Untitled Document

Scriba Protestantse kerk (PKN) gaat voor in Steenwijk.

Op zondagmorgen 23 februari 2020  om 9.30 hoopt Ds. René de Reuver uit Houten voor te gaan in een dienst in de Grote of St. Clemens kerk.

Geweldig hè als je zo betrokken bent bij je geloof en je kerk , dat je helemaal uit Houten komt, om hier in Steenwijk het Evangelie te komen vertellen. Ds. De Reuver hoeft dit als scriba van de landelijke kerk niet te doen. Formeel valt dit niet onder zijn werk. Dus er moet iets meer zijn wat hem drijft om zondagmorgen vroeg op te staan en naar Steenwijk te komen. De ontmoeting met u als gemeente van Christus, het samen leven uit wat ons in Woord en dienst gegeven wordt is zijn drijfveer. We zijn samen kerk! Fijn om elkaar te ontmoeten . Bovendien:   Jezus Christus , die zoveel voor ons heeft gedaan daar mag je best wat voor terug doen.
Wilt u dat ook doen voor Zijn gemeente in Steenwijk. We hebben straks immers 6 vacatures voor voorzitters van de werkgroepen en we hebben 10 vacatures voor wijkouderlingen. De 12 jaar dat ik ouderling ben geweest, zijn er verscheidene beroepen op u gedaan en heeft helaas het gros van de gemeente niet thuis gegeven. Als u hierin volhardt dan zijn we deze zomer (be)stuurloos. Dat laat u toch niet gebeuren? Meldt u dus aan voor één van deze funkties bij onze scriba dhr. Peterjan Jansen.( peterjanj@gmail.com)
We zien u graag op 23  februari in onze kerk.
Fred Boot (aftredend wijk ouderling)

 

UITNODIGING LEERHUIS
Lessen van de natuur;     
Leerhuis en boekpresentatie
Woensdag 26 februari en dinsdag 3 maart, PKN Steenwijk
Veel van onze welvaart is te danken aan strijden tegen de natuur: kunstmest, kunststoffen, synthetisch, dood maken, bestrijden of de natuur “verbeteren”. Waarschuwingen  voor dat gedrag zijn van alle tijden. Nu ziet vrijwel iedereen dat we tegen grenzen aan lopen. En dat is positief. In welke richting we verder moeten is niet zeker en onderwerp van veel discussie en debat. De wetenschap is vaak een goede richtingwijzer. En die laat zien dat onze inzichten in de natuur met enorme sprongen toenemen. De “intelligentie” van planten en dieren laat ons geregeld in de schaduw staan. Voorbeelden variërend van bomen en mieren tot stamcellen Deze inzichten vormen de ingangen voor een maatschappij die met de natuur mee beweegt. Geen atoombommen op orkanen maar flink meebuigen met de wind.
Boek: “Natuurlijk! Logisch.” Hoe de natuur ons steeds weer voor verrassingen stelt. Alle Bruggink en Diederik van der Hoeven, Biobased press, 2019. Presentatie en discussie op 26 februari . Op 3 maart is er een vervolg met discussie naar aanleiding van opgekomen vragen en met een klein panel van betrokkenen. Onderwerpen zullen zijn: onze veranderende verhouding met de natuur, nieuwe inzichten in evolutie vs. schepping, duurzaamheid en 10 miljard mensen. Plaats en tijd: PKN Steenwijk,  De Klincke, Kerkstraat 16, inloop van af 19.45uur, presentatie vanaf 20.00 uur.
Opgeven via allebruggink@outlook.com  of dsbobhaanstra@pkn-steenwijk.nl

 

FOCUSTRAJECT GESTART
Het Focustraject is gestart in onze gemeente, maar U kunt zich nog steeds hiervoor aanmelden. Bij de Focusgroep van Ds. Bob Haanstra is nog plaats. Maar u kunt ook zelf een groep samenstellen. Voor aanmelden van een gespreksgroep mail even naar Marcel Smit flobbesmit@kpnplanet.nl  of  voor een Focusgespreksboek   naar  fredboot47@gmail.com.
De gesprekken  bij Focus gaan er steeds weer om opnieuw de verbinding te maken tussen  het geloof en ons eigen leven, wat betekent het geloof in mijn eigen concrete situatie? Het gaat om een hernieuwde en verdiepte ontmoeting met Jezus Christus. Naast het luisteren naar elkaar willen we bovenal luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en Geest. Dit alles met het doel om gemeente breed een missionaire gemeente te worden. U bent van harte welkom.

