Untitled Document

Weer naar de kerk

Vanaf zondag 7 juni mogen we in ons kerkgebouw weer de eredienst vieren met maximaal 30 personen.
Wilt u bij een ochtendkerkdienst live aanwezig zijn dan kunt u daarvoor
een plaats reserveren.

Hoe gaat dit?
Stuur voor de desbetreffende zondag een mail naar reserveren@pkn-steenwijk.nl en u wordt op de gastenlijst gezet.
Doe dit voor vrijdag 12.00 uur voor de aankomende zondag, een mail voor een daarna komende zondag wordt niet gehonoreerd. We proberen bij veel aanmeldingen het zo goed mogelijk te verdelen zodat er voor iedereen een plaats is in een dienst.

Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en adres.

Als u op de gastenlijst geplaatst wordt dan krijgt u een uitnodiging/bevestiging retour.

Heeft u deze niet ontvangen dan wordt u die zondag ook niet in de kerk verwacht.

Er is dan geen plaats voor u gereserveerd.


Verder zal er volgens het protocol wat vorige week in de kerkbrief is verschenen worden gehandeld.
Natuurlijk kan deze dienst ook op dezelfde tijd of later thuis bekeken worden.
Met vriendelijke groeten,
reserveren@pkn-steenwijk.nl

Kerkdiensten vanaf 7 juni 2020-Protocol PG - Steenwijk

Vanaf 1 juni mogen er weer activiteiten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente. Het is de bedoeling dat activiteiten weer worden opgestart. Tot 1 juli geldt max. 30 personen per gebouw. Het ligt in de verwachting dat per 1 juli het aantal personen 100 (per gebouw) wordt.

Lees hier het 2020-Protocol PG - Steenwijk

 

 

KERK OPEN

Op een drietal momenten is de kerk door de week open.
U kunt rustig binnenlopen, even gaan zitten, een kaarsje branden, een gesprekje voeren met een van de vrijwilligers etc. Kortom even in deze roerige, onzekere tijd de rust in de kerk zoeken.

De kerk is open op de volgende momenten:
Maandagochtendvan 10.00 – 12.00 uur
Woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM.

OPROEP: Voor de openstelling van de Grote Kerk in de maanden juli, augustus en in de eerste week van september worden mensen gezocht die hieraan mee willen werken. U kunt contact opnemen met Arie van Andel, Tel 0521 511178 of 0683333687 of via de mail vanandel1948@gmail.com

 

ONLINE-DIENSTEN vanuit de Grote Kerk

De komende weken zullen er live-diensten online te zien en te horen zijn.
Aan de diensten  werken mee voorganger, ouderling, lector, koster en leden van het DOE-team.
De liederen worden via YouTube (koorzang) ten gehore gebracht.
De diensten worden gehouden in de Grote Kerk.

Via onderstaande link komt u rechtstreeks uit bij onze Protestantse Gemeente:

https://site.skgcollect.nl/218/pagina/1799/startpagina.html

COLLECTEN TIJDENS ONLINE DIENSTEN

Van de diaconie en de kerkrentmeesters

In verband met het beperken van sociale contacten tijdens de corona-crisis gaan kerkdiensten niet door. Dit heeft grote gevolgen voor collecten die op die zondagen gehouden zouden worden.
Om u toch in de gelegenheid te stellen om uw bijdrage voor de collecten te leveren geven wij hieronder de mogelijkheden weer.

 1. De webapplicatie via de link: https://site.skgcollect.nl/218/
  U kunt hier per zondag en per collecte uw gift doen. (Lukt het niet via de link, dan via website kerk: www.pkn-steenwijk.nl en kies rechts bovenin voor de knop “Betaalportaal”, achter deze knop zit de link)

 2. Via bankrekening van de kerk
  :
  Protestantse Gemeente te Steenwijk nr. NL60 RABO 0373 7295 96
  U kunt hier voor alle drie de collecten per zondag, en indien gewenst één bedrag voor een hele maand, een gift overmaken.
  De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat de gelden gelijkelijk verdeeld worden naar diaconie (1e), kerk (2e)en het specifieke doel van de 3e rondgang.

 3. De 3e rondgangscollecte heeft altijd een specifiek doel (een doel voor kerk of diaconie). Voor de diaconie was het al mogelijk om een specifiek doel (extra) te ondersteunen door een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie. Dit kan nog steeds, de informatie daartoe blijven wij geven.
  'Het betreft hier alleen de diaconale 3e collecten. Alle 3e collecten worden genoemd bij het "Preekrooster" in De Brug."

          Collectes met speciaal doel; zie hier Daar staan alle collectes in de corona tijd.


Zondag 31 mei Pinksteren:  3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Pinksterzending Marokko
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.
De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen.  Uw kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 31 mei ‘Kerk in Actie, Pinksterzending Marokko’.

