt in de aarde en sterft dan zal het veel vrucht dragen. De buitenkant moet sterven. Het leven durven los te laten en te verliezen zal een mens bij zijn diepste kern brengen. En dit nieuwe leven vruchtbaar maken.
Het kind van de zondag heeft het zaad in de zwarte aarde gestrooid.

Gedichtje:

Uit handen vallen,                  Gij levend Brood,
je overgeven,                          schenk ons
loslaten,                                  in diepe duisternis
gewild                                     vertrouwen
of ongewild:                           in levenskracht,
Je leven verandert.                 om los te laten
                                               wat leven
                                               vanuit een kern
                                               belemmert.
                                               Schenk ons
                                               kracht
                                               om op te staan
                                               als een ander mens,
                                               en vrucht te dragen
                                               op eigen wijze.

 

 

 

Zondag 18 maart – 4e zondag van de veertigdagentijd.

Thema: Delen voor verandering. Lezing: Ezechiél 17: 22 – 24; Johannes 6: 1 – 15.

De lezing:
Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat ze moeten doen om deze mensen eten te geven. Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? (Joh. 6:9).
Jezus verdeelt het brood en de vis en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden en de vissen die men had gegeten.

Uitleg schikking:
Paars en roze; de liturgische kleur voor de vierde zondag in de 40 dg. tijd is roze; het licht van Pasen schemert door het paars heen. Roze is dus een vermenging van paars en wit, symbool van inkeer en lichtpunt.
Het brood verwijst als symbool naar het geestelijke levensbrood dat Jezus rijkelijk uitdeelt en dat ieder mens voedt.
In deze schikking is geen vis verwerkt. De vis is het symbool van Leven. Het Ichtus teken verwijst naar Jezus als de levengevende.
De stam is nu een gaffelkruis geworden, de twee naar boven gestrekte takken of armen drukken de verbinding met het menselijke en goddelijke uit.

 

Gedichtje:

Delen,
breken,
uitdelen.                                  Gij die ons voedt,
Wonderlijk                              schenk ons het inzicht
hoe weinig                              dat delen
door te delen                          verrijkt
verandert                                en de woestijn
in overvloed,                           verandert
en velen voedt.                        in een oase.

 

Zondag 11 maart = 3e zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Ruimte maken. Lezing Ezechiël 14 : 12 – 23 en Johannes 2 : 13 – 25.

De lezing:

Jezus treft op het tempelplein allerlei handelaars aan. Hij jaagt ze met een zweep de tempel uit en roept: “Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!”
                                      
Hebben of zijn…….
Ruimte maken voor verandering en komen tot leven in een ander licht. Nieuwe levensruimte scheppen, ruimte voor de Ander, voor God.

 

Uitleg schikking:

De stam verbeeldt dat dit de kern is van het spirituele middelpunt, het huis van de Eeuwige. Voor hebzucht en handel is daar geen plaats. Jezus veegt het schoon met een zweep.
Het gesprekje met de kinderen ging over de betekenis van het zweepje, ook legden de kinderen er geld bij.

 

 

Gedichtje:

Ruimte
scheppen
voor dat
wat van belang is,                  Levende,
waarachtig leven                    Gij die ons leefruimte schenkt
in vrede.                                 om op te staan uit dat wat doodt,
Alle hebbedingen                    schenk ons de moed
opzij.                                       ruimte te scheppen
Geluk, gezondheid,                 voor U,
liefde                                       bevrijd ons
zijn niet te koop.                     van hebzucht.

 

Zondag 4 maart – 2e zondag van de veertigdagentijd.

Thema: Aanwezig. Lezing: Ezechiél 3 : 22 – 27; Marcus 9 : 2 – 10.

De lezing:
Jezus neemt Petrus en de broers Jakobus en Johannes mee naar een hoge berg waar zij alleen zijn. Daar verandert de gedaante van Jezus: Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Kort daarna viel de schaduw van een wolk over hen, en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon”.

 

Uitleg schikking:
Drie witte stenen verwijzen naar Mozes, Elia en Jezus die staan in het licht van God.
De wolk is het symbool van Gods aanwezigheid én verborgenheid.
De sneeuwklokjes symboliseren de hoop.
In wit komen alle kleuren samen. Wit drukt zuiverheid, licht, vrede, vreugde en feest uit.

Gedichtje.

Klimmen
om licht te zien,
verblindend,
stralend.
Opgaan in een wolk
van aanwezigheid.                  Aanwezige,
Afdalen                                   richt ons kijken
naar de aarde,                        naar Uw licht
verlicht,                                  dat in de wolken verhult,
gesterkt.                                  met ons meetrekt.

 

Zondag 26 februari - 1ste zondag van de veertigdagentijd.
Thema : Inkeer; lezing Ezechiél 3 : 4 – 15 en Marcus 1 : 12 – 15.

De lezing:
Jezus wordt door de Geest meegevoerd naar de woestijn en verblijft daar veertig dagen. Daarna gaat hij naar Galilea. En zegt: “De tijd van inkeer is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij; kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws”.

Uitleg schikking:
Beeld van inkeer is een spiraalvorm in het hart van het kruis(1e zondag nog een knoestige tak). De spiraal beweegt zich van buiten naar binnen. Daarmee wordt het tot inkeer of inzicht komen tot uitdrukking gebracht.
Inkeer: komen tot diep in de binnenruimte om van daaruit met een bewogen hart, met kennis en inzicht, de wereld opnieuw tegemoet te treden.
De kinderen van de KND leggen bij de schikking schelpen/ slakkenhuisjes neer.
(een schelp/slakkenhuisje heeft ook een binnenruimte en aan de buitenkant zie je een spiraalvorm).

Gedichtje:

Stilte zoeken,                                
komen tot de kern,
leven
van binnenuit,
vanuit je hart.
Een zachte wind                        Eeuwige              
voelen                                     leer ons de woestijn
op je huid,                               in ons leven
opstaan                                   te veranderen
en naar buiten treden.              in een oase.

Zondag 15 januari 2012 – Gebed voor de eenheid van Christenen,
georganiseerd door de Raad van Kerken Steenwijk e.o.
Thema: “winnen, met gevouwen handen”.
Dit thema is aangedragen door Poolse christenen.
Lezing: Habakuk 3: 17 – 19; God de Heer is mijn kracht.
Johannes 12: 23 – 26; De graankorrel moet sterven.
Romeinen 8 : 38 – 39; Niets kan ons scheiden van de liefde van God.

Uitleg schikking:
De symbolische bloemschikking gaat van donker naar licht, waarmee
de overwinning op de dood tot uitdrukking wordt gebracht.
Als basis heeft de schikking twee grote bladeren van de vingerplant,
Gods dragende en scheppende kracht, hierbij rondom kleinere bladeren,
onze handen geopend naar God als een gebed voor elkaar.
Het gebed krijgt in de geopende bloembladeren van de tulp nog een extra betekenis.
In de geopende lauwerkrans staan de korenaren en de tulpen te juichen en te jubelen
als symbool van overwinning en eeuwigheid.
Klimop betekent trouw en hoop voor de toekomst.

