Untitled Document

Tot en met 1 juni zullen er alleen vanuit de Grote Kerk online-diensten worden uitgezonden. Het gaat om de diensten op de zondagmorgen om 9.30 uur. Ook de diensten in de Stille Week  kunnen online worden bekeken en beluisterd (zie begintijden in De Brug). Alle kerkelijke activiteiten in onze Protestantse Gemeente gaan niet door.
Ook in ONNAVELD EN EESVEEN geen diensten.

KERK OPEN
Op een drietal momenten is de kerk door de week open.
U kunt rustig binnenlopen, even gaan zitten, een kaarsje branden, een gesprekje voeren met een van de vrijwilligers etc.

Kortom even in deze roerige, onzekere tijd de rust in de kerk zoeken.

De kerk is open op de volgende momenten:
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM.

 

ONLINE-DIENSTEN vanuit de Grote Kerk

De komende weken zullen er live-diensten online te zien en te horen zijn.
Aan de diensten  werken mee voorganger, ouderling, lector, koster en leden van het DOE-team.
De liederen worden via YouTube (koorzang) ten gehore gebracht.
De diensten worden gehouden in de Grote Kerk.

datum         tijd          voorganger
29 maart  09.30 uur   ds. A. van ’t Zand
05 april    09.30 uur    ds. B. Haanstra

Via onderstaande link komt u rechtstreeks uit bij onze Protestantse Gemeente:
https://site.skgcollect.nl/218/pagina/4534/kerkdienstgemist.html

Mooi om in deze onrustige tijden toch een moment in gedachten samen te komen en met
elkaar verbonden te zijn!
Fijne diensten gewenst!

COLLECTEN TIJDENS ONLINE DIENSTEN

Van de diaconie en de kerkrentmeesters

In verband met het beperken van sociale contacten tijdens de corona-crisis gaan kerkdiensten niet door. Dit heeft grote gevolgen voor collecten die op die zondagen gehouden zouden worden.
Om u toch in de gelegenheid te stellen om uw bijdrage voor de collecten te leveren geven wij hieronder de mogelijkheden weer.

 1. De webapplicatie via de link: https://site.skgcollect.nl/218/
  U kunt hier per zondag en per collecte uw gift doen. (Lukt het niet via de link, dan via website kerk: www.pkn-steenwijk.nl en kies rechts bovenin voor de knop “Betaalportaal”, achter deze knop zit de link)

 2. Via bankrekening van de kerk
  :
  Protestantse Gemeente te Steenwijk nr. NL60 RABO 0373 7295 96
  U kunt hier voor alle drie de collecten per zondag, en indien gewenst één bedrag voor een hele maand, een gift overmaken.
  De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat de gelden gelijkelijk verdeeld worden naar diaconie (1e), kerk (2e)en het specifieke doel van de 3e rondgang.

 3. De 3e rondgangscollecte heeft altijd een specifiek doel (een doel voor kerk of diaconie). Voor de diaconie was het al mogelijk om een specifiek doel (extra) te ondersteunen door een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie. Dit kan nog steeds, de informatie daartoe blijven wij geven.

29 maart, is de 3e rondgangscollecte bestemd voor: Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Met uw bijdrage helpt u jongeren een vak te leren, zoals naaien, sieraden maken, of het kappersvak.
U kunt een bijdrage overmaken naar Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk:

NL49 RABO 0685 1147 32, onder vermelding van 29 maart ‘Kerk in Actie Ghana’.

zie hier voor andere zondagen

 

WOORDEN BIJ DE SCHIKKING
voor zondag 29 maart:
JUDICA  (verschaf mij recht)

Hongeren naar gerechtigheid, naar nieuwe ruimte, 
om te groeien en brood te worden voor anderen.
Niet uitstellen maar doen de hand aan de ploeg
en werken aan beter klimaat in deze geschonden wereld.

Schenk ons het voedsel voor lijf en ziel
om te kiezen voor duurzaamheid van uw schepping.
Vernietiging herstellen, uitputting voorkomen
en het zonlicht van Uw eeuwigheid,
als duurzame bron van energie benutten

 

Voor ouders met kinderen van de kindernevendienst.

Kijk even op de jeugd pagina bij de facebookpagina van de krabbeldienst.

MAAK OOK EEN PALMPASENSTOK:

Hallo lieve gemeenteleden,
5 april aanstaande is het Palmzondag en normaal gesproken hebben we dan een optocht tijdens de dienst met de kinderen en de stokken die ze gemaakt hebben. We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. We kunnen nu niet samen vieren maar wel allemaal een stok maken en ons verbonden voelen als familieleden in de gemeente van Christus.

Hoe mooi is het als 5 april in elke huis een Palmpasenstok te vinden is, als teken dat we Jezus verwelkomen en uitkijken naar Pasen.
Deze oproep is voor iedereen en niet alleen voor de kinderen.
Ook juist voor de mensen die al wat ouder zijn.

Willen jullie een foto of filmpje maken van de stok en die mailen naar: werkgroepjeugd@pkn-steenwijk.nlje mag ook appen naar: 0634343741
Alle foto’s verwerk ik tot een leuk overzicht en deze laten we zien tijdens Palmzondag.

Hartelijke groet namens de kindernevendienst,Martine Pastoor

p.s bestel de broodhaantjes bij je lokale (markt)bakker, ze kunnen onze ondersteuning goed gebruiken in deze tijd.
Bestel er een paar extra en bezorg ze bij mensen die zelf de deur tijdelijk niet  uitkunnen.

Lees verder op de jeugd pagina:Matereriaal voor bij de online zondagen. Het materiaal van Kind op Zondag

Bericht van Marjoke.

Paaszang op de Markt  1e Paasdag 12 april GAAT NIET DOOR

Gezien de huidige omstandigheden en de strengere maatregelen omtrent het Coronavirus gaat de Paaszang op de Markt (1e Paasdag 12:00 u) definitief niet door.

M.vr.gr.,
Mieke Flobbe
(Missionaire Werkgroep)

 

VAN DE DIACONIE
Het begon zo mooi! Iedere zondag bij het koffiedrinken in de kerk koek, cake of taart met recepten uit verschillende werelddelen.
Als onderdeel van de Vastenactie waarvoor u een vastenkaart met uitleg en een Veertigdagentijd kalender van Kerk in Actie mee heeft gekregen.
Helaas, alle activiteiten liggen stil en dat zal ook nog een poos zo blijven.
Maar we hopen dat u intussen thuis nog wel steeds aan het ‘minderen’ bent en zo geld uitspaart voor de goede doelen van deze actie: Save van Kerk in Actie, La Tulipe in DRCongo, St. Present en de Voedselbank.
Het geld inleveren op 1e Paasdag is ook niet meer mogelijk.
Daarom is de enige mogelijkheid om uw uitgespaarde gelden over te maken naar de rekening van de diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijk nr. NL49 RABO 0685 1147 32, o.v.v. ‘vastenactie’.
Twee vastentips willen we u graag onder de aandacht brengen:
de Vastentip voor week 5 (23 t/m 28 maart) is ook de komende weken (en maanden) nog heel toepasselijk: “Koop of maak een mooie kaart en stuur die aan iemand die dat goed kan gebruiken.”
In deze periode van isolement kent u vast iemand die blij gemaakt kan worden met een kaartje. En de vastentip voor week 7 (6 t/m 11 april) “Tijd met God. Breng deze week meer tijd door met God. Dit kan bijvoorbeeld door gebed, bijbellezen of een stiltemoment te zoeken.”

 

VACATURE OVERZICHT:

Vacature ouderling

Wat doet een ouderling zoal?
Een ouderling maakt deel uit van de Grote Kerkenraad (3 keer per jaar) en werkgroep Pastoraat en is een ‘ambtsdrager’. Zij/hij wordt bevestigd in het ambt. 
De ouderling denkt mee over het beleid en bepaalt dat mede. Een belangrijke taak ligt op het terrein van de pastorale zorg, samen met predikanten, diakenen, PCD-ers en pastoraal bezoekers. Verder heeft een ouderling gemiddeld één keer in de vier weken dienst tijdens de eredienst en eventueel bij bijzondere diensten. Binnen de kerkenraad is er een taakverdeling voor ouderlingen. Geeft u om u mede gemeenteleden en wilt u daar in investeren, of kent u iemand die deze rol goed kan invullen?

WE ZOEKEN 10 OUDERLINGEN!!

Meld u bij de scriba.

Vacature voorzitter werkgroep
Wat doet een voorzitter werkgroep zoal?
De voorzitter is een ouderling of diaken en maakt deel uit van de Kleine Kerkenraad (7 keer per jaar) en is dus een ‘ambtsdrager’. Zij/hij wordt bevestigd in het ambt. 
De werkgroep voorzitter bestuurt de gemeente en is de verbindende schakel naar zijn/haar werkgroep. Een belangrijke taak ligt naast het besturen van de gemeente in het bedenken en uitvoeren van beleid, waarvoor de werkgroep verantwoordelijk is. Wilt u verantwoording dragen en bent u goed in verbinden, inspireren zodat dingen voor elkaar komen?

WE ZOEKEN 7 WERKGROEP VOORZITTERS!!

Meld u dan bij de scriba.

De volgende werkgroepen zoeken een leider:
WERKGROEP EREDIENST
WERKGROEP JEUGD
WERKGROEP DIACONIE
WERKGROEP COMMUNICATIE
WERKGROEP PASTORAAT
WERKGROEP MISSIONAIR
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Alleen de werkgroep financiën en beheer is voorzien van een voorzitter in het nieuwe seizoen.
De overige werkgroepen dus niet.

Vacature PR en Communicatie
Wat doet een vrijwilliger PR en Communicatie zoal?

Als PR- en communicatiemedewerker ben je dé communicatiespecialist binnen de Protestantse Gemeente Steenwijk en ben je verantwoordelijk voor het doorvoeren van vernieuwingen in de informatievoorziening van de kerk. Je stuurt de planning en uitvoering van onze communicatieactiviteiten aan en bewaakt de kwaliteit. Deze functie is nieuw. Dat betekent dat je de ruimte krijgt om deze naar eigen inzicht vorm te geven.

Vind u het een uitdaging om nieuws te creëren? Meld u dan bij de scriba.


Zo’n 20 vacatures die voor het volgend seizoen niet zijn ingevuld.
Het is niet moeilijk om te constateren dat dit niet lang vol te houden is.

WE DOEN EEN APPèL OP U OM U STEENTJE BIJ TE DRAGEN

 

 
RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.

k


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

g

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van goederen kan elke zaterdagmorgen  tussen 10:00 en 12:00 uur.
In de loods aan de Wheermaten 7.
Houdt u er rekening mee dat u alleen op aangegeven datum en tijdstip terecht kunt?
Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

 1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
 2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op f

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 28 March, 2020

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

g

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebookf

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.