 

FOCUSTRAJECT
Jezus zegt: “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en gelukkig te maken wat verloren is.” Jezus ziet écht mensen aan. En u hoe zit dit met U? Wie ziet U staan of juist niet staan en loopt u liever om, om de ander niet te ontmoeten? Geen eenvoudige vragen om mee om te gaan, want voor velen komt het te dichtbij. Daarom juist , zet die stap en doe als wij: NEEM DEEL AAN HET FOCUSTRAJECT . Aanmelden voor één van de gespreksgroepen kan bij Marcel Smit e-mail :flobbesmit@kpnplanet.nl

POTGRONDACTIE, opbrengst bestemd voor het ZWO-project:
‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’.
Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid om uw potgrond en koemest bij ons te bestellen.
Op de tafel bij de uitgang, liggen bestellijsten klaar waarop u uw bestelling kunt opgeven (bestellen kan via lijsten in kerk en Klincke, via e-mail en telefonisch –zie daarvoor de bestelgegevens in de flyer of in De Brug-).
Uw bestelling doorgeven kan tot uiterlijk dinsdag 3 maart. We brengen op zaterdag 14 maart de bestelling bij u thuis.  Doet u ook mee?

ZIE HIER VOOR MEER INFO

VACATURE OVERZICHT:

Vacature ouderling

Wat doet een ouderling zoal?
Een ouderling maakt deel uit van de Grote Kerkenraad (3 keer per jaar) en werkgroep Pastoraat en is een ‘ambtsdrager’. Zij/hij wordt bevestigd in het ambt. 
De ouderling denkt mee over het beleid en bepaalt dat mede. Een belangrijke taak ligt op het terrein van de pastorale zorg, samen met predikanten, diakenen, PCD-ers en pastoraal bezoekers. Verder heeft een ouderling gemiddeld één keer in de vier weken dienst tijdens de eredienst en eventueel bij bijzondere diensten. Binnen de kerkenraad is er een taakverdeling voor ouderlingen. Geeft u om u mede gemeenteleden en wilt u daar in investeren, of kent u iemand die deze rol goed kan invullen?

WE ZOEKEN 10 OUDERLINGEN!!

Meld u bij de scriba.

Vacature voorzitter werkgroep
Wat doet een voorzitter werkgroep zoal?
De voorzitter is een ouderling of diaken en maakt deel uit van de Kleine Kerkenraad (7 keer per jaar) en is dus een ‘ambtsdrager’. Zij/hij wordt bevestigd in het ambt. 
De werkgroep voorzitter bestuurt de gemeente en is de verbindende schakel naar zijn/haar werkgroep. Een belangrijke taak ligt naast het besturen van de gemeente in het bedenken en uitvoeren van beleid, waarvoor de werkgroep verantwoordelijk is. Wilt u verantwoording dragen en bent u goed in verbinden, inspireren zodat dingen voor elkaar komen?

WE ZOEKEN 7 WERKGROEP VOORZITTERS!!

Meld u dan bij de scriba.

De volgende werkgroepen zoeken een leider:
WERKGROEP EREDIENST
WERKGROEP JEUGD
WERKGROEP DIACONIE
WERKGROEP COMMUNICATIE
WERKGROEP PASTORAAT
WERKGROEP MISSIONAIR
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Alleen de werkgroep financiën en beheer is voorzien van een voorzitter in het nieuwe seizoen.
De overige werkgroepen dus niet.

 

Vacature Scriba
Wat doet een Scriba zoal?
De Scriba is een ouderling en maakt deel uit van de Kleine Kerkenraad (7 keer per jaar) en is dus een ‘ambtsdrager’. Zij/hij wordt bevestigd in het ambt. 
De Scriba bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor, stelt de agenda van kerkenraadsvergaderingen op, en coördineert alle werkzaamheden rondom de vergaderingen, natuurlijk in nauw samenwerking met de voorzitter. Hij/zij verzorgt de in- en externe correspondentie en is algemeen aanspreekpunt voor ambtsdragers, werkgroepsleden, gemeenteleden, classis, PKN Nederland, raad van kerken, etc. Verslaglegging van kerkenraadsvergaderingen behoort niet tot de werkzaamheden.

Vind u het een uitdaging om processen goed te laten verlopen? Meld u dan bij de scriba.

Vacature PR en Communicatie
Wat doet een vrijwilliger PR en Communicatie zoal?

Als PR- en communicatiemedewerker ben je dé communicatiespecialist binnen de Protestantse Gemeente Steenwijk en ben je verantwoordelijk voor het doorvoeren van vernieuwingen in de informatievoorziening van de kerk. Je stuurt de planning en uitvoering van onze communicatieactiviteiten aan en bewaakt de kwaliteit. Deze functie is nieuw. Dat betekent dat je de ruimte krijgt om deze naar eigen inzicht vorm te geven.

Vind u het een uitdaging om nieuws te creëren? Meld u dan bij de scriba.


Zo’n 20 vacatures die voor het volgend seizoen niet zijn ingevuld.
Het is niet moeilijk om te constateren dat dit niet lang vol te houden is.

WE DOEN EEN APPèL OP U OM U STEENTJE BIJ TE DRAGEN

 

 
RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.

k


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

g

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van goederen kan elke zaterdagmorgen  tussen 10:00 en 12:00 uur.
In de loods aan de Wheermaten 7.
Houdt u er rekening mee dat u alleen op aangegeven datum en tijdstip terecht kunt?
Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op f

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 18 February, 2020

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

g

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebookf

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.