(Terug naar boven)

Advent 2011

Project  “Een ster verschijnt”.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen in de adventstijd en Kerst 2011.
Inleiding:
Een vijfpuntige ster als verwijzing naar het leven Jezus en het licht van de Eeuwige
dat Hij op aarde gestalte gaf. Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Een, met de aarde,
het getal 4 (de vier uiteinden van de aarde) verbonden is.
Het getal 5 drukt ook uit: dat wat ons vermogen om het te kunnen bevatten te boven gaat.
Dat oneindige Licht kunnen wij niet bevatten, daarvoor schieten alle aardse beelden en
woorden tekort. Wij proberen het uit te drukken door te zingen, te bidden, te spreken in beelden en te bloemschikken.
Het getal 5 is voorts een verwijzing naar de mens Jezus: vijf wonden, vijf zintuigen.

1ste advent, 2de advent, 3de advent, 4de advent, Kerst

Zondag 25 december – Kerst
Lezing: Numeri 24: 15b-17b; Lucas 2:1-20.

Thema: Licht op aarde.
De lezing::
Een korte lezing uit het boek Numeri 24 sluit de serie alternatieve lezingen uit het boek Rechters af: Een ster komt op uit Jacob, een scepter  uit Israél (vers 17).
Hier wordt de komst van de ster verbonden met de komst van een nieuwe koning uit Israél op aarde. Een koning die geweldloos zoekt naar vrede en gerechtigheid. Die de stilte van de eenzaamheid zoekt om te bidden vanuit zijn hart.

Uitleg schikking:
De kleur wit brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde tot uitdrukking.
Het is de stralenkrans om elke andere kleur heen.
Vanuit de schikking buigen de takken naar de aarde, symbolisch hemel en aarde worden door de geboorte van dit kind met elkaar verbonden.

Gedichtje:

 

Uw Licht is
op aarde verschenen,
niet in het centrum van de macht,
maar buitenaf,
in een stal,
op stro
tussen de dieren.
Uw Licht is verschenen
in een kwetsbaar kind
als een kostbare parel,
als een witte bloem
in de winterkou.

Eeuwige
leer ons mens te worden,            
als Jezus
en in het spoor
van Uw Geest,
Uw Licht
te laten landen 
op aarde.

Zondag 18 december – 4e adventszondag
Lezing: Rechters 16:1-3.

Thema: Doorbreken.
De lezing:
Simson treedt twintig jaar als rechter op tijdens de overheersing op de Filistijnen. Zijn kracht is wonderbaarlijk. Hij weet dat het de kracht van God is.
“Bij de stadspoort gekomen greep hij beide deurposten vast en rukte ze los met deuren en sluitbalk en al; hij nam het hele gevaarte op zijn schouders en droeg het weg, helemaal naar een van de bergtoppen tegenover Hebron”(Rechters 16:3).

Uitleg schikking:
We gebruiken een grote steen te midden van stukken versplinterd hout op een goudgele doek als verbinding van Simson met het licht van de Eeuwige
De kleur goudgeel drukt uit kracht van licht, wijsheid en bescherming.

Gedichtje:
Vertrouwen op U:
als rots
om op te bouwen,
als poort
naar nieuw leven,
als kracht
om grenzen te doorbreken
en ruim baan te maken
voor Uw Licht op aarde.                                       

Eeuwige,
schenk ons kracht
om in woord en daad
het duister te doorbreken.

Zondag 11 december – 3e adventszondag.
Lezing: Rechters: 13.

Thema: verwachten.
De lezing:
Rechters 13 vertelt dat een engel verscheen aan de onvruchtbare vrouw van Manoach.
Hij verkondigt haar dat zij een zoon zal baren, die als nazireeër aan God gewijd zal zijn.
Hij zal de naam Simson krijgen. Als dankoffer aan God neemt Manoach een geitenbokje en brood.
“In de vlam die van het altaar opschoot naar de hemel steeg de engel van de Heer op”(vers 20). Als Israël in de diepste crisis zit verschijnt de engel met de boodschap dat het onvruchtbare vruchtbaar zal worden.

Uitleg schikking:
De kleur oranje is de kleur van beweging, warmte, genezing en levenskracht. Deze zeer positieve kleur heeft als enige geen negatieve tegenpool.
Een compositie met oranje lampionnetjes laat zien wat verwachten kan betekenen, binnenin het lampionnetje zit het vruchtje. Groeien gebeurt van binnenuit.

 

Gedichtje:
Verwachten
is hoopvol leven,
uitzien naar
een sprankje licht,
als een ster in de nacht.
Verwachten is uitzien
naar een nieuwe toekomst,
verborgen in een kind,
als een zaadje,
als een vrucht,
als een belofte
van nieuw leven
opnieuw in Uw Licht.

Eeuwige,
schenk ons de verwachting
van liefde die bevrijdt,
zichtbaar in mensen,
die leven
vanuit het vuur van Uw Geest.
Leer ons groeien
van binnenuit.

 

Zondag 4 december – 2e adventszondag.
Lezing: Rechters 9:7-15.

Thema: vrucht dragen.
De lezing:
Jotam staat op en verkondigt hoe het je zal vergaan als je voor een leider of koning
kiest die zich niet verbindt met de God. In deze lezing gaan de bomen erop uit om
een koning te kiezen. Het wordt gevraagd aan de olijf, vijg en wijnstok, maar zij
weigeren, omdat dit bekent dat zij moeten ophouden met vrucht dragen. Tot slot wordt
het aan de doornstruik gevraagd. De doornstruik wil wel koning worden en meldt dat
het in zijn schaduw goed toeven is. “Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur
komen dat de ceders van de Libanon zal verteren”(vers 15). De boodschap van Jotam
is duidelijk als jullie voor een koning kiezen die zich niet met de Eeuwige verbindt, dan
is die koning een doornstruik. En zal je onderdrukken en je met zijn macht verteren.

Uitleg schikking:
We gebruiken hier de kleur groen, het betekent nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht.
In de Bijbel zijn olijf, vijg en wijnstok de gezegende vruchten. In het verhaal van Jotam zijn
zij het symbool van het koningschap dat gevoed wordt door de Bron.

Gedichtje:
Op zoek naar een koning,
een leider,
is kritisch zijn:
je niet laten leiden
door schone schijn
en valse macht,
maar een mens zoeken,
die inspireert
om op eigen wijze
vrucht te dragen,
opdat de schepping
leefbaar blijft.

Eeuwige,
leer ons kiezen,
om de smaak
van waarachtig leven te ontdekken
en in Uw Geest vrucht te  dragen.

 

Zondag 27 november – 1e adventszondag.
Lezing: Rechters 5.

