Untitled Document

Weer naar de kerk

Per 1 juli kunnen we 128 personen verwelkomen in de Grote Kerk.

Voor de zondagse erediensten in de Grote Kerk betekent dit dat we het aantal aanwezigen uitbreiden tot 128 personen
In Eesveen worden ook weer diensten gehouden vanaf 1 juli. In Onnaveld gaan de diensten niet door. Daar wordt gekeken hoe dit weer kan vanaf 1 september.

Vanaf zondag 5 juli mogen we in ons kerkgebouw weer de eredienst vieren met maximaal 128 personen.
Wilt u bij een ochtendkerkdienst live aanwezig zijn dan kunt u daarvoor een plaats reserveren.
Hoe gaat dit?
Stuur voor de desbetreffende zondag een mail naar reserveren@pkn-steenwijk.nl en u wordt op de gastenlijst gezet.
Doe dit voor vrijdag 12.00 uur voor de aankomende zondag, een mail voor een daarna komende zondag wordt niet gehonoreerd. We proberen bij veel aanmeldingen het zo goed mogelijk te verdelen zodat er voor iedereen een plaats is in een dienst.
Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en adres.
Als u op de gastenlijst geplaatst wordt dan krijgt u een uitnodiging/bevestiging retour.
Heeft u deze niet ontvangen dan wordt u die zondag ook niet in de kerk verwacht.
Er is dan geen plaats voor u gereserveerd.

Verder zal er volgens het protocol wat vorige week in de kerkbrief is verschenen worden gehandeld.
Natuurlijk kan deze dienst ook op dezelfde tijd of later thuis bekeken worden.
Met vriendelijke groeten,
reserveren@pkn-steenwijk.nl

 

Kerkdiensten vanaf 1 juli 2020-Protocol PG - Steenwijk

Lees hier het 2020-Protoco van af 1 juli PG - Steenwijk

 

ONLINE-DIENSTEN vanuit de Grote Kerk

De live-diensten zijn online te zien en te horen .
Via onderstaande link komt u rechtstreeks uit bij onze Protestantse Gemeente:

https://site.skgcollect.nl/218/pagina/1799/startpagina.html
De orde van dienst kunt u op de site vinden bij Liturgie

COLLECTEN TIJDENS ONLINE DIENSTEN

Van de diaconie en de kerkrentmeesters

 1. De webapplicatie via de link: https://site.skgcollect.nl/218/


 2. Via bankrekening van de kerk
  :
  Protestantse Gemeente te Steenwijk nr. NL60 RABO 0373 7295 96
  U kunt hier voor alle drie de collecten per zondag, en indien gewenst één bedrag voor een hele maand, een gift overmaken.
  De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat de gelden gelijkelijk verdeeld worden naar diaconie (1e), kerk (2e)en het specifieke doel van de 3e rondgang.

 3. De 3e rondgangscollecte heeft altijd een specifiek doel (een doel voor kerk of diaconie).

          Collectes met speciaal doel; zie hier Daar staan alle collectes in de corona tijd.

Zondag 5 juli, 3e collecte bestemd voor: Mercy Ships
Mercy Ships wil in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld. Voor haar werk maakt Mercy Ships gebruik van het ziekenhuisschip ‘Africa Mercy’. Naar verwachting – onder voorbehoud gezien de crisis – nemen ze eind 2021 een nieuw ziekenhuisschip in gebruik (de ‘De Global Mercy’). Daardoor kunnen ze twee keer zoveel mensen medische zorg bieden. Dit betekent ook dat er dubbel zoveel vrijwilligers en materialen nodig zijn. Iedereen verdient goede zorg ongeacht ras, geslacht, geboorteplaats of religieuze achtergrond. Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goede medische zorg. Dat is de droom van Mercy Ships. Helpt u mee die droom waar te maken?


