Untitled Document

Informatieavond Kringwerk Focus
Maandag 13 januari, 20.00 uur, de Klincke

De protestantse gemeente Steenwijk wil de komende twee jaar aan de hand van Focus-materiaal een gemeente-breed gesprek op gang brengen rond het thema Missionair Gemeente Zijn. Hierin zoeken we naar verdieping van ons geloof, verbinding van ons geloof met ons dagelijks leven en verbreding van ons blikveld, door ons geloof te delen met mensen in onze omgeving.
Dit gemeente-breed gesprek zal op verschillende niveaus plaatsvinden. Te beginnen bij de kerkdiensten zal het het hele gemeenteleven doortrekken. Binnen dit traject is er bijzondere aandacht voor het kringwerk en de ontmoetingen van Gemeente Groei Groepen. Immers, juist in kleine kring is het mogelijk om de thema’s die zondags worden aangereikt verder te doordenken met het oog op ons persoonlijk leven.
Op maandag 13 januari is er een informatieavond in de Klincke om kennis te maken met het Focus Kringwerkmateriaal en de wijze van werken. De avond zal onder leiding staan van onze trajectbegeleider, Dick Wolters. De opening wordt verzorgd door onze predikant, Bob Haanstra.
Deze avond is bedoeld voor iedereen die al deelneemt aan een kring, of GGG, voor allen die eventueel belangstelling hebben in een kring en voor ieder die vragen heeft rond Focus en hoe dat in de protestantse gemeente Steenwijk vorm zal krijgen. Kortom, iedereen is van harte welkom!

Werkgroep Missionair Gemeente Zijn

DIENST GEBED VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN
Op zondag 19 januari in de Grote Kerk. Aanvang 10.00 uur!
Deze dienst wordt verzorgd door de Raad van Kerken, voorganger is
Pastoor v.d. Sman. Medewerking aan de dienst door Fries Mannenensemble.
Het is een Centrale Dienst; in de buitenwijken zal geen dienst worden gehouden.

Op zondag 26 januari is het de dienst waarin ds. A. van ’t Zand afscheid neemt van onze gemeente. Ook deze dienst is een centrale dienst. In de buitenwijken zal geen dienst worden gehouden.

 

GEMEENTEGROEIGROEPEN komen deze week weer bij elkaar:
Op woensdagavond 15 januari in de Ontmoeting in Eesveen, om 20.00 uur
Op donderdagmiddag 16 januari in de Koning, Doelenstraat, om12.00 uur

 

 

 

AFSCHEID DS. VAN ‘t ZAND
Aan alle gemeenteleden van de PKN te Steenwijk, Onnaveld en Eesveen.
Zoals u ongetwijfeld al wel weet zal Ds. Sander van ’t Zand eind januari 2020 met emeritaat gaan. Een dergelijke mijlpaal in het leven van één van onze predikanten willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Immers, Sander begint dan met zijn Janny aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarvan wij hopen dat die hen veel goeds mag brengen. Tijdens de kerkdienst van 26 januari 2020 zal het officiële afscheid plaatsvinden. Hierover wordt u nader geïnformeerd.  Op de avond van vrijdag 24 januari vindt er in de Grote Kerk een informeel afscheid plaats van de gemeenteleden. Dat doen we in de vorm van een gezellige avond, die om 20.00 uur begint. Daarin is voor een ieder gelegenheid om een persoonlijk woord tot de scheidende predikant te richten. Dat kan natuurlijk ook in de vorm van een liedje, een sketch of iets dergelijks. Wel stellen we een tijdslimiet: 5 minuten! Houd daar dus rekening mee als u een activiteit wilt plannen. U kunt zich aanmelden als u iets ten gehore wilt brengen bij Arie van Andel: email: vanandel1948@gmail.com of telefonisch 0521 511178.  Voor diegenen die liever niet voor het voetlicht komen maar wel een afscheidswoord tot Sander willen richten, ligt een map in de kerk waar u uw boodschap in kunt deponeren.
De avond is ook bedoeld als ontmoetingsmoment tussen gemeenteleden en Ds Sander van ’t Zand en zijn vrouw Janny, daar moet ruimte voor zijn. En natuurlijk om onder het genot van een hapje en een drankje terug te blikken.
Natuurlijk bieden we een cadeau aan. U kunt daarvoor een bijdrage geven. Die kunt u overboeken op rekening nummer NL60 RABO 0373 7295 96 t.n.v. de PKN Steenwijk onder vermelding “afscheid Ds. van ’t Zand”.  U kunt ook uw bijdrage geven in een gesloten enveloppe en die in een van de collectezakken deponeren, met daarop de vermelding “afscheid Ds. van ’t Zand”.
Wij hopen dat de kerk op vrijdag 24 januari om 20.00 uur te klein zal zijn, dat we stoelen moeten bijzetten. Daar kunt u voor zorgen!
U bent van harte uitgenodigd. Bob Haanstra, PeterJan Jansen, Sarie en Arie van Andel.

 
RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.

k


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

g

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van goederen kan elke zaterdagmorgen  tussen 10:00 en 12:00 uur.
In de loods aan de Wheermaten 7.
Houdt u er rekening mee dat u alleen op aangegeven datum en tijdstip terecht kunt?
Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op f

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 13 January, 2020

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

g

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebookf

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.