Thema: opstaan.
De lezing:
Rechters 5 is een loflied dat gezongen wordt door Debora en Barak.
Wie op reist moest, nam de kronkelpaden, aanvoerders ontbraken, het land kende
geen leiding, totdat jij, Debora,kwam en Israël tot leidsvrouw werd.(vers 6-7).Ga voorop Debora,
vuur ons aan en zing een lied!(vers 12).
De sterren aan de hemel streden mee tegen de vijand.(vers 20).
Maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.(vers 31).

Uitleg schikking:
De kleur rood is een kleur van daadkracht, vuur, Heilige Geest, bewogenheid, liefde(roos) en
verlangen naar recht en vrede. Het is ook een kleur van macht en strijd.

Gedichtje:
Mensen die opstaan
uit liefde voor U,
als een licht
ons voorgaan,
zoekend naar gerechtigheid,
zijn mensen die ons leiden
naar uw grenzeloze Licht.
Mensen,
als sterren in de nacht,
zijn mensen
om van te houden.

Eeuwige,
leer ons luisteren naar hen,
maak ons ontvankelijk
voor Uw Licht.
Laat ons opstaan.

 

Zondag 20 november – laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Lezingen: Daniél 12:1-4; Tessalonicenzen 5:1-11; Matteüs 24:14-35.

Thema: sterren.
De lezing: “De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen  
die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd”.
(Daniël 12:3).
“U bent allen kinderen van het licht en van de dag.
Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis”. (Tessalonicenzen 5:5).
“Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen”.
(Matteüs 24:35).

Uitleg schikking:
Een vijfpuntige ster als verwijzing naar het leven van Jezus en het licht van de Eeuwige dat Hij op aarde gestalte gaf.
Witte bloemen als symbool voor hen die ons zijn voorgegaan, zij zullen zijn als stralende sterren.

Gedichtje:
met de Levende
zoeken we een ster
die ons verlicht
in droeve dagen
van gemis.

Gij,
Licht in ons leven,
beziel ons
om het licht
van een ander
brandend te houden
en door te geven
als een ster op aarde,
in Gods naam.

 

 

De zondagen in de 40 dg. tijd en Pasen 2011.

“Ontmoeting met het Licht”.

We gaan op weg naar Pasen. Voor de schikkingen volgen we het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken.

De basisschikking.
Voor de basisschikking gebruiken we het thema “Ontmoeting met het Licht”. Hierbij laten we twee boogvormen naar elkaar toe buigen. De twee boogvormen verbeelden de ontmoeting met het Licht van de Eeuwige God en de ontmoetingen van Jezus met mensen. Kerk in Actie brengt daarbij in haar projecten verschillende ontmoetingen met kwetsbare mensen aan het licht. Mensen ver weg en dichtbij, die hulp en nabijheid nodig hebben.
De twee boogvormen worden geplaatst in een woestijn, die met Pasen verandert in een tuin. In de ruimte tussen de boogvormen wordt wekelijks een eenvoudige symbolische schikking gemaakt. In deze lezingen gaat het om “zien, soms even”.
De kernbeelden zijn: licht, water en leven.
Het zijn tevens beelden die iets oproepen van het paradijs, een paastuin waar het leven uit de dood opstaat.
De basis is een vierkante tuin, het Paradijs, de vier windstreken en het grondplan van het nieuw Jeruzalem.
De boogvormen gaan steeds verder uit elkaar en het Licht komt steeds hoger, symbolisch voor de ontmoeting met het Licht.

1e zondag, 2e zondag, 3e zondag, 4e zondag, 5e zondag, Palmpasen, Pasen

 

Zondag 13 maart 2011, Invocabit.
1e zondag van de 40 dg. tijd.
Thema: Ontmoeting in de woestijn.   Kleur: paars.   Lezing: Gen. 2 : 20-27;
                                                                                            Matt. 4 :  11

Uitleg schikking:
Jezus wordt door de Heilige Geest meegevoerd naar de woestijn om daar in de ruimte zonder ruis helder te krijgen waar zijn missie ten diepste om gaat.
Symb. de twee bogen zijn van boven nog gesloten. De kaars brandt, symb. Jezus blijft bij de Bron, het Licht van God. Dat licht stelt hij centraal, niet eigen macht of zelfzucht.

Zoals Jezus in de woestijn
wijst op het licht van God,
en zijn kracht zoekt,
niet in macht en bezit,
maar in alles wat oplicht
in een ontmoeting met de ander,
zo gaan wij op weg
deze veertig dagen
in het Licht van de Levende.

Geef ons ogen om te zien

wat leven in uw Licht betekent

 

Zondag 20 maart 2011: Reminiscere.
2e zondag van de 40 dg. tijd.
Thema: Ontmoeting op de berg. Kleur: paars. Lezing: Matt. 17 : 1 – 9(13).

Uitleg schikking:

Wij zien uit naar het Licht van Pasen.
De twee boogvormen gaan al iets verder uit elkaar. Het Licht (de kaars) komt al hoger. De bergtop (witte stenen) verwijst naar de ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen God en mensen. In wit komen alle kleuren samen.
Jezus wordt bevestigd als staande in dit licht van God en dat wordt door de drie leerlingen ervaren als stralend, wit licht.

Stilte zoeken, zoals Jezus op een berg om alleen te zijn.
En dan in een witte bloem Licht zien, de zon voelen stralen op je huid.
Licht dat je wilt omvatten en in je wil wonen, je hart laten branden.
Afdalen om op weg te gaan en in de wereld in dat Licht je weg te vinden.

Geef ons ogen om te zien wat leven in uw Licht betekent.

 

Zondag 27 maart: Oculi.
3e zondag van de 40 dg. tijd.
Thema: Ontmoeting bij de bron. Kleur: paars. Lezing: Joh. 4 : 5 – 26(42).

 

Uitleg schikking.

De symbolische betekenis van water wordt door Jezus aan de Samaritaanse doorgegeven: “Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft”. (Joh 4 vers 14).

Op zoek gaan naar een bron, naar water, putten uit de diepte,
stil staan bij hen die ons voorgingen in de zoektocht naar bronnen van leven,
Jakob, Jezus, een Samaritaanse.
Op zoek naar water dat leven schenkt, je verfrist en schoon wast.
Herboren staan en in dat Licht een bron van leven worden voor anderen.

Geef ons ogen om te zien wat leven in uw Licht betekent.

Zondag 3 april: Laetare
4e zondag van de 40 dg. tijd.
Thema: Ontmoeting in het voorbijgaan. Kleur: roze. Lezing: Joh. 9 : 1- 13.

 

Uitleg schikking:
Verscholen leven komt vanuit de duisternis aan het licht, zoals bollen met hun wortels in de diepte leven en vanuit de donkere aarde in het licht komen. Wortels die zich een weg zoeken, zoals mensen houvast en verdieping zoeken om dat in het licht te openbaren.
Roze is de liturgische kleur voor de 4de zondag in de 40 dg. tijd. Het licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter.