KERKGANG EESVEEN
D. V. Zondag 5 juli starten we weer in Eesveen. De richtlijnen van het RIVM gelden ook voor ons!  In Eesveen kunnen we samenkomen met ongeveer 25 mensen. Als bestuur doen we ons uiterste best om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Daarom willen we graag van te voren weten of u komt. Dat natuurlijk voor uw eigen risico. Mensen uit een gezin mogen naast elkaar zitten. Anders komt u alleen in de rij. Helaas kunnen we niet zo gastvrij zijn als we wel zouden willen. Alleen  mensen die voor Corona ook bij ons ter kerke gingen zijn nu op zondagen welkom. Als er nog ruimte is kunnen we gasten ontvangen. Wanneer u komt willen we dat elke keer van te voren weten. Opgeven (naam en aantal personen) om de kerkdienst bij te wonen kan t/m de vrijdag in die week.   U hoort dan van ons of u een plaats heeft! secretariaat@deontmoetingeesveen.nl  of per app 06 – 81 17 84 47.  Omdat we geen collectezakken meer mogen doorgeven in de dienst staan die bij de uitgang. Maar u kunt uw bijdrage ook over maken op  het bankrekeningnummer van de vereniging. NL08 ABNA 0597893 t.n.v. Herv. Evangelisatievereniging  met vermelding van de bestemming van uw gift. (diaconie/kerk of  de uitgangscollecte van die zondag.)

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de evangelisatievereniging Eesveen  - “De Ontmoeting”  Marijke  Bennen  06 - 81 17 84 47

 

ZOMEREXPOSITIE GROTE KERK, STEENWIJK.
In de sfeervolle Grote Kerk te Steenwijk zijn tijdens de zomerexpositie prachtige werkstukken van verschillende technieken te bewonderen van de Kerk en Hobby groep Steenwijk. Als gast heeft Arie van Andel kleurrijke foto’s van zijn reis naar Nepal beschikbaar gesteld. Neem de tijd om in alle rust hiervan te genieten.
De Grote Kerk is open van 23 juni t/m 13 september op dinsdag-, woensdag-, en donderdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur.

VOOR DE KINDEREN:

VOOR DE KINDEREN: Werkblad voor de kinderen bij de online kerkdienst van 5 juli ‘Hier vind je rust’  De laatste schooldag is geweest: vakantie! Heerlijk rust. In het verhaal van vandaag zegt Jezus dat je bij Hem mag komen, hij zal je rust geven. Maar wat is rust: stil op een stoel zitten en niets doen? Een boekje lezen? Filmpje kijken? Gamen? Of juist erop trekken: wandelen, kanovaren, fietsen? Knutselen? Praat er samen eens over: hoe kom jij tot rust? En hoe komen de kinderen tot rust?
Voor het werkblad van deze zondag mogen de kinderen nog wel even aan de slag. De mensen op het werkblad dragen zware pakken met een spiegel kun je lezen wat erin zit. Als
je de bijbel erbij pakt zie je in welke volgorde de figuren horen. Kleur ze zo in dat je kunt zien dat de mensen het zwaar hebben.
Zondag is een doopdienst. Natuurlijk is het leuk om de ouders te feliciteren, er mogen inmiddels meer mensen naar de kerk. Maar een kaartje in de brievenbus van de Klincke met een felicitatie ook erg leuk natuurlijk! Wij zorgen dat de ouders de kaartjes tijdens of direct na de dienst krijgen. De verhalen bij de werkvormen en meer materiaal (spelvormen, gespreksvragen) staan op de site https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KoZ_compleet-20200705.pdf. Martine Pastoor en Marjoke Eikelenboom

Let op: vanaf deze week staat in de kerk materiaal klaar voor de kinderen. Er liggen werkbladen passend bij het verhaal in Kind op Zondag van die zondag, kleurpotloden maar er is ook een doos met spelmateriaal. Alle kinderen tot 12 jaar zijn van harte welkom! Vanaf het nieuwe schooljaar starten de oppasdienst en de kindernevendienst weer

De werkbladen vind je hier:https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KidK_werkbladen_0706-2308.pdf

 

VESTINGDIENST:
Op woensdag 8 juli wordt de eerste vestingdienst van dit jaar gehouden. Aanvang 12.00 u  
Voorganger zal zijn Ds. A.R. van der Honing. Aanmelden is niet nodig. 
Uitgebreidere informatie staat in De Brug.
Vriendelijke groet, Theo de Haan

 

KERKBIBLIOTHEEK
Met ingang van donderdag 18 juni kunt u weer terecht in de kerkbibliotheek. Omdat het niet mogelijk is om bij de boekenkast 1,5 meter afstand van elkaar te houden wordt u verzocht om een afspraak te maken. Dat kan telefonisch op de maandag- en woensdagochtenden tussen 10.00 en 12.00 op nummer 0521-513429. Met e-mail kunt u tot donderdag 17.00 uur een afspraak maken via klincke@pkn-steenwijk.nl

Focus project

THEMA AVOND OVER HET FOCUSTRAJECT.

