40 dagentijd

Liturgisch bloemstuk voor 4de zondag in de 40 dagentijd.

Delen,
Breken,
Uitdelen.
Wonderlijk hoe weinig door te delen
verandert in overvloed en velen voedt.

Gij die ons voedt,
schenk ons het inzicht
dat delen verrijkt
en de woestijn verandert in een oase.

 

GEMEENTEGROEIGROEPEN komen deze week weer bij elkaar:

Op dinsdagmiddag 13 maart  in ’t Trefpunt, Onnaveld om 13.45 uur
Op dinsdagavond 13 maart bij fam. Evenhuis, Bergsteinlaan 102 om 19.45 uur
Op woensdagavond 14 maart  in de Ontmoeting in Eesveen om 20.00 uur

                    

BIDDENDERWIJS

Woensdagavond 14 maart a.s. is het Biddag en Biddenderwijs.
De aanvangstijd van Biddenderwijs is verschoven naar 20.30 uur.
Ook al een keer van plan geweest om mee te doen?. Weet dat u welkom bent. We komen samen in de Klincke en beginnen met een kopje koffie of thee. De begeleider is ds. Bob Haanstra (0521 - 517059).
(zie ook het winterwerkboekje Vorming en Toerusting).

 

PAASGROET

Paasgroetkaarten-actie voor gevangenