Untitled Document

 

ANDERS NAAR KERST - JORIS’ KERSTBOOM KOMT NAAR STEENWIJK!


Op donderdag 12 december van 15.00 tot 20.00 uur op het kerkplein van de Grote Kerk!

‘Wie zet jij in het licht?’, is de vraag die presentator Joris Linssen op 12 december aan volwassenen en kinderen op het plein bij de Grote Kerk gaat stellen.
Op die dag vinden de opnames plaats van het KRO-NCRV programma Joris’ Kerstboom.  Met hulp van zijn ‘Angels’ deelt Joris kerstballen uit, waarin mensen een foto of een tekst kunnen plaatsen, die in de metershoge kerstboom komen te hangen voor een bijzonder persoon.
De werkgroep ‘Anders naar Kerst’ zorgt ervoor dat het kerkplein een sfeervol geheel wordt, met gezellige kerstkraampjes en muziek (Friso kinderkoor, Cantica Sacra met saxofoonorkest Drachten, Bob en Mieke).
Om precies 20.00 uur wordt de enorme kerstboom door Joris in het licht gezet.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om op 12 december een kerstbal in de boom te hangen, dan staan de Joris’ Angels ook voor je klaar op zaterdag 14 december tijdens ‘Kerst in Steenwijk’ (voorheen Dickens festival). Er zullen dan geen opnames meer plaatsvinden. Wie een mooi verhaal heeft en iemand in het licht wil zetten, kan zich daarvoor aanmelden via het reactieformulier op de site
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/joris-kerstboom .

Op zaterdag 14 december van 15.00 u. – 22.00 u vinden op het kerkplein activiteiten plaats in het kaders van KERST IN STEENWIJK.
Door activiteiten in en rondom de Grote Kerk willen we onze betrokkenheid tonen met
de wereld om ons heen. Hieronder een aantal activiteiten die in en rondom de Grote Kerk worden georganiseerd :
*Joris’ Kerstboom Wie zet jij in het licht? Bij welke bijzonder persoon wil 
  jij stilstaan en voor hem of haar een boodschap/foto in de boom hangen?
*Optredens van diverse koren en muziekensembles.
*Verkoop van kerstspulletjes.
*Genieten van een lekker kopje koffie, thee of limonade met heerlijke cake.
*Gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een dierbare in de gedenkhoek.
*Sfeervolle kraampjes op het kerkplein waar o.a. snert, pannenkoeken, 
  kniepertjes, kerststukjes worden verkocht. De opbrengst hiervan is
  bestemd voor World Servants, schoolkinderen in Congo en Present.
*De verhalenverteller. Evenals vorig jaar zal hij zijn intrek nemen in pand
  Zoer om op een ludieke manier in een sfeervolle omgeving een verhaal ten
  gehore te brengen.
Alle reden dus om op zaterdag 14 december eens even te komen kijken en luisteren in en rondom de Grote Kerk.
Namens de taakgroep Anders naar Kerst,  Bea den Hartog

 

 

 

ZWO-PROJECT “MIKONDO voor schoolkinderen in DR CONGO”
De kniepertjes verkoop is weer begonnen. Af te halen in De Klincke (onze verkoopkast). We houden voorraad, maar net misgegrepen en er is niets meer? We vullen de voorraad zo snel mogelijk weer aan.
Een zakje met 12 stuks kost € 2,50.
Beperkt voorradig: rolletjes 5 stuks voor € 2,--.
De opbrengst is voor de school La Tulipe in DRCongo

 

GEMEENTEGROEIGROEPEN komen deze week weer bij elkaar:
Op maandagavond 2 dec. in ’t Trefpunt in Eesveen om 20.00 uur
Op maandagavond 2 dec. bij fam. Evenhuis, Bergsteinlaan 102, om 19.45 uur
Op donderdagmiddag in de Koning, Doelenstraat 14, om 13.00 uur

 

KERSTATTENTIE van de diaconie
Ook dit jaar wil de diaconie  weer een kerstattentie uitdelen.
De kerstattentie is voor mensen die een financieel steuntje in de rug nodig hebben. Omdat ze bv. werkloos zijn of i.v.m. ziekte extra kosten hebben of ondernemers die in heel zwaar weer verkeren.
Als u iemand kent die hiervoor in aanmerking zou komen wilt u dat dan voor 15 december doorgeven aan de diaconie. Graag naam, adres en woonplaats. Namens de diaconie:
Tineke  Dijkstra e-mail:m.m.dijkstra@home.nl (0521-518940)
Harry Volkers e-mail:hvolkers5@kpnmail.nl (0521-345533)

 

 

KINDERNEVENDIENST
De kindernevendienst start op 1 dec. met haar adventsproject.
Voor dit project zoeken wij nog restjes stof.
Heeft u nog stof liggen en u wilt dit wel aan ons geven ????? Graag !!

De stof mag aan de leiding van de kindernevendienst gegeven worden of in de Klincke worden afgegeven met een briefje erop, dan komt het ook goed

 

 

KERSTMIDDAG 75+
Dit jaar is de kerstmiddag voor onze 75+ op donderdag 12 december 2019 van 14.00u tot 17.00u in de Meenthehof.  Ds. S. van ’t Zand verzorgt de meditatie en Auke Zandstra en Johan Wagteveld zorgen voor de muziek.
U kun t zich opgeven bij:  Sijntje Hetebrij (tel. 513616)  Egbertje Doeve (tel. 511259)  Janny van Eerten (tel. 516944)
U kunt dan ook aangeven of u vervoer nodig hebt.
Aan ‘t eind van de middag wordt een collecte gehouden bij de uitgang.  Met vriendelijke groeten van de organisatiecommissie.

 

KERSTGROET
Ook dit jaar krijgen de 80+  een kerstgroet. Wilt u met ons meedenken en namen doorgeven van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken?
U kunt die doorgeven aan: Diny Bergsma ( tel.515949) Janny van Eerten  (tel. 516944) Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groeten van de organisatiecommissie.

 

 

Een Nieuw Huis.....
Grote belangstelling tijdens de gemeente-avonden over de verbouw van de grote kerk. De doelstelling van dit project is om Een Nieuw Huis te creëren waar iedereen zich welkom voelt. Dit is een ambitie uitgesproken tijdens het samen gaan als Protestantse Gemeente Steenwijk. De ambitie kon pas worden ingevuld nadat de kerk aan de Onnastraat was verkocht.

Na de verkoop is er een projectgroep 'een nieuw huis' opgestart. Kijkend van wat we werkelijk nodig hebben aan vergader- en ontmoetingsruimtes en kijkend naar de plannen van een aantal jaren geleden is er een programma van eisen opgesteld. In een 1e gemeente-avond is dit programma getoetst aan onze gemeenteleden.
Op basis van dit programma van eisen, zijn 3 architecten uitgenodigd om hun ideeën te presenteren. Tijdens deze gemeenteavond was een grote gemene deler te bespeuren voor Adema Architecten. Ook op basis van van te voren afgesproken selectiecriteria kwam Adema Architecten als beste uit de bus.

Met Adema Architecten hebben we samen met de gemeente een mooie avond gehad, waarin gemeenteleden mochten meedenken, tekenen en discussiëren. Op basis daarvan zijn 3 scenario's eruit gekomen. Deze scenario's zijn geschetst en op waarde gezet. Deze schetsen zijn 10 oktober gepresenteerd aan de gemeente.

Scenario 1 : Vergader en ontmoetingsruimte bouwen in de zuidbeuk.
Dit was de oorspronkelijke schets van Adema Architecten bij de selectiekeuze. Dit is de goedkoopste optie. Dit scenario werd weggestemd door de leden die aanwezig waren. Te weinig flexibele oplossing, veel vierkante meters op begane grond in gebruik. Dit scenario wordt niet verder uitgewerkt.

Scenario 2 : Keuken en koffiebar bouwen in kerk, forse renovatie in de Klincke.
Met dit scenario verandert er weinig mbt de huidige situatie. Om de Klincke aan de eisen van deze tijd te laten voldoen zal er een fikse renovatie plaatsvinden. In de kerk zal de toiletvoorziening worden aangepast en komt er een koffiecorner. Omdat beide panden in bezit blijven is dit de duurste optie.

Scenario 3 : Vergader- en ontmoetingsruimte (3-laags) bouwen naast het kerkorgel (zuidkant) en op gegane grond noord beuk.
Deze schets heeft het aantal m2 voor vergaderen en ontmoeting, in de kerk gesitueerd. Door de meeste meters in de lucht te bouwen wordt de begane grond zoveel mogelijk vrij gehouden. Ten opzichte van de 1e variant is dit akoestisch een betere oplossing. Een zeer groot gedeelte van de leden die aanwezig waren, willen verder met deze variant.

De werkgroep gaat met deze informatie aan de slag. Het zal de informatie, financieel en bouwkundig, gaan verwerken in een voorstel naar de kerkenraad.
De kerkenraad zal hierop een voorgenomen besluit nemen.
Dit voorgenomen besluit zal worden getoetst aan de gemeenteleden tijdens een gemeente-avond (datum nog niet bekend).
Daarna zal de kerkenraad een definitief besluit nemen.

Vanaf 1 november kunt u op verzoek via
eennieuwhuis@pkn-steenwijk.nl de presentatie van 10 oktober inzien.

 
RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.

k


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

g

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van goederen kan elke zaterdagmorgen  tussen 10:00 en 12:00 uur.
In de loods aan de Wheermaten 7.
Houdt u er rekening mee dat u alleen op aangegeven datum en tijdstip terecht kunt?
Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op f

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 3 December, 2019

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

g

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebookf

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.