Untitled Document

AFSCHEID EN BEVESTIGING van AMBTSDRAGERS
Zondag 13 september 2020 is de bevestiging van nieuwe ambtsdragers en van hen die hun dienst voortzetten.
Tevens nemen we afscheid van een aantal kerkenraadsleden.

De namenvan de ambtsdragers kunt u als gemeente lid lezen in de digitale kerkbrief.
Hebt u die niet ontvangen dan kunt u die opvragen bij de scriba scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

of bij het kerkbureau kerkburo@pkn-steenwijk.nl

Dit bloemstuk is voor "Start Zondag en Bevestiging Nieuwe Ambtsdragers".

De tekst voor het bloemstuk is:

'Het Goede Leven, bloeien in Gods Licht'

Focus project
a

THEMA AVOND OVER HET FOCUSTRAJECT.

Op woensdagavond 16 september 2020 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45)  in de Grote Kerk hopen wij een thema-avond over het Focustraject te organiseren. Ds. Dick Wolters uit Vollenhove zal ons die avond mee nemen

lees meer


Deze avond zal ook op ons TV kanaal uitgezonden worden.

 

NIEUWS VAN MIKONDO, SCHOOL LA TULIPE IN DRCONGO.


Er zijn dit jaar weinig inkomsten voor de projectgroep van ZWO vanwege de corona-beperkingen.
Maar u kunt ons wel steunen via de volgende mogelijkheden:

 1. Bloembollenactie, folder en bestelformulieren liggen in kerk en Klincke. Van de totale omzet gaat 40% naar de St. Vrienden van Mikondo (dus niet via onze projectgroep). Bestellen kan tot 21 september, afleveren 2e helft oktober.
 2. Verkooptafel in kerk en Klincke. Geen prijs vermeld? Dan bepaalt u die zelf. Op de tafel staat een ‘spaarpot’ waar u de gift in kunt doen (contant of collectemunten).
 3. Neem uw lege statiegeld flessen mee: verzamelbak staat direct rechts van de ingang.
 4. Kniepertjes verkoop start weer: te verkrijgen bij de verkooptafel in kerk en Klincke.

Geen contant geld, of niet voldoende? Maak dan uw gift over naar de bankrekening van taakgroep ZWO: Prot. Gem. te Steenwijk nr. NL83 RABO 0149 1081 25 o.v.v. ‘schoolkinderen DRCongo’ (verkooptafel of kniepertjes). Bij voorbaat hartelijk dank.
De leerlingen van de school La Tulipe en de praktijkschool Arambe, konden in hun wijk een rol spelen bij de bestrijding van het corona-virus. Het advies om dagelijks vaak de handen te wassen lijkt hier absurd, maar is toch heel belangrijk. Ze waren de afgelopen maanden op een vijftal plaatsen actief met watervaten om handen wassen mogelijk te maken. De lessen voor examenkandidaten mochten vanaf juli worden hervat op voorwaarde dat de coronaregels in acht genomen konden worden. Gelukkig konden in de week van 25 augustus de 6e-klassers van La Tulipe aan het centrale examen (Tenafep) deelnemen.

 

WEER NAAR DE KERK
Vanaf zondag 5 juli mogen we in ons kerkgebouw weer de eredienst vieren met maximaal 128 personen. 
Wilt u bij een ochtendkerkdienst live aanwezig zijn dan kunt U hier verder lezen

 

ONLINE-DIENSTEN vanuit de Grote Kerk

De live-diensten zijn online te zien en te horen .
Via onderstaande link komt u rechtstreeks uit bij onze Protestantse Gemeente:

https://site.skgcollect.nl/218/pagina/1799/startpagina.html
De orde van dienst kunt u op de site vinden bij Liturgie

c

COLLECTEN TIJDENS ONLINE DIENSTEN
Van de diaconie en de kerkrentmeesters

 1. De webapplicatie via de link: https://site.skgcollect.nl/218/
 2. Via bankrekening van de kerk:
  Protestantse Gemeente te Steenwijk nr. NL60 RABO 0373 7295 96
 3. De 3e rondgangscollecte heeft altijd een specifiek doel (een doel voor kerk of diaconie).
           
   Collectes met speciaal doel; zie hierDaar staan alle diaconale collectes in de corona tijd.

 

OPPASDIENST
De laatste weken waren er geen kinderen bij de oppasdienst. Ook voor het sluiten van de kerk waren er niet elke zondag kinderen. Daarom hebben we besloten, zolang we met een beperkt aantal mensen naar de kerk gaan, de oppasdienst op afroep aan te bieden. Graag willen we een telefoontje / app / berichtje als iemand gebruik wil maken van de oppasdienst. Wij regelen dan oppas. Aanmelden kan tot zaterdagavond 21.00 uur bij Wilma Kroes; 0521-514493 of 06-11831825 en Willie van Dooren; 06-30364962PS. Bij speciale diensten zoals doopzondagen zorgen we dat er oppas is.

b

Klik even op de poster. Dan verschijnt een pdf

VERBOUWPLANNEN 'EEN NIEUW HUIS'

De kerkenraad heeft afgelopen donderdag 19 juni, een voorgenomen besluit genomen, betreffende de verbouwplannen van haar accommodaties, de Grote Kerk, de Klincke en pand Zoer.
Zoals gebruikelijk stelt de kerkenraad de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de plannen kenbaar te maken, waarop de kerkenraad haar definitieve besluit kan nemen.

LEES DE HELE BRIEF

 


RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.

k


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

FANCY FAIR:  

FANCY FAIR:  Kleintje Fancy Fair

Kleintje Fancy Fair gaat niet door!!!!

Op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 september 2020 zouden wij de een “Kleintje Fancy Fair” in de Grote Kerk organiseren.
Gezien de laatste berichtgevingen/ontwikkelingen van het Coronavirus heeft de Fancy Fair commissie besloten om het     geheel af te gelasten.

De afgelopen periode hebben wij al veel goederen kunnen verkopen via Marktplaats en verkoop vanuit de loods. Op dit moment is de opbrengst dit jaar
€ 6.709,07. Een geweldige opbrengst.
Hier willen wij nog actiever mee aan de slag. Wij hebben verschillende accountnamen bij Marktplaats. Eentje  willen wij er vermelden: Klik op deze link en u komt automatisch bij ons aanbod:
https://www.marktplaats.nl/u/fancy-fair-pkn-steenwijk/23910859/

en

https://www.marktplaats.nl/u/aenj/15287376/

Met vriendelijke groet,      De Fancy Fair commissie.

e

 

Er kunnen overigens nog wel goederen ingeleverd worden! OP ZATERDAGMORGEN.

De goederen moeten goed verkoopbaar zijn..  Wij willen ons beperken tot het innemen van kleine, handzame artikelen. 
Wij  moeten wel de RIVM regels in acht nemen: Wij houden rekening met elkaar, 1,5 mtr afstand.  De inbrenger kan zelf de spullen op enkele tafels voor de ingang zetten.  De bezoeker wordt niet toegelaten in de loods.  De vrijwilliger van de Fancy Fair zorgt ervoor dat de goederen in de loods een plaats krijgen.  Heeft u twijfel, dan kunt u altijd contact opnemen met André van Dekken. Hij is bereikbaar op 06-11568956. Is hij niet bereikbaar spreek dan even een bericht in of stuur een WhatsApp.                                                                                                                                                        
                                                                                                                           

 

De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

g

KERK 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

 1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
 2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

 

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op f

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 13 September, 2020

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

 

 

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebookf

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.