In het voorbijgaan opent u onze ogen.
Blind soms door kortzichtigheid, verduisterd door het verleden.
U spuugt op het slijk en maakt met wat grond en speeksel modder,
strijkt dat op ogen en vraagt een mens om zich te wassen.
Herboren ziet hij de aarde onder zijn voeten, het water en het Licht,
het leven om hem heen, en weet zich met nieuwe ogen
gezonden een weg te zoeken.

Geef ons ogen om te zien wat leven in uw Licht betekent.

 

Zondag 10 april 2011: Judicia.
5e zondag van de 40 dg. tijd.
Thema: Ontmoeting bij het graf. Kleur:paars. Lezing:Joh.11:1-4(5-16),17-44.

Uitleg schikking.
Bloem uit de klem.
Opnieuw leven, verbeeld door bloemen die tussen takken geklemd naar buiten steken.

Uw Licht breekt door als we opstaan, uit alles wat ons doodt,
En als we naar buiten komen, om ons te laten bevrijden van alles
Wat ons beklemt, wat ons vasthoudt, waarvoor we de ogen sluiten.
Dan kunnen we u tegemoet gaan, wandelen als vrije mensen
In het Licht van de Eeuwige.

Geef ons ogen om te zien wat leven in uw Licht betekent.

Zondag 17 april : Palmarum – Palmpasen.
6e zondag van de 40 dg. tijd.
Thema: Ontmoeting in de stad. Kleur:paars/rood. Lezing: Matteús 21:1– 11.

Uitleg schikking.(de foto is een tekening uit het werkboek, geen foto kunnen maken i.v.m. vakantie) 
De palm is een verwijzing naar de rechtvaardige, omdat hij recht omhoog groeit
en goede vruchten draagt. In Nederland groeien van nature geen palmen, omdat
ze niet winterhard zijn. Het palmboompje, de buxus is het meest toegepaste
alternatief. De liturgische kleur rood van Palmzondag is rood voor intrede en paars voor het passiedeel. Rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en
het bloed. Je kunt hier ook denken aan de liefde van de mensen, die met hun mantels een rode loper voor Jezus uitleggen.

Zachtmoedig, weet hebben van lijden,
van angst, geen uitweg zien.
De weg gaan van een lastdier en je
welkom voelen, als dienstknecht in
het Licht van de Barmhartige.
Je gedragen voelen.

Geef ons ogen om te zien wat leven
in uw Licht betekent.

 

Zondag 24 april Pasen.
Thema: Ontmoeting met de Levende. Kleur: wit. Lezing: Matteús 28: 1-18.

Uitleg schikking:
De twee boogvormen liggen horizontaal, open en ontvankelijk, en dragen in
zich het Licht uit de hemel, stralend wit. Witte bloemen bloeien stil rond de paaskaars.
De vier stenen zijn verdwenen, de steen bij het graf is weggerold.

In het vroege licht van de eerste dag staan,
onbevangen,
in de tuin de Levende vinden:
als bloesem aan een dode tak
als bot uit de zwarte aarde
als stille schoonheid,
wit als sneeuw.
De Levende die grenzen doorbreekt
van dood en leven
gloort in het groen
en straalt……….
Open staan daarvoor.

Geef ons ogen om te zien wat leven
in uw Licht betekent.

 

 

Verenigingsdienst

Zondag 2 januari 2011 – eredienst in de Grote- of Sint Clemenskerk te Steenwijk.
In deze eredienst is de verenigingsakte getekend.

Verenigingsvraag:
Gemeente
belijdt u dat u in deze vereniging door God zelf geroepen bent tot liefde en trouw aan elkaar en
wilt u samen in zijn naam verantwoordelijkheid aanvaarden voor elkaar, voor hen die aan u worden toevertrouwd,
en voor de dienst als gemeente in de samenleving?
Antwoord van de gemeente is: ja.
De notaris laat de akte passeren.

 

 

Tekst bij de bloemschikking:

Verenigen = samen verder gaan.

Op de achtergrond zie je het knielbankje.

 

 

De gemeente zingt lied 209 (Tussentijds) 1 t/m 4.

In Christus is noch west noch oost,
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt,
de dienst aan Hem is ’t gouden koord,
dat allen samen bindt.

Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kind’ren om uw Vader heen,
en Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

 

 

De zondagen in de adventstijd en Kerst 2010.

De levensboog van gerechtigheid en vrede.

Basisschikking:
Levensboog is verbond van God met de aarde, met Abraham, Jacob en Jezus als beeld van het nieuwe verbond. Spanningsboog tussen hemel en aarde.
Bij de levensboog plaatsen we wekelijks een schikking die verwijst naar de beelden van wanhoop en hoop, onrecht en recht waar Micha over spreekt.

Micha klaagt misstanden aan, en wijst erop dat er één is die tot gerechtigheid en vrede leidt. En dat is de weg te bewandelen, die de Eeuwige ons wijst. Het is de Eeuwige die heil brengt, die zich met ontferming over ons heen buigt en de mensen recht doet.
Micha profeteert dat er tegenover de uitbuitende machthebbers, in het kleine Bethlehem een kind zal voortkomen dat de mensen als een herder zal leiden en vrede zal brengen.

1e advent , 2e advent, 3e advent, 4e advent, Kerst 2010

 

Zaterdag 25 december 2010, Kerst.
Thema: Licht op aarde in een mens, lezing Micha 5 : 1 – 4a, Lucas 2 : 1 – 20.

 Uitleg schikking:
Een ronde schikking, symbolisch een kiem als het grenzeloze Licht stralend naar alle windstreken op aarde. Nieuw leven en vreugde.

“Uit jou Bethlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslacht
te behoren,
uit jou komt iemand voort die (….)                        
als een herder zal weiden (….)
en vrede brengt”
( Micha 1 vers 1, 3 en 4)

Kleine bloemetjes in de schikking is het kwetsbare kind.
Witte ontluikende rozen symbool van liefde en vol belofte.

Licht breekt door in het duister van de nacht
en straalt in een klein kind,
in een kleine stad.
Een kind dat als Licht van de wereld
op aarde verschijnt,
als een kiem van nieuw leven
in het Licht van de Ene.

Eeuwige, kwetsbare, brood voor ons.
Schenk ons ogen voor dit Licht opdat ook wij stralen.

Licht van ons leven, geschonken in een kind,
richt ons kijken,
leer ons zien, beschouwen en doen.

Zondag 19 december 2010, 4e adventszondag.
Thema: Ontferming, lezing Micha 7 : 1; 7 : 18 – 20.

 

Uitleg schikking:
Rechts in de glazen bak zie je doorntakken, als symbool van het kwaad.
Een kleine tak staat gebogen over de paarse bloemetjes symboliserend, ontferming.

