Untitled Document

Gang van zaken rond het bijwonen van een kerkdienst
(aanpassingen miv 29 september 18.00 uur)

Een dringend advies om bij binnenkomst een mondkapje te dragen en deze op te houden tot u op uw plaats zit.
Heeft u geen gezondheidsklachten dan desinfecteert u de handen. 30 mensen mogen de kerkdiensten bijwonen.

Lees meer

 

KINDERNEVENDIENST
Door de aangescherpte coronamaatregelen is besloten tot nader orde geen fysieke kindernevendiensten meer te organiseren. Wel doen we ons best om elke week het werkblad voor de kinderen per mail toe te sturen.
Als uw mailadres bij het kerkelijk bureau bekend is ontvangt u het werkblad tezamen met de kerkbrief.

Werkblad 1 nov

mp3 verhaal 1 nov

ZENDINGSERFGOEDKALENDER 2021: Eenheid in verscheidenheid
Batiks van ds. Khristian Aris Widodo, Batikstudio Kalipenten
Sinds 2015 verschijnt er elk jaar een Zendingserfgoedkalender. Intussen met schilderijen van dr. Farid Fadel uit Egypte (2015), schilderijen van de Jesus Mafa serie uit Noord Kameroen (2016), met kunst uit kerken in Papoea (2017), iconen en miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland (2018), traditionele schilderkunst van Bali, Indonesië (2019) en schilderijen van mw. Jayaschree Jayapaul uit India (2020). Kalenders in de traditie van de vertrouwde Missie-Zendings-Kalender (MZK). Niet-westerse christenen verbeelden het Evangelie. De kalender geeft informatie over Java, kerk en moskee en Yogyakarta als kunstcentrum. Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt deze bij u aan.
De ZENDINGSERFGOEDKALENDER 2021 is telefonisch te bestellen voor €9,00 bij de ZWO-COMMISSIE  via Jan Doeve telefoonnummer 517654 of 06-10705167 en wordt i.v.m. de coronaregels bij u afgeleverd.

DORCASACTIE 2020


Beste mensen, God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
2 Korintiërs 9 vers 8

Het jaar 2020. Een jaar waarin we veel dingen anders moeten doen. Als samenleving, als mensen en natuurlijk, ook als kerk. De coronacrisis maakt dat we nieuwe dingen moeten bedenken om de veiligheid van ons en de mensen om ons heen te waarborgen. We hebben gezocht naar een passende vorm en hebben deze gevonden, u/jij kunt namelijk de donatie overmaken na het rekeningnummer van de ZWO: Rabobank NL83 RABO 0149 1081 25.  Onder vermelding van DORCAS 2020
Doet u mee met de 25ste Dorcas Voedselactie? (Meer informatie kunt u lezen in de laatste Brug van 20 okt. j.l.) Samen komen we in actie voor de allerarmsten!
Met vriendelijke groet,  Dorcas voedselactie/ ZWO PKN Steenwijk

 

KERK&HOBBY:

Door de coronamaatregelen moet de expositie van de werkstukken van de K&H groep worden gecanceld!
Naar aanleiding van het thema ZWO zijn met de verschillende hobbytechnieken mooie werkstukken gemaakt.
Het is dan ook jammer deze niet te kunnen tonen. De groep denkt na over een mogelijke expositie in het komende voorjaar. T.z.t. daarover nader bericht.

 

SINTERKLAAS ACTIE
De decembermaand komt eraan, een heel gezellige maand met het sinterklaasfeest, de kerstdagen en Oud&Nieuw, tegelijk ook een maand die een behoorlijk deel van het maandbudget van een gezin kan opslokken. Vanuit de diaconie van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt is het idee ontstaan om gezinnen, die financieel gezien tegen de december maand opzien, te verrassen en wat tegemoet te komen in het vieren van het sinterklaasfeest. Hiervoor hebben we 40 verschillende gezelschapspellen aangeschaft. Ze zijn niet nieuw maar wel helemaal compleet en niet van nieuw te onderscheiden. Voor alle leeftijden zijn er verschillende spelletje. Deze mogen gratis opgehaald worden op donderdagavond 26 november van 19 tot 20.30 uur. We nodigen iedereen van uit Steenwijk van harte uit om zelf langs te komen en een mooi spel uit te zoeken!! Wees welkom.  Ook wanneer je een gezin kent waarvan je weet dat ze hier prijs op zouden stellen, mag je langs komen om voor hen een spel uit te zoeken en dit te geven. Met deze actie willen we het omzien naar elkaar stimuleren. We hopen dat alle spellen opgehaald gaan worden op is op. Is dat het geval dan weten we dat we volgend jaar meer spellen kunnen aanschaffen.
Namens de Diaconie GKV.            
Schroom niet om langs te komen:  26 november 19 -20.30 uur - Kleine kerk, Vrouwenstraat 5

 

ONLINE-DIENSTEN vanuit de Grote Kerk

De live-diensten zijn online te zien en te horen.
Via onderstaande link komt u rechtstreeks uit bij onze Protestantse Gemeente:

https://site.skgcollect.nl/218/pagina/1799/startpagina.html
De orde van dienst kunt u op de site vinden bij Liturgie

c

COLLECTEN TIJDENS ONLINE DIENSTEN
Van de diaconie en de kerkrentmeesters

 1. De webapplicatie via de link: https://site.skgcollect.nl/218/
 2. Via bankrekening van de kerk:
  Protestantse Gemeente te Steenwijk nr. NL60 RABO 0373 7295 96
 3. De 3e rondgangscollecte heeft altijd een specifiek doel (een doel voor kerk of diaconie).
           