VOOR DE KINDEREN: “Veel te vieren”
VOOR DE KINDEREN:
Dat God er voor iedereen is mogen we vieren met Pinksteren. In het verhaal van vandaag hoor je dat mensen uit allerlei landen de verhalen van de leerlingen over Jezus horen én verstaan! Ook deze week zijn er twee werkvormen voor de kinderen: een werkblad en de kijkdoos. De verhalen bij de werkvormen en meer materiaal (spelvormen, gespreksvragen) staan op de site https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-20200531.pdf,
het werkblad vindt je in dit bestand op pagina 18


Korte toelichting
1. Werkblad: Op het werkblad staat het Onze Vader, iedere regel in een andere taal. Zoek op (met google translate) welke taal het is en zet het juiste woord in de straal van de zon. De juiste oplossing is 1. Frans, 2. Noors, 3. Hebreeuws, 4. Spaans, 5. Duits, 6. Chinees, 7. Pools, 8. Zoeloe, 9. Engels, 10. Grieks, 11. Turks, 12. Nederlands, 13. Italiaans
2. De kijkdoos: God is er voor iedereen! In hoeveel talen kunnen jullie het woord God schrijven? Knip vlammetjes uit papier (geel, oranje) en schrijf op ieder vlammetje in een andere taal het woord ‘God’. Leg die in de kijkdoos. Als je er aan de voorkant kijkgaatjes in maakt en je plakt er doorzichtig papier overheen heb je een mooie kijkdoos, waarin je altijd God kunt zien!    Martine Pastoor en Marjoke Eikelenboom
P.S. Op 21 juni is de overstapdienst. Voor overstappers en hun gezin is er sowieso plaats in de kerk, de dienst is verder online te zien. Zit je in groep acht, heb je geen bericht gehad van de kindernevendienst en wil je wel meedoen? Mail dan snel naar werkgroepjeugd@pkn-steenwijk.nl! Achter de schermen werken we alweer hard aan een onvergetelijke viering met een spectaculair overstapmoment.

 

TELEFONISCH SPREEKUUR
Zolang de coronacrisis duurt heb ik op maandag-, woensdag en vrijdagmorgen een telefonisch spreekuur van half 11 tot half 12 's morgens. Op dit moment bel ik zo veel mogelijk gemeenteleden die in mijn wijk wonen op, maar niet van ieder van u heb ik een telefoonnummer. Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek kunt u mij op deze momenten zeker thuis treffen. Maar ook op andere momenten kunt u gerust bellen. Wanneer ik tijdens een spreekuur niet thuis ben, heb ik een rouwdienst of een gesprek ter voorbereiding daarop voorrang moeten geven. Tot mijn spijt is deze mededeling, die stond in een schrijven van collega Haanstra, ook namens mij, al twee keer door onvoorziene omstandigheden niet in het Kerknieuws terecht gekomen. Sommigen onder u wisten dit al, omdat ik het ook telefonisch kon meedelen. Voor anderen: Bel gerust! Ik wens u heel veel sterkte, kracht, doorzettingsvermogen maar bovenal Gods zegen toe in deze tijd!
ds. Aaltsje van der Honing. tel. nr. 0515-338946

ACTIVITEITEN in de Klincke:
Met ingang van 1 juni as. is de Klincke weer beschikbaar voor interne vergaderingen. Door de 1,5 meter maatregel kunnen we echter minder mensen ontvangen dan we gewend waren. Er zijn per dagdeel twee zalen beschikbaar voor maximaal 6 personen. Daarnaast is er in de grote zaal beneden ruimte voor maximaal 14 personen. Reserveren bij voorkeur via klincke@pkn-steenwijk.nl
RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.

k


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

g

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

FANCY FAIR Zo geleidelijk aan gaat de loods weer open voor de inname van de goederen. In eerste instantie voor onze gemeenteleden. Zoals het er nu naar uitziet is er dit jaar geen Fancy Fair en komen wij, als er teveel (grote) goederen worden ingeleverd, in de problemen met de opslag hiervan. Wij gaan wat selectiever innemen, de goederen moet goed verkoopbaar zijn. Wij nemen vooreerst geen meubelen aan, geen stoelen, ook geen kleine kastjes, etc. Wij willen ons beperken tot het innemen van kleine, handzame artikelen. Wel moeten wij een aantal regels in acht nemen: - Wij houden rekening met elkaar, 1,5 mtr afstand. - De inbrenger kan zelf de spullen op enkele tafels voor de ingang zetten. - De bezoeker wordt niet toegelaten in de loods. De vrijwilliger van de Fancy Fair zorgt ervoor dat de goederen in de loods een plaats krijgen. Heeft u twijfel kunt u altijd contact opnemen met André van Dekken. Hij is bereikbaar op 06-11568956. Is hij niet bereikbaar spreek dan even een bericht in of stuur een whatsapp. Wel blijft van kracht dat wij vooreerst geen goederen bij u thuis ophalen. U dient deze zelf te brengen. De loods is iedere zaterdagmorgen open van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Het inleveren van goederen kan elke zaterdagmorgen  tussen 10:00 en 12:00 uur.
In de loods aan de Wheermaten 7.
Houdt u er rekening mee dat u alleen op aangegeven datum en tijdstip terecht kunt?
Schikt het u niet om zelf de spullen te brengen op de zaterdagmorgen of heeft u (grote) spullen die u zelf niet kunt brengen, neem dan contact op met Boelie Huisman, telefoon 0521-510784.

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

 1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
 2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op f

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 29 May, 2020

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

g

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebookf

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.