Gij Barmhartige, Gij blijft trouw aan Jakob,
Abraham, uw volk, onze voorouders.
In het spanningsveld tussen onrecht en recht,
ontsteken we de vierde kaars en vragen,
ontferm u over ons.
Over het lijden, blijf ons trouw
en leidt ons in het licht van uw barmhartigheid
op een weg van nieuw leven voor deze aarde,
voor ons en door ons.

Licht van ons leven richt ons kijken,
leer ons zien en beschouwen.

 

 

Zondag 12 december 2010, 3e adventszondag.
Thema: Recht en trouw, lezing: Micha 6 : 1 – 8.

Uitleg schikking:
Rechts in de glazen bak zie je kronkeltakken,
symbool van onrecht.
Dwars over de glazen bak heen zie je rechte takken,
symbolisch het onrecht wordt teniet gedaan.
Roze rozen betekent het licht breekt door,
het licht van Kerstfeest vermengt zich met paars en
wordt roze.
De levensboog is het symbool van vrede en gerechtigheid.
Klimop symboliseert Gods trouw en onze trouw.

Geen offers vraagt de Ene, alleen dat ene …….
onrecht mijden, recht doen,
recht door zee gaan, trouw betrachten.
In dat licht ontsteken we de derde kaars.
Sta ons bij, en leid ons naar het licht
van uw barmhartigheid.

Licht in ons leven, richt ons kijken,
leer ons zien, beschouwen en doen.

 

Zondag 5 december 2010, 2e adventszondag.
Thema: Visioen van heil, lezing: Micha 4 : 1 – 8.

Uitleg schikking:
Op deze dag staat het visioen van saamhorigheid, vrede en gerechtigheid centraal.
Zie, het onrecht en alles wat het leven naar Gods’ bedoeling onderdrukt komt op zijn kop te staan.
Rechts zie je een dode berenklauw op de kop, waaruit witte bloemetjes komen.
Wit verwijst naar het perspectief van vrede.

Uitzien naar de dag
dat omkeer
in daden gestalte krijgt:
kernbommen ontmanteld worden,
duurzame energie standaard is,
respect en verzoening gewoonte.
dan zal angst verdwijnen,
dan zal een boom
bloeien in de winter.
In die verwachting
ontsteken we de tweede kaars.

Licht dat opbloeit
in een tere bloem
in een mens
die zich omkeert
en leven deelt.

Licht van ons leven,
maak ons ontvankelijk,
leer ons zien.

 

Zondag 28 november 2010 , 1e adventszondag.
Thema: Onrecht en verwachting van heil, lezing: Micha 2, Matt. 24: 32 – 44.

Uitleg schikking:
Links in de schikking ziet u dode kronkeltakken als symbool voor kwaad en onrecht. Rechts, de verwachting van heil en de bevrijding uit het kwaad wordt gesymboliseerd door dode takken met knoppen. Het leven is nog verscholen.

Als onrecht
zich vernauwt,
je gedachten verstrooit
en duisternis
je hart omvat,
als kronkeltakken
die de weg kwijt zijn,
ontsteek dan
het Licht van de Ene.
Hij brengt
herder en schapen samen
en wijst ons een weg
recht door zee
naar nieuw leven,
naar bevrijding
van dat wat doodt.

Licht van ons leven
richt ons kijken,
leer ons zien.

 

 

Project voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar,

Zondag 21 november, voleinding.

Thema: nabijheid, Ps.  46 “God is voor ons een veilige schuilplaats,
                                        een betrouwbare hulp in de nood”.
            maar vanaf vandaag, Lezingen: Haggai 2: 5 – 23; Openb. 21: 1 – 6a
                                      “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”.

 

 

Uitleg schikking:
Witte bloemen als symbool van de opstanding, de lauwerkrans is het symbool van de dood heeft niet het laatste woord, het Leven zal overwinnen.
Vanuit de schikking zie je een groot blad als symbool van de hand van God, een schuilplaats, nabijheid, steun, leiding en trouw. God draagt zijn geliefde mensenkind over de grenzen van de dood heen.

In verbondenheid
met de Levende
die ons voorgaat
in de nacht,
die is, die was en zal zijn,
onze schuilplaats bij nood,
die ons draagt
in de palm
van zijn hand,
staan we hier
met ons verdriet.

In zijn Licht
gedenken we jou,
gedenken we allen,
die we uit het oog
maar niet uit het hart
verloren hebben.

We zien uit
naar het Licht
dat ons verbindt
in dood en leven.

 

(Terug naar boven)

 

Project van de veertigdagentijd en Pasen 2010
met als  thema Sta op ………!

We gaan op weg naar Pasen. Dit jaar volgen we voor onze schikkingen de lezingen uit het boek Exodus.
Dit is het uitgangspunt voor de projecten van Kind op Zondag en Bonnefooi.
Beide projecten sluiten aan bij de symb. bloemschikkingen.
De kindernevendienst heeft dit jaar gekozen voor Bonnefooi.
Bij het thema Sta op….. sluit ook Kerk in Actie aan.

Basisschikking.
Als basisschikking gebruiken we dit jaar het beeld van de weg: in de vorm van een lap stof(jute) met daarbij een staf als symbool voor Gods ontferming met mensen in een uitzichtloze situatie. De staf staat ook voor rechtvaardig leiderschap(Mozes en Aaron) als steun en hulp voor onderweg.
Bij de vierde en de zesde schikking is er ook een stok (Farao) als verwijzing naar het kwaad, het onrecht. Deze stok zal gebroken moeten worden om het volk uit te kunnen leiden uit een onmenselijk systeem.
De symb. schikkingen verwijzen in spiritueel opzicht naar voedsel, houvast voor onderweg en het kiezen van de richting.

Zondag 21 februari 2010 : Invocabit
1e zondag van de veertigdagentijd
Thema: Sta op…….voor bevrijding      kleur:paars; lezing: Exodus 3:1-18

Uitleg: de staf van Mozes en de brandende braamstruik; de vonk van de Eeuwige springt over, er komt beweging in de doodssituatie. Mozes wordt geroepen om op te staan als een herder, die bevrijding teweeg moet brengen.

Zoals Mozes
bij het vuur
van de doornstruik
uitgekozen wordt
en luistert,
zo staan wij stil
bij het vuur van Uw liefde
en het lijden in de wereld.
Geef ons de voeten van Mozes,
die de aarde respecteren
en gaan waar ze nodig zijn.
Geef ons de mond van Mozes
om het te zeggen waar het op staat.
Geef ons het hart van Mozes
dat brandt met liefde
die niet verteerd.

(naar het gebed van Berthe van Soest in de Liturgiekrant van Kerk in Actie).

Zondag 28 februari 2010: Reminiscere           
2e zondag van de Veertigdagentijd.
Thema: Sta op …….voor je naaste     kleur: paars; lezing: Exodus 4:18-31.    

