Jongeren

Tienerdienst
jeugddiensten
16+
18+
Gespreksgroep 17+
   
   

Tienerdienst

Brug en tienerdienst
Voor de jongeren van de middelbare school is er op elke eerste en derde zondag van de maand een aparte tienerdienst. De jongeren komen om 9.30 uur samen in de Klincke (Kerkstraat 16), en praten met elkaar door over het geloof rondom een actueel thema.
De tienerdienst eindigt in de kerk voor de zegen.
Ben je benieuwd? Kom gerust eens kijken!
Contactpersoon isHenri van Rheenen, hjvanrheenen@gmail.com

Jeugddiensten

Zes keer per jaar is er een jeugddienst speciaal gericht op de jeugd van 10 jaar en ouder. De diensten worden voorbereid door de Jeugddienstcommissie. In de diensten is regelmatig een leuke sketch, een bijzonder optreden van een gospelgroep, koor of bijvoorbeeld een rapper. De jeugddiensten worden aangekondigd door middel van posters, en staan in de Brug.
Aanspreekpunt: Elize Stiemer: irizarry@versatel.nl

 

 

Basisgeloofscursus voor jongeren16+

De basisgeloofscursus voor jongeren wordt gegeven door ds. Henk van Veldhuizen. We gaan samen bezig met het zoeken naar de betekenis van de Bijbel. Voor sommigen zijn het verhalen uit de oude doos die ons vandaag niets meer doen.  Voor mij zijn het verhalen van alle tijden die ook vandaag verrassend belangrijk kunnen zijn in ons leven. Om iets van die verhalen te kunnen begrijpen is het ook belangrijk dat je iets weet van de opbouw van de Bijbel. Ook daar willen we samen naar kijken.
Rond de herfstvakantie krijg je persoonlijk een uitnodiging van mij. Contactpersoon : Ds. Sander vant Zand dssandervantzand@pkn-steenwijk.nl

 

Geloofscursus voor gevorderden
     (met mogelijkheid tot het doen van belijdenis)

Tijdens de bijeenkomsten zullen de belangrijkste thema's van het christelijk geloof met elkaar worden besproken. Daarnaast is deze geloofscursus, voor wie dat wil, een voorbereiding voor het doen van openbare belijdenis van het geloof in de dienst op Palmpasen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij ds. Bob Haanstra. Hij leidt deze catechisatie. Nadat iedereen met belangstelling heeft gereageerd zullen we samen de geschikte avonden afspreken. Ds. Bob Haanstra,  dsbobhaanstra@pkn-steenwijk.nl

 

 

Club voortgezet onderwijs

Voor jongeren van het voortgezet onderwijs zijn er jaarlijks een aantal gezellige avonden.
Doe je graag mee met de gezellige avonden hou dan de Brug en Facebook in de gaten!

 

Gespreksgroep 17+

Voor jongeren in de leeftijd 16-25 jaar is er een eigen gespreksgroep, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen doorpraten over geloofsthema’s . Eens per maand komt deze groep bij elkaar op de zondagavond in de Klincke.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Contactpersoon is Ds. Sander vant Zand dssandervantzand@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 17 Oktober, 2016