   Collectes met speciaal doel; zie hier Daar staan alle diaconale collectes in de corona tijd.

Zondag 1 november, 3e collecte bestemd voor: ZWO: La Tulipe, Mikondo DRCongo
De projectgroep binnen ZWO ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’ heeft dit jaar niet de activiteiten kunnen ontplooien als andere jaren. Corona zorgt er voor dat er weinig mogelijk is. Toch proberen we er het beste van te maken, waarbij u kunt helpen middels deze collecte vandaag.
Onze kniepertjes verkoop is gestart, maar het is niet mogelijk door het geringe kerkbezoek en de geringe openingstijden van De Klincke om daar af te halen (bij verbetering houden we in De Klincke voorraad). Vandaar dat u kunt bestellen en wij het bij u thuis komen brengen (tel. 0521-371538 of via e-mail doetie.kruithof@ziggo.nl). Minimum afname is 2 zakjes á € 2,50. Eerstvolgende afleverdag is zaterdag 21 november (tussen 10.00-12.00 uur). Geef uw bestelling een week van tevoren door, dan kunnen wij het bakken goed inplannen. Daarna zijn er in ieder geval nog afleverdagen op 5 en 19 december.
Onze steun voor de school La Tulipe is juist nu, zeer hard nodig.
Voor actuele informatie: www.mikondo.nl

VERBOUWPLANNEN 'EEN NIEUW HUIS'

De kerkenraad heeft afgelopen donderdag 19 juni, een voorgenomen besluit genomen, betreffende de verbouwplannen van haar accommodaties, de Grote Kerk, de Klincke en pand Zoer.
Zoals gebruikelijk stelt de kerkenraad de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de plannen kenbaar te maken, waarop de kerkenraad haar definitieve besluit kan nemen.

LEES DE HELE BRIEF

Focus Brief voor kringen

Klik even

 

HERVORMINGSDAG 31 OKTOBER

klik voor de hele poster


RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.

k


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

FANCY FAIR:  

Inname goederen
Het inleveren van de goederen kan wekelijks op de zaterdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, bij de loods aan de Wheermaten 7C. Vrijwilligers zijn dan in de loods om uw goederen in ontvangst te nemen.

Doordat er dit jaar geen Fancy Fair wordt gehouden komen wij, als er teveel (grote) goederen worden ingeleverd, in de problemen met de opslag hiervan. Inmiddels zijn de boeken al verplaats naar Pand Zoer. De kleding is inmiddels uitgezocht en deels gegeven aan het Leger des Heils. Wij kunnen deze niet nog een jaar bewaren i.v.m. de hygiëne. Een deel van de kleding, vooral de merkkleding, worden nu aangeboden op marktplaats.

Wij zijn wat selectiever gaan innemen, de goederen moet goed verkoopbaar zijn. Wij nemen vooreerst geen grote meubelen aan. Wij willen ons beperken tot het innemen van kleine, handzame artikelen, vanaf nu weer kleine kastjes (Tv kastje of nachtkastjes) en handzame stoelen.

Gezien de strenge corona maatregelen moeten wij wel bij het innemen van de goederen een aantal regels in acht nemen:
- Wij houden rekening met elkaar, 1,5 meter afstand.
- De inbrenger kan zelf de spullen op enkele tafels voor de ingang zetten.
- De bezoeker wordt niet toegelaten in de loods.
- De vrijwilliger van de Fancy Fair zorgt ervoor dat de goederen in de loods een plaats krijgen.

Hebt u twijfels of iets wel zal worden ingenomen kunt u altijd contact opnemen met André van Dekken. Hij is bereikbaar op 06-11568956. Is hij niet bereikbaar, spreek dan even een bericht in of stuur een WhatsApp.


Verkoop via Marktplaats
De afgelopen periode hebben wij al veel goederen kunnen verkopen via Marktplaats en verkoop vanuit de loods. Nu er dit jaar geen Fancy Fair is gehouden zijn er toch wel inkomsten, wij zo rond de € 7500,00 verkocht via marktplaats. Wij zetten nu de teller weer op € 0,00. Wat nu verkocht wordt via Marktplaats of via de loods telt al mee voor de opbrengst van volgend jaar.
Via Marktplaats kunt u van alles kopen (het grootste gedeelte in ieder geval) wat u normaal op de markt kunt verwachten. Kijkt u hier eens naar. Als er goederen worden gekocht kunnen die op de zaterdagmorgen van 10:00 en 12:00 uur bij de loods worden opgehaald.

Wij hebben verschillende accountnamen bij Marktplaats. Via internet kunt u via onderstaande linken naar ons aanbod:
https://www.marktplaats.nl/u/fancy-fair-pkn-steenwijk/23910859/
en
https://www.marktplaats.nl/u/aenj/15287376/
en
https://www.marktplaats.nl/u/fancyfair-grote-kerk-steenwijk/41734047/

Kijkt u eens rustig op marktplaats verkopen van de Fancy Fair.
Hopelijk zit er voor u iets bij.

Namens de Fancy Fair
Harry Roskam

e

 

De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

g

KERK 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

 1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
 2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

 

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op f

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 31 October, 2020

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

 

 

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 14
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebookf

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.