 


Uitleg: Mozes en Aaron worden verbonden met elkaar, niet alleen door hun bloedband(rood lint), maar ook door hun zelfde opdracht om van Godswege een uitweg(rode rank naar de ronde schaal) te vinden en zo vanuit liefde(rode hart van de plant) het volk(rode bloemen van de primula) te verlossen van het lijden.
Klimop verwerkt in de schikking staat symbool voor Gods trouw.

Op zoek gaan
naar je naasten:
een kind, vrouw, broer:
bloedverwanten
maar ook naar
naasten die geen uitweg zien.
Bij de berg
kom je de Ander tegen
en komt een ander je tegemoet.
Samen ga je verder
samen ben je sterker
samen zoek je een uitweg
en volg je de weg van het hart.
Schenk ons
een brandend hart
vol ontferming
dat leidt naar de naaste.

 

Zondag 7 maart 2010 : Oculi                   
3e zondag van de Veertigdagentijd.
Thema: Sta op ….voor vrede;kleur: paars; lezing: Exodus 6:2-9 en vers 28-7:7

Uitleg: midden in deze puinhoop roept de Eeuwige Mozes en Aaron op, om de staf van leiderschap op zich te nemen en farao te vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken.
Ranken van de klimop verbinden zich met de staf als een teken van Gods trouw, zoekend naar licht ook in donkere tijden.

In verbondenheid
met de Ander
op weg gaan,
luisteren naar zijn Woord,
dat uitzicht biedt.
Stil worden,
met stomheid geslagen
door het onrecht,
machtsmisbruik
en geweld,
en de puinhoop
voor je ogen.
Geef ons de woorden
om te zoeken naar dialoog,
schenk ons durf om
het stilzwijgen te doorbreken.
Reik ons de hand van de ander
om samen te werken aan vrede.

 

Zondag 14 maart 2010
4e zondag van de Veertigdagentijd.
Thema: Sta op ….voor een betere toekomst;kleur roze; lezing: Exodus 7: 8-25.

Uitleg: de boodschap is: farao je hebt de Levensbron vervuild, daar is geen leven in mogelijk. Je systeem leidt tot dood en verderf. Dit is niet de weg die de Levensbron dient en mensen tot hun recht laten komen. Hier in deze eerste plaag vindt farao de herdersstaf van waar en rechtvaardig leiderschap tegenover zich.
Roze: de liturgische kleur voor de vierde zondag het licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter.

Je uitsloven
om het recht
te laten zegevieren.
Als woorden
niet overtuigen,
moeten we dan
grijpen naar geweld?
Heeft een weg
naar leven te maken
met vernietiging
van leven?
Vervuil je water
zodat vissen sterven,
of laat je water wijn worden?
Kom in ons midden:
Geest van opstandigheid
om mee te werken
aan alles wat leven bevordert
wat toekomst heeft.
Geest van opstandigheid,
leer ons geloven
in alles wat verzoening brengt,
en de wereld verbetert
vanuit liefde in verbondenheid.
Kom in ons midden.

(naar Alfred C. Bronswijk: Geest van opstandigheid)

zondag 21 maart 2010 : Judica
5e zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Sta op …..voor een beter klimaat; kleur: paars;
Lezing: Exodus 9 : 13 – 35.

Uitleg: Mozes hief zijn staf naar de hemel, en toen
liet de Heer het donderen en hagelen, door het
natuurgeweld en de hagel als vlijmscherpe stenen,
wordt een  deel van de oogst vernield. Het geknakte
graan… dat betekent in de economie van Egypte crisis.
Maar farao knakt niet, hij grijpt naar meer onderdruk-
king om zijn macht te versterken.

Hongeren naar gerechtigheid,
naar nieuwe ruimte, om te groeien
en brood te worden voor anderen.
Niet uitstellen maar doen
de hand aan de ploeg
en werken aan een beter klimaat
in deze geschonden wereld.

Schenk ons het voedsel voor lijf en ziel
om te kiezen voor duurzaamheid
van uw schepping.
Vernietiging herstellen
uitputting voorkomen
en het zonlicht van Uw Eeuwigheid,
als duurzame bron van energie te benutten.

 

Zondag 28 maart2010: Palmarum – Palmpasen.
6e zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Sta op ….voor een betere wereld;
kleur:rood/paars.
Lezing: Exodus 11 : 1 – 10.

Uitleg: de tiende plaag, de dood van de eerst-
geborenen van alle Egyptenaren. Het systeem
van farao zal instorten door een kind van eigen
bloed dat sterft. Hij zal een gebroken mens zijn
tot in het diepst van zijn ziel. Er is geen toekomst
meer voor het onrechtvaardige regime van
farao en Egypte.
Palm is een verwijzing naar rechtvaardigheid.
De kleur rood is een verwijzing naar liefde,
het hart, maar ook naar het lijden, het bloed.
In het bloed schuilt de levenskracht.

De toekomst in geding
gebroken
weet hebben van lijden,
van angst,
geen uitweg zien.

 

Bevrijd ons uit onze nacht van dood en verdriet
richt onze voeten naar verlossing en bevrijding
van alles wat doodt en beknelt.
Open onze ogen
open onze ziel voor het geheim van levenskracht
verscholen in het groen,
in alles dat uitloopt in het licht van Pasen.

 

Goede Week en Pasen.
Witte Donderdag 1 april 2010 .

Lezing: Exodus 12 : 1 – 28; Lucas 22 : 1 – 23.

De viering van Witte Donderdag kent vier motieven:
uittocht en bevrijding, dienstbaarheid, maaltijd en
verraad.

Uitleg: de staf van Mozes; de witte doek is een
verwijzing naar de voetwassing. Brood en wijn
symboliseren het laatste avondmaal.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd nam Hij
het brood, zegende het, brak het en zei: Dit is mijn
lichaam voor U; doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo nam Hij de beker der dankzegging, sprak
de dankzegging uit, gaf de beker rond en zei:
Drinkt allen daaruit; deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed dat voor velen vergoten is,
tot vergeving van zonden.

 

Goede Vrijdag 2 april 2010.
Lezing: Ps. 22 : 1 – 9; 23 – 32; Exodus 12 : 29 - 42;
Lucas 22 : 39 – 49 : 49.

Deze dag kent drie punten van concentratie:
de Schriften klinken in het midden van de gemeente,
er wordt gebeden en er is stilte rond het kruis.

Uitleg: de lap jute als symbool van de weg is
gescheurd als een verwijzing naar het scheuren
van het voorhangsel in de tempel toen Jezus stierf
aan het kruis.

Rond het middaguur werd het donker in het hele
land doordat de zon verduisterde. De duisternis
hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel
van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide
stem: ”Vader in uw handen leg ik mijn geest”.

 

Stille Zaterdag 3 april 2010 .
Lezing: Genesis 1 : 1 – 5; 14 – 19;
Exodus 13 : 17 – 14 : 22;
Lucas 23 : 50 24 : 6.

