De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

 

ROZENACTIE EINDEXAMENKANDIDATEN

Binnenkort start de rozenactie van de werkgroep Jeugd voor eindexamenkandidaten weer. Ken jij iemand die eindexamen doet en wil je dat we daar een roos bezorgen geef dan naam en adres door via het mailadres van de werkgroep Jeugd werkgroepjeugd@pkn-steenwijk.nl.
De rozen worden in de dagen voor het eerste landelijk examen bezorgd.

 

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Zondag 19 mei a.s. is de bevestiging van nieuwe ambtsdragers en van hen die
hun dienst voortzetten. Tevens nemen we afscheid van twee ambtsdragers.
Als ouderling-kerkrentmeester stelt zich verkiesbaar:

  • Dhr. J. van de Poll,

Als diaken stelt zich verkiesbaar:

  • Mw. A. Mulder Kooi,

De volgende kerkenraadsleden zijn aftredend en stellen zich verkiesbaar:
Ouderling:

  • Dhr. H. Kroes,

Diaken:

  • Mw. T. Dijkstra,

De volgende kerkenraadsleden zijn aftredend en stellen zich niet verkiesbaar:
Ouderling:

  • Dhr. A. Reijnierse,

Diaken:

  • Mw. I. Wubs,

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een van de gekozenen kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij een van de scriba’s te worden ingediend.

 

 

VOORJAARSMIDDAG 75+
De voorjaarsmiddag zal dit jaar gehouden worden op 14 mei 2019 van 14.00 u tot 17.00 u in de Meenthehof. Mevr. Gerritsen en dhr. Visser van Culivents komen ons vertellen over ons culinair erfgoed.
Wat waren vroeger de eetgewoonten bij geboorte, trouw en rouw en jaarfeesten?  Ds. B. Haanstra doet de meditatie. U kunt zich opgeven voor deze middag en tevens aangeven of u vervoer nodig hebt bij: Sijntje Hetebrij tel. 513616 ;  Egbertje Doeve tel. 511259 ;   Janny van Eerten  tel. 516944
Aan het eind van de middag is er een collecte. Vr.gr. de organisatiecommissie

 

 

26 MEI FAMILIEDIENST

FAMILIEDIENST 26 mei a.s.
De Jeugddienstcommissie in samenwerking met Kindernevendienst en Brugtienerdienst organiseren een familiedienst op 26 mei a.s. In deze dienst gaat voor Dhr. E. Fokkema en organist is Mevr. M. Withaar. Tijdens deze dienst treedt voor ons op het Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda. Deze kinderen reizen door ons land en treden op in diverse kerken. Wij zijn blij hen hier ook bij ons te mogen verwelkomen.
Thema van deze dienst is: Hink, stap, sprong! Echte vrijheid daar gaat het om!!
Tijdens deze dienst is er geen kindernevendienst, er is wel oppas aanwezig.
De dienst begint om 9:30 uur tot ca, 10:45. Na de dienst wordt iedereen van harte uitgenodigd daarna koffie/thee/limonade te blijven drinken. Tijdens het koffie drinken zullen er wat leuke spelletjes gedaan worden op het kerkplein voor de kinderen.
Wij willen ter afsluiting met elkaar gaan lunchen en nodigen iedereen hiervoor van harte uit. Wij vragen alleen of u zich van te voren wilt aanmelden en iets zelf wilt meebrengen wat u kunt delen. Wij streven er naar het programma rond 13:00 uur af te sluiten.
Om onze gasten nog een cadeau mee te geven van onze gemeente willen wij graag geld inzamelen, deze (statiegeld) actie zal nader toegelicht worden. Deze informatie kunt u ook vinden op de site van onze gemeente www.pkn-steenwijk.nl
Voor de koffie zoeken wij koekenbakkers!! Meld u aan via jdcsteenwijk@gmail.com
Voor deelname aan de lunch graag opgeven via jdcsteenwijk@gmail.com
Wij hopen op een zo groot mogelijke opkomst! Meer informatie facebook Jeugddienstcommissie Steenwijk

 

 

 

 

 

STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND organiseert workshop “Aan de slag met je talent” .
Wanneer: 28 mei 2019
Hoe laat en waar: 20.00u – 21.30 in de Zuidwester, locatie De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 ST Steenwijk.
Opgave vóór 22 mei 2019: jacquelien@presentsteenwijkerland.nl

 

INZAMELINGSACTIE voor de VOEDSELBANK.
Elke week  krijgen ongeveer 130 huishoudens uit Steenwijkerland hulp van de voedselbank.  Zowel éénpersoonshuishoudens als ook ( grote) gezinnen.
Volgende week zondag willen we graag producten inzamelen.  
Het gaat om de volgende producten:
Blikken groente, Rijst, Macaroni, Pastasaus, Houdbare melk.
Het is ook mogelijk om de boodschappen  komende week in de Klincke af te geven.  Een financiële bijdrage voor vers fruit is ook zeer welkom! U kunt de gift  overmaken naar NL49 RABO 0685 1147 32 , t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. Vers fruit voor de voedselbank, of in het spaarvarken doen.  Doet u mee?  Alvast hartelijk dank!

 

 

Een Nieuw Huis (aanpassing gebouwen van de Protestantse Gemeente Steenwijk)

Denk mee met het project 'een nieuw huis' en meldt je suggesties of actieve deelname op eennieuwhuis@pkn-steenwijk.nl

Na het samen-kerk-zijn in de Grote kerk is er destijds aangegeven dat we als Protestantse Gemeente samen gaan nadenken hoe we de Grote kerk zo kunnen aanpassen, zodat het voor een ieder van ons een ‘thuis’ kan zijn.
Tijdens een gemeenteavond hebben we er op 7 maart met de aanwezigen bij stil gestaan. U kunt ook meedoen. Hebt u ideeën of opmerkingen meld het dan op het bovenstaande email adres,
Op de gemeente avond is het proces geschetst tot aan definitief ontwerp van ‘het nieuwe huis’.

In april 2019: vlekkenplan gereed (aantal m2 nodig)
In  juni 2019: Architect gekozen
In oktober 2019: 3 varianten
In december 2019: 1 keuze gemaakt
In januari 2020: voorlopig ontwerp gemaakt
In april 2020: definitief ontwerp gereed en aannemer geselecteerd.

Bij al deze stappen zullen de gemeenteleden worden betrokken en kunnen hun invloed uitoefenen.
Voor een ieder die wensen en eisen heeft en dat niet op de gemeenteavond kwijt kon, kan het sturen naar het volgende e-mail adres:

eennieuwhuis@pkn-steenwijk.nl

Mochten er nog mensen willen deelnemen in deze projectgroep, met name dames worden aangemoedigd te reageren, dan ben je van harte welkom. Aanmelden kan ook via het bovenstaande email adres.

Projectgroep Een Nieuw Huis.
Harry van Dalfsen, Andre van Dekken, Jaap Banga, Wim van Hulten, Fred Boot en Peter van der Terp

 

 

 


RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van goederen kan elke zaterdagmorgen   tussen 10:00 en 12:00 uur. in de loods aan de Wheermaten 7.
Houdt u er rekening mee dat u alleen op aangegeven datum en tijdstip terecht kunt?
Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 13 May, 2019

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebook

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.