De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

 

       

 

 

Talentenactie in de 40dagentijd 2019

Zet in die talenten!                  (Waar ‘jij’ staat, kunt u ook ‘u’ lezen!)
In Mattheus 25 vertelt Jezus een verhaal over talenten. Wat doe jij met jouw talenten? Begraaf je ze? Of kom je in actie en deel je ze met anderen?

Wij, diaconie van de PGS, geloven in delen. Want van delen krijg je meer.
Daarom organiseren we een talentenactie! Gebruik je talent/creativiteit en kom in actie voor de beide ZWO goede doelen die we binnen onze kerk hebben: SAVE van Kerk in Actie (tegen kinderarbeid in India) en de school La Tulipe in DRCongo (school in de achterstandswijk van Kinshasa).
Je krijgt hierbij een kaartje met 1, 2 of 5 euro.
Hieronder geven we een paar actie-ideeën als voorbeeld, om het geld dat je gekregen hebt, zoveel mogelijk te vermeerderen.
Voor info over de beide goede doelen: zie de achterzijde. Wat ga jij doen?

De talentenactie start op de 1e zondag in de 40-dagentijd, dat is 10 maart.
We sluiten de actie af op zondag 14 april (21 april, 1e Paasdag is ook nog mogelijk). Lever dan een envelop in met je opbrengst en doe er een briefje in met de actie(s) die ervoor gedaan zijn.

Meer weten? Neem dan contact op met Doetie Kruithof (tel. 0521-371538;
e-mail: doetie.kruithof@ziggo.nl).

Een paar ideeën:
Auto’s wassen; maaltijd organiseren; stroopwafels verkopen; oppassen; huisdier uitlaten; workshop organiseren (schilder-, bloemschik-); verven, behangen of ander klusje doen; sponsorloop houden; filmavond, wandeltocht of fietstocht organiseren; taxirit aanbieden; in de tuin werken; voorlezen; kinderfeestje organiseren; zolder- of garageverkoop organiseren; boodschappen doen; spullen op marktplaats verkopen; muts of shawl breien en verkopen; kledingstuk naaien en verkopen.
Zelf kun je vast nog vele andere activiteiten bedenken.

Namens de diaconie SUCCES!

 

Talentenactie in de 40-dagentijd 2019
Met de twee goede doelen van taakgroep ZWO: SAVE en Mikondo.

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in India
SAVE zet zich in voor kinderen in de stad Tirupur, zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan.
Ieder jaar spoort SAVE zo’n 500 kinderen op die niet naar school gaan. De helft kan meestal wel terecht in het reguliere onderwijs, de andere helft heeft eerst overbruggingsonderwijs nodig.
SAVE heeft vijf scholen voor overbruggingsonderwijs voor 250 tot 300 kinderen.
SAVE gebruikt een speciale leermethode om de kinderen klaar te stomen voor het gewone onderwijs. Ze leren spelenderwijs lezen, schrijven en rekenen. Ze gaan op bezoek bij reguliere scholen, ontmoeten ze leerkrachten, doen mee aan culturele programma’s. Daardoor bouwen ze vertrouwen op. Na een jaar weten ze weer wat het is om ‘kind’ te zijn en dat onderwijs daarbij hoort. Ze voelen dat het belangrijk is en willen het niet meer missen. Dan schrijft SAVE hen in bij een reguliere school op het niveau dat bij hen past. Vrijwilligers blijven de kinderen volgen om zeker te weten dat naar school blijven gaan.

Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo (Democratische Republiek Congo).
De school ‘La Tulipe’ staat in een achterstandswijk van de miljoenenstad Kinshasa.
De Stichting Vrienden van Mikondo, steunt vanuit Nederland, al vele jaren de school met financiële middelen om het onderwijs mogelijk te maken.
De bevolking is arm en heeft grote moeite om zichzelf te voeden. Onderwijs is er niet gratis. In een land als DRCongo geldt nog steeds: geen onderwijs; geen toekomst. Zonder onderwijs zijn de kinderen veroordeeld tot het leven op straat met veel criminaliteit.
Vanuit Nederland kunnen we het voor vele kinderen mogelijk maken om wel gratis onderwijs te volgen (als het mogelijk is: tegen geringe eigen bijdrage).
Momenteel volgen ruim 1300 leerlingen van 4 tot 20 jaar onderwijs (kleuter- en basisschool -840 leerlingen- en middelbaar onderwijs met 7 vakkenpakketten.
Onze ds. Haanstra is in de zomer van 2015, samen met Mense Dijkstra en Mieke Rang, afgereisd naar DRCongo en ze hebben toen ook meermalen de school La Tulipe bezocht. Foto’s van deze reis zijn te vinden op de website van de Stichting: www.mikondo.nl (bezoek aan La Tulipe 2015).