Stille Zaterdag is geen “lege”dag, geen dag waarop
de liturgie van de kerk zwijgt. Deze dag is gevuld
met wachten, met verwachten dat uitloopt op een
paaswake. De steeds dieper wordende duisternis
zal gebroken worden door het licht dat overwint op
de Paasmorgen.
 

Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?

Uitleg: tijdens orgelspel wordt het licht doorgegeven,
de kleden worden verwisseld, de zwarte tule wordt
van de bloemschikking gehaald, zodat het
nieuwe leven zichtbaar wordt, de lichten gaan
aan in de kerk.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veel stemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

 

Pasen zondag 4 april 2010 .
Thema: Zie het leven; kleur: wit.
Lezing: Exodus 13 : 17 tot 15 : 1a;
Exodus 14 : 15 tot 15 : 1.

Uitleg: de ontferming van de Eeuwige wordt
zichtbaar in de staf die Mozes over de Rietzee
uitstrekt. Het water trekt zich terug en er
ontstaat een begaanbare weg door de zee.

 

De weg was lang om een uitweg te vinden
die bevrijdde van onrecht,
onderdrukking,
dood en verderf.
Steeds opnieuw kiezen wat leven schenkt
mensen toekomst geeft,
en de schepping een duurzaam bestaan.

Uittocht vieren en blijven gedenken
door het breken en delen van het brood,
zingen en spreken
woorden van hoop en bevrijding.

Levende help ons op te staan
met ogen voor nieuw leven
en de hand aan de ploeg.

 

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

 

(Terug naar boven)

Symbolisch bloemschikken:

Thema kerst 2009

“Nieuw leven vanuit Bron”

“De hemel geeft de aarde stem”

Een groene(wereld)bol met daaromheen een krans.

Wereldbol - Bron van nieuw leven is groeien – over je eigen grenzen heen – naar mens worden op een aarde, die we delen met anderen.
De krans - als teken van verbond tussen hemel en aarde. Het is een verwijzing naar de Eeuwige.

Licht – goud – kaarsen.

Groeien, uitzien, hoop ontdekken, heeft voor christenen alles te maken met het licht van de Eeuwige.
Groeien is leven uit dat Licht, is uitzien naar dit Licht dat onze nacht open scheurt en sterren zichtbaar maakt.
Goud is de kleur van het goddelijke, de Eeuwige.
Soms even zien glinsteren in de ogen van een ander, een bloem of een dauwdruppel.

5 schikkingen:
Licht,1e advent -
De Geest,2 advent -
Vruchtbaarheid,3e advent -
Belofte,4e advent  -
Licht op aarde in een mens, kerst.

 

Kerst  –  vrijdag 25 december 2009.

Thema: Licht op aarde in een mens – Lucas 2 : 1 – 20, Joh. 1 : 1 – 14.

Grenzeloos Licht,
uit de hemel op aarde
Woord van zo hoge,
kwetsbaar in een kind.

Breek ons open
doorbreek onze begrenzing:
maak ons ontvankelijk
voor uw licht
op aarde.

Laat ons hart
een stal zijn,
laat uw licht
ons bezielen.

Licht van ons keven,
geschonken in een kind,
richt ons kijken,
leer ons zien.

Zondag 20 december 2009  -  4e adventszondag 

Thema: belofte  =  Lucas 1: 57 – 80.

Johannes,
belofte van nieuw leven
wegbereider van de HEER,
de Levende
tot in eeuwigheid.
Als een twijg aan het dode hout
met knoppen vol belofte
voor nieuw leven.

Licht van ons leven
richt ons kijken,
naar knoppen
geheim van een nieuw begin
om te groeien vanuit de bron
in Uw Licht.
Leer ons zien.

 

Zondag 13 december 2009  -  3e advent  - 

Thema: vruchtbaarheid. Lucas 1 : 39 – 56.

Als licht doorbreekt
in mensen
wordt purper
rozerood.
Dan draagt liefde vrucht,
groot of klein,
in elk mens
die op weg gaat
in Uw licht.

Licht in ons leven,
richt ons kijken,
kleur ons hart,
leer ons zien.

 

Zondag 6 december 2009 – 2e adventszondag

Thema: De Geest – Lezing: Lucas 1 : 26 – 38.

Licht
ontvlamt in mensen
als liefde,
vurig en rood,
als de geest
die het Woord vertaalt
in nieuw leven
elke dag.
Licht dat opbloeit
in een tere bloem
in een mens
die openstaat
voor het Woord
en leven deelt.

 

Zondag 29 november 2009. 1e adventszondag 

thema: Licht; lezing: Lucas 1 : 1 – 25; kleur: paars.

    Uitzien

  1. in donkere dagen –

naar licht,
een nieuw begin
van leven.
Zwarte nacht breekt
in goud met purperpaars:
koninklijke, priesterlijke kleuren.
Ze voeden het verlangen
naar de ware koning,
mens onder de mensen,
en de ware priester
die je ziel verbindt
met de Eeuwige
en laat herleven.

Licht van ons leven
richt ons kijken,
leer ons zien.

(Terug naar boven)

 

zondag 22 november 2009 thema: voleinding en nabijheid.

De betekenis van de symbolische bloemschikking in de dienst van voleinding.
Paaskaars, licht, kaarsen en waxinelichtjes.
Elke kaars die voor iedere overledene ontstoken is aan de paaskaars, herinnert aan de verrijzenis van de Heer, aan Hem die leeft in het licht van de Eeuwige, hij die aan het begin en einde staat, de Alfa en de Omega…..Aan hem die in ’t donker voor ons uit gaat zoals de vuurkolom het volk Gods leidde in de nacht op weg naar het land van beloften. 
Water, hartsfontein.
Water herinnert aan de bron waaruit wij leven, de bron die ons leven zin en richting geeft. Een bron van levend water die verbonden is met de Levende die ons is voorgegaan in de dood. Daarom kozen we ervoor om vanuit de paaskaars als vorm voor de schikking een fontein te kiezen.
Klimop.
Klimop is altijd groen en hecht zich: het is een beeld van trouw in herfst en winter, in elk seizoen van een mensenleven, in leven en dood.

“In verbondenheid
met de Levende
die ons voorgaat
in de nacht,
de alfa en de omega
die is, die was en zal zijn.

Gedenken we jou,
gedenken we allen,
die we uit het oog
maar niet uit het hart
verloren hebben.

We zien uit
naar het licht
dat ons verbindt
in dood en leven”

.

 

Zondag 31 mei 2009

Eerste Pinksterdag
op weg naar éénwording van de Gereformeerde Kerk van Steenwijk
en de Hervormde Gemeente te Steenwijk,
bevestiging van ambtdragers.

