De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

 

ALZHEIMERCAFÉ
Op donderdag 20 september is er in het vestzaktheater van de Meenthe de startavond van de alzheimer cafe's. Café avonden/middag zijn er in Steenwijk, Giethoorn, Vollenhove, Oldemarkt en Steenwijkerwold. Het komende seizoen ook in Kuinre en St. Jansklooster. Het thema van de avond is "Steenwijkerland dementievriendelijke samenleving". Om 19.00 uur staan koffie/thee klaar en om 19.30 uur begint het programma. Toegang gratis. U hoeft zich niet aan te melden. We zien in toenemende mate dat de ziekte dementie veel mensen treft. Met een vriendelijke groet, Kees Mol    06 22 43 23 48

 

BOLLENFOLDERS
Draagt u de schooljeugd van Mikondo een goed hart toe en houdt u van fleurige bollen in huis en tuin of om cadeau te doen?
De bollenactie gaat het 17e jaar in. Afrekenen bij ontvangst van de bollen.
40% van de omzet is voor Mikondo, voor leerboeken dit jaar.

Uw bestelling kunt u inleveren tot 24 september in de Klincke of bij Tineke en Mense Dijkstra.        
Inl. Mieke Rang 06-30756041  of Tineke en Mense Dijkstra 0521-518940

 

jeugd

 

23sept

Van de diaconie

Najaarscampagne Kerk in Actie, actieweek  23 t/m 30 september 2018:
Versterk de kerk in het Midden-Oosten.

Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van de kerkleden is gevlucht voor oorlog en geweld.

Blijven geloven in delen
Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw samenkomen om te bidden. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen liggen veelal in puin, er is nauwelijks onderwijs, onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben onze steun hard nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn.

Najaarscampagne
Deze kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, hebben ons gebed en onze steun hard nodig. Helpt u ook mee? Samen zijn we de kerk in actie en verbonden met de kerken in het Midden-Oosten. Kerk in Actie roept u op om de kerk daar niet te vergeten. De nood blijft onverminderd hoog. Niet alleen om de ergste nood te lenigen, maar ook om voorzichtig weer te werken aan een toekomst.

Zo kunt u het werk ondersteunen:
Zondag 30 september is de rondgangscollecte diaconie (1e) bestemd voor de campagne van Kerk in Actie voor de kerken in het Midden-Oosten.
Mocht u op 30 september niet in de kerk (kunnen) zijn, maar wilt u de kerken in het Midden-Oosten wel financieel steunen, dan kunt u een bedrag overmaken op rekening van de diaconie o.v.v. collecte 30 september ‘Kerken in Midden-Oosten’.
Diaconie Prot. Gem. Steenwijk, rekening nr. NL49 RABO 0685 1147 32.

Materialen van Kerk in Actie:
Op zondag 30 september krijgt u een exemplaar van het Magazine ‘Zout’ uitgereikt.
Op de boekentafels in de Grote Kerk, De Klincke, Onnaveld en Eesveen liggen voor belangstellenden exemplaren van het magazine ‘Petrus’ en het boek ‘Mensen van hoop, Christenen in het Midden-Oosten’.
‘Petrus’, het magazine van de Protestantse Kerk vol verhalen van geloof, hoop en liefde. Verhalen over mensen van hoop, dichtbij en verweg. Verhalen die inspireren en verbinden. Waaronder het verhaal van Mathilde Sabbagh, een dappere jonge vrouw die ervoor koos predikant te worden in Syrie.
‘Mensen van hoop’. Is er nog hoop voor Syrie en de landen eromheen? Als je alleen het nieuws volgt, lijkt het daar niet op. Voor veel mensen bestaat het dagelijks leven uit geweld, wanhoop, onveiligheid. Maar midden in die puinhopen zijn er sprankjes licht.
De kerk in deze landen blijkt onmisbaar. Ze biedt hulp en hoop tegelijk.

KRABBELDIENST 30 september a.s  ‘Alle kinderen zijn welkom!’
Bij de Krabbeldienst zijn alle kinderen altijd welkom, dat weten jullie natuurlijk al lang. Dat is niet zomaar, want ook bij Jezus zijn alle kinderen welkom. Soms begrijpen de grote mensen dat niet helemaal, zoals in het verhaal van de volgende Krabbeldienst. Komen jullie allemaal? En vooruit… je mag ook grote mensen meenemen, die zijn ook welkom. Vanaf kwart voor elf is er een gezellige inloop in de Klincke met limonade, koffie, thee en spelletjes en om kwart over elf beginnen we in de Grote Kerk.  De Krabbeldienstcommissie

OPROEP:  Huiskamergesprekken
Deze week hebben we ons voorbereid op de huiskamergesprekken van de komende winter.  Vorig jaar hadden we 22 avonden met een opkomst van ruim 200 gemeenteleden. Prachtig.
Maar we hebben dringend nog 2 gespreksleiders nodig. Nu zijn we met 5 personen, de avonden doen we met z’n tweeën,  dat komt neer op 10 avonden per persoon. Als we er nog 2 mensen bij vinden dan verlicht dat enorm. Geeft u zich op. Heel graag.
U mag mij bellen om te horen hoe leuk en mooi het is om te doen. Sarie van Andel, 511178.

 

DROMEN en SPIRITUALITEIT
Op donderdagavond 4 oktober komt dr. Barbara Koning naar Havelte. Na haar studie psychologie heeft ze gewerkt aan de Protestantse Theologische Universiteit. Aan het Hadeninstituut in Amerika heeft ze de opleiding tot droomcounselor gevolgd.  Barbara Koning zal ons vertellen over de betekenis van dromen. Ze geeft aanwijzingen hoe wij werk kunnen maken van dromen. Veel dromen houden je een spiegel voor. Via dromen helpt God ons op weg. Dinsdag 4 oktober 2018 van 20.00 – 22.00 uur
Clemenskerk Havelte.  Info: dominee@pkn-havelte.nl

 

WORKSHOPS MEDITATIEF TEKENEN en BLOEMSCHIKKEN


Thema:  “Kwetsbaarheid” (verbinding - loslaten).
Meditatief is - stil worden n.a.v. een woord, een thema, een gedicht, een tekst, een foto. Je laat het binnenkomen in je hart.  
Je laat het denken los en staat open voor gevoelens van het moment en zet dit op papier, zowel bij het bloemschikken als tekenen.
In mij is “verwondering”  bij het ontdekken wat er dan kan gebeuren. Er ontstaat ruimte voor nieuwe dingen.
De workshops worden gehouden van september t/m april op dinsdagavond en woensdagmiddag 1 x per maand. Je kunt je opgeven voor één of meerdere workshops. We beginnen op 4 en 5 september met meditatief tekenen.
Meedoen is verrassend en inspirerend.
Voor verdere info en opgave bij Henny Maring-Hagelvlag, Het Schar 4, Steenwijk, tel 0521 – 515213.

 

Graag opgeven in de kerk.

FOTOBOEK 2017 van Kerk en hobby kijk even


RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van de goederen kan wekelijks op de zaterdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, bij de loods aan de Wheermaten 7C. Vrijwilligers zijn dan in de loods om uw goederen in ontvangst te nemen.

Bent u niet in de gelegenheid de spulletjes te
brengen dan kunt u contact opnemen met
dhr. H. Slot, Capellekade 2, 8331 KX  STEENWIJK. Telefoon 0521-517012

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 18 September, 2018

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebook

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.