 

 

 


Een Nieuw Huis (aanpassing gebouwen van de Protestantse Gemeente Steenwijk)

Denk mee met het project 'een nieuw huis' en meldt je suggesties of actieve deelname op eennieuwhuis@pkn-steenwijk.nl

Na het samen-kerk-zijn in de Grote kerk is er destijds aangegeven dat we als Protestantse Gemeente samen gaan nadenken hoe we de Grote kerk zo kunnen aanpassen, zodat het voor een ieder van ons een ‘thuis’ kan zijn.
Tijdens een gemeenteavond hebben we er op 7 maart met de aanwezigen bij stil gestaan. U kunt ook meedoen. Hebt u ideeën of opmerkingen meld het dan op het bovenstaande email adres,
Op de gemeente avond is het proces geschetst tot aan definitief ontwerp van ‘het nieuwe huis’.

In april 2019: vlekkenplan gereed (aantal m2 nodig)
In  juni 2019: Architect gekozen
In oktober 2019: 3 varianten
In december 2019: 1 keuze gemaakt
In januari 2020: voorlopig ontwerp gemaakt
In april 2020: definitief ontwerp gereed en aannemer geselecteerd.

Bij al deze stappen zullen de gemeenteleden worden betrokken en kunnen hun invloed uitoefenen.
Voor een ieder die wensen en eisen heeft en dat niet op de gemeenteavond kwijt kon, kan het sturen naar het volgende e-mail adres:

eennieuwhuis@pkn-steenwijk.nl

Mochten er nog mensen willen deelnemen in deze projectgroep, met name dames worden aangemoedigd te reageren, dan ben je van harte welkom. Aanmelden kan ook via het bovenstaande email adres.

Projectgroep Een Nieuw Huis.
Harry van Dalfsen, Andre van Dekken, Jaap Banga, Wim van Hulten, Fred Boot en Peter van der Terp 

Doe mee aan de FocusScan
Onlangs werd er een presentatie aan de kerkenraad gegeven door de IZB over  het Focus traject. Dit is een revitalisatie traject voor bestaande gemeenten , dat de missionaire verlegenheid wil adresseren en tegelijkertijd een nieuw missionair verlangen wil wakker roepen. Voorafgaan aan de besluitvorming over dit Focus traject willen we een enquête doen in de gemeente. De kerkenraad is enthousiast en zeer benieuwd naar de uitslag van deze enquête(scan). Ook rekenen wij op de jongeren van onze gemeente. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk gemeente leden deze enquête invullen!

 In de bijlage van De Brug leest u  er meer over en vindt u de instructie hoe u de enquête kunt invullen.

 Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. Deze ligt in de Klincke en in de kerk. In een doos in de Klincke kunt u deze vragenlijst deponeren. Vanaf 20 maart tot 17 april 2019 kunt u de vragenlijst online invullen via de website www.izb.nl/focusscan. Het wachtwoord dat u kunt gebruiken is Klincke2019

Op donderdag 25 april 2019  wordt er een gemeenteavond gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. Ook gaan we dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag.  Dan willen we graag uw verhalen achter de scores horen. De IZB maakt van het onderzoek en de gemeente avond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken. U bent van harte welkom op deze avond.

Plaats:  de Klincke
Datum: donderdag 25 april 2019
Tijd: 20.00 uur

 

 

 

 


RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van goederen kan elke zaterdagmorgen   tussen 10:00 en 12:00 uur. in de loods aan de Wheermaten 7.
Houdt u er rekening mee dat u alleen op aangegeven datum en tijdstip terecht kunt?
Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 17 April, 2019

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebook

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.