Thema: “Levende Liefde”

                           

 

Voetstappen van groen en wit papier komen richting de schikking en gaan omhoog tot waar de vaas(het smalste gedeelte) begint.
Deze twee banen voetstappen de één wit en de andere groen staan voor de beide kerken.

 

Bij het smalste gedeelte komen de voetstappen bij elkaar en lopen in elkaar
over, het zgn. “ritsen”.
Groen staat voor hoop, groei, leven en toekomst.
Wit staat voor vreugde, feest, waarheid en reinheid.
Deze woorden hopen we vast te houden in het samen op weg gaan.

 

We komen dan in het midden van de schikking waar vlammen centraal staan, je ziet kleine en grote fel rode anthuriums als het vuur van Pinksteren.
Van achter uit de schikking zie je ranken naar voren komen, symbolisch als een arm om iemands schouder, dit staat voor het omzien naar elkaar.
Hierbij denken we aan de bevestiging van de ambtsdragers

 

                                    Samen op weg
                    Met het vuur van Pinksteren
                    In liefde omzien naar elkaar.

(Terug naar boven)

 

Liturgisch bloemschikken in de veertig dagentijd 2009.

pasen  
6e zondag 5e zondag
4e zondag 3e zondag
2e zondag 1e zondag

LEVEN VANUIT HET GEHEIM.

Inleiding 40 dg. project.

De 40 dg. tijd is een periode waarin inkeer, beschouwing van lief en leed en de weg van Jezus centraal staan. Het is een weg naar het geheim van het leven, levenskracht die opstaat uit de dood. Navolgen is niet blindelings herhalen wat Jezus deed, maar vanuit de stilte, het stille licht dat inspireert, levenskracht zichtbaar maakt in kleine daden van alledag. De spiegel gebruiken we bovendien als beeld van reflectie: je kunt het geheim zo van alle kanten zien, maar je kunt daarin ook jezelf in de wereld om je heen zien. Per week voegen we een eenvoudige schikking toe als verwijzing naar het evangelieverhaal. Dat alles plaatsen we op jute als verwijzing naar eenvoud, soberheid en het boetekleed.

 

Zondag 12 april 2009– Pasen – Joh. 20: 1 – 18.

Op de paasmorgen zien we dat de daden van Jezus honderdvoudig vrucht hebben gedragen. Op deze paasmorgen komt aan het licht dat leven naar Gods bedoeling, zoals Jezus het ten volle geleefd heeft, leidt tot een letterlijke en figuurlijke opstanding. Hij heeft de dood en alles wat dood maakt overwonnen.
Zie de mens!
Tuin met witte bloemen = vreugde, opstanding en onschuld.

Zondag 5 april 2009– PalmpasenMarc. 11 : 1 – 11.

Op weg gaan in alle eenvoud, niet hoog te paard maar op een ezel: lastdier van de armen. Weet hebben van lijden, (geen rozen zonder doornen) de zwaarte van een last, angst, sterven, verdriet.
Maar ook het geheim van levenskracht verscholen in het groen.
Groen = de kleur van de hoop.
Rood = de kleur van de Heilige Geest. In het verhaal van Marcus spreiden vele mensen hun mantels als een rode loper uit op de weg voor Jezus.

 

Zondag 29 maart 2009 – Joh. 12 : 20 – 33.

Trouw blijven. Na de grote schoonmaak van Jezus in de tempel vertelt hij het verhaal van de graankorrel, dat wie kiest voor de weg van het Licht honderdvoudig vrucht zal dragen.

Maar dat gaat niet van vandaag op morgen, dat is een weg van geduld en dingen in jezelf laten afsterven die je belemmeren vrucht te dragen. De graankorrel leert ons die weg.

Graankorrels
Pijnpunten
Aarde.

 

Zondag 22 maart 2009 : Joh. 6 : 4 – 15.

           

Het gebaar van delen is de grondslag van handelen in het licht van God; alleen door te delen van het beschikbare voedsel kunnen ook anderen leven.
Roze: de liturgische kleur voor de 4de zondag in de 40 dg. tijd. Het licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter.
Brood: breken en delen, het visioen wordt zichtbaar en zijn wij met elkaar disgenoten aan de tafel der armen.

Zondag 15 maart 2009 : Joh. 2 : 13 – 22.

           

Het eerste optreden van Jezus begint met een grote schoonmaak van het huis van zijn Vader, het spirituele centrum.
Bezem : schoon schip maken.
Judaspenning : verwijst naar het bloedgeld dat Judas kreeg.

 

Zondag 8 maart 2009 : Marc. 9 : 2 – 10.

                      

Voordat Jezus concreet aan zijn opdracht begint wordt op de berg allereerst de verbinding gelegd met het licht van de Eeuwige.
Stenen: als verwijzing naar de berg waar een ontmoeting met het geheim van God zich openbaart.
Wit: als het kleed van Jezus dat helder wit glanst, als bevestiging op de berg als geliefde Zoon van God.
Goud: kleur van het goddelijke.

 

Zondag 1 maart 2009: Marc. 1 : 12 – 15.

                  

Jezus zondert zich af, voor hij zijn openbare leven als geliefde Zoon tussen de mensen gestalte geeft. Inkeer gaat aan daden vooraf.
Ronde schaal met rand: afbakening, als een ring van stilte om je heen.
Bloembol : Jezus, en ook u bent zelf het middelpunt, het geheim van het leven.
Zand : woestijn.

(Terug naar boven)

 


Snel zoeken

2018

Advent kerst 2018

Laatstezondag kerkelijkjaar
startzondag

Slotzondag
Bevestiging Ambtsdagers
Pinksteren

Hemelvaartsdag
40 dagen

2017

Advent kerst 2017

Laatstezondag kerkelijkjaar
Startzondag
Hemelvaartsdag
Project 40 dagen en pasen

2016

Advent kerst 2016
Laatste zondag kerkelijkjaar
25 jaar

Project van de veertigdagen en pasen 2016

2015

Advent en Kerst 2015
Laatste zondag kerkelijkjaar 2015

Project van de veertigdagen en pasen 2015

2014

Advent- Kerst 2014
Laatste zondag kerkelijk jaar 2014
project van de veertigdagen en pasen 2014

2013

Advent - Kerst 2013
laatste zondag kerkelijk jaar 2013
Startzondag

Project van de veertigdagen en pasen 2013

 

2012
Advent - Kerst 2012
Laatste zondag kerkelijk jaar 2012
Project van de veertigdagen en pasen 2012
Dienst raad van kerken

 

2011
Advent - Kerst 2011
Laatste zondag kerkelijk jaar 2011
Project veertigdagentijd en
Pasen 2011

Vereninging 2 jan 2011

 

2010
Advent - Kerst 2010
Laatste zondag kerkelijk jaar
Project van de veertigdagentijd en Pasen 2010

2009

Advent - Kerst 2009
Laatste zondag kerkelijk jaar Pinksteren
Project van de veertigdagentijd en Pasen 2009