De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

 

ROUWVERWERKING:
Zie Brug november en december: 22 januari, 12 februari en 5 maart, ’s morgens van 10-12 uur.
Er zijn inmiddels een paar aanmeldingen. Dus we starten nu in ieder geval. De eerste keer bij ons thuis, Dopheide 66. Wanneer u zich nog wilt opgeven: van harte welkom!
Janny en Sander van ’t Zand, dssandervantzand@pkn-steenwijk.nl
06 22 47 75 66

 

GEMEENTEGROEIGROEPEN komen deze week (3) weer bij elkaar:
Op dinsdagavond 15 jan. bij fam. Evenhuis, Bergsteinlaan 102, om 20.00 uur
Op dinsdagmiddag 15 jan. bij fam. Holthof, de Beugel 57, om 13.45 uur
Op woensdagavond 16 jan. in de Ontmoeting, Eesveen, om 20.00 uur
Op donderdagmiddag 17 jan. in de Koning, Doelenstraat, om 13.30 uur

GEMEENTEGROEIGROEPEN komen in week 4 weer bij elkaar:
Op maandagavond 21 jan. in ’t Trefpunt, Onnaveld, om 19.45 uur

 

GEMEENTEGROEIGROEP in de KONING, Doelenstraat:
Komende donderdag is er weer een Gemeente Groei Groep in de Koning, Doelenstraat 14. Echter is de opzet iets veranderd namelijk de tijd, die is veranderd van 12.45 uur tot 15.00 uur maar de grootste verandering is de mogelijkheid om te samen lunchen. Wil je mee-eten?  Dan wordt je verzocht om 11.45 uur aanwezig te zijn zodat we weten voor hoeveel mensen er ingekocht moet worden. De kosten worden per deelnemer verrekend. Jij bent welkom!

 

BIDDENDERWIJS                                           
Hoe wijs mag/moet je zijn om hier aan mee te doen?
Zo wijs, dat je nieuwsgierig bent wat God jou heeft te zeggen. Al vele jaren komen er gemeenteleden in de Klincke bij elkaar om samen stil te worden en te luisteren naar woorden van Godswege. Woorden die uitnodigen en
oproepen tot bewustwording en zingeving. Biddend mag je je afvragen,
ben je/ik daartoe bereid? Samen stil worden, samen luisteren naar woorden
die ds. Bob Haanstra ons aanreikt. Na de pauze met koffie/thee, gaan we
weer verder met  het bespreken van de tekst en het is verrijkend om naar elkaar
te luisteren. De eerstvolgende avond is op donderdag 24 januari. Je hoeft je niet van te voren op te geven. Vanaf 19.45 uur drinken we koffie/thee. De avond is van 20.00 – 22.00 uur. Van harte wordt u bij deze uitgenodigd om mee te doen. Info: ds. Bob Haanstra, tel.517059. Henny Maring, tel. 515213.

 

 

Eten,Wandelen en een goed Gesprek.
Heerlijk eten, een goed gesprek en een fijne wandeling, dat waren de ingrediënten voor een thema-avondje Missionair Gemeente Zijn op donderdagavond 22 november j.l. Deze elementen zien we ook in de Bijbel als we het hebben over de levenswandel van Jezus. Spreken,praten, eten en wandelen. We hebben op deze avond vooral gekeken naar Jezus om van Hem te leren hoe wij als gemeente missionair zouden kunnen leven.
Als u deze avond gemist heeft kunt u nog meedoen aan een zelfde avond en wel op dinsdagavond 22 januari 2019.
 ETEN,WANDELEN EN EEN GOED GESPREK. WAAR: de KLINCKE, aanvang: 18.00 uur.Het eten is een warme maaltijd, dus geen zin om zelf te koken geef u op!!!! Opgave per e-mail: fredboot47@gmail.com of telefonisch 0521-514746.
Werkgroep Missionair Gemeente Zijn, Adrianne Rook en Fred Boot.

 


RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van goederen kan elke zaterdagmorgen   tussen 10:00 en 12:00 uur. in de loods aan de Wheermaten 7.
Houdt u er rekening mee dat u alleen op aangegeven datum en tijdstip terecht kunt?
Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 14 January, 2019

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebook

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.