Op woensdagavond 17 september 2020 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45)  in de Grote Kerk hopen wij een thema-avond over het Focustraject te organiseren. Ds. Dick Wolters uit Vollenhove zal ons die avond mee nemen

lees meer

VERBOUWPLANNEN 'EEN NIEUW HUIS'

De kerkenraad heeft afgelopen donderdag 19 juni, een voorgenomen besluit genomen, betreffende de verbouwplannen van haar accommodaties, de Grote Kerk, de Klincke en pand Zoer.
Zoals gebruikelijk stelt de kerkenraad de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de plannen kenbaar te maken, waarop de kerkenraad haar definitieve besluit kan nemen.

LEES DE HELE BRIEF

 


RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.

k


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

g

 

 

FANCY FAIR

Het kabinet heeft de coronaregels per 1 juli jl. verder versoepeld  dan eerder was aangekondigd. Reden voor de Fancy Fair commissie de mogelijkheden op
een rij te zetten voor een eventueel te houden Fancy Fair dit jaar.
Wij kiezen ervoor, dit jaar de Fancy Fair kleinschalig te houden. Doel is dat wij de spullen waar wij erg veel van in de loods hebben en veel ruimte innemen, gaan verkopen. Op die manier krijgen wij ruimte in de loods en kunnen wij weer meer aannemen.  In eerste instantie is de gedachte om de boeken, de kleding; kniepertjes, curiosa (+jaren 70) en het speelgoed te gaan verkopen.
Niet zoals wij gewend zijn op 1 dag, maar wij kiezen ervoor 3 dagen te verkopen. Reden is dat wij rekening moeten houden met een het aantal personen dat binnen komt en de anderhalve meter afstand van elkaar.
Wanneer: 
donderdag 17 september van 10.00 uur tot 21.00 uur;
vrijdag 18 september van 10.00 uur tot 21.00 uur;
zaterdag 19 september van 10.00 uur tot 17.00 uur;
Waar:
Binnen, in de Grote Kerk. (Eventueel pand Zoer erbij)
Vrijwilligers:
Wij zijn nog wel op zoek naar vrijwilligers, wie zou ons die 3 dagen of een dagdeel willen helpen, ook zullen de spullen maandag en dinsdag naar de kerk moet worden vervoert.
Het zou fijn zijn als u wilt helpen. Wilt u zich opgeven, kan dit bij Harry Roskam 0633139612 of via fancyfair@pkn-steenwijk.nl

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Zo geleidelijk aan gaat de loods weer open voor de inname van de goederen.
Wij gaan wat selectiever innemen, de goederen moeten goed verkoopbaar zijn. Wij nemen vooreerst geen meubelen aan, geen stoelen, ook geen kleine kastjes, etc.  Wij willen ons beperken tot het innemen van kleine, handzame artikelen.
Wel moeten wij een aantal regels in acht nemen: Wij houden rekening met elkaar, 1,5 mtr afstand.  De inbrenger kan zelf de spullen op enkele tafels voor de ingang zetten.  De bezoeker wordt niet toegelaten in de loods.  De vrijwilliger van de Fancy Fair zorgt ervoor dat de goederen in de loods een plaats krijgen.
Heeft u twijfel kunt u altijd contact opnemen met André van Dekken. Hij is bereikbaar op 06-11568956. Is hij niet bereikbaar spreek dan even een bericht in of stuur een WhatsApp. 

Het inleveren van goederen kan elke zaterdagmorgen  tussen 10:00 en 12:00 uur.
In de loods aan de Wheermaten 7.
Houdt u er rekening mee dat u alleen op aangegeven datum en tijdstip terecht kunt?
Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

 1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
 2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op f

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 7 July, 2020

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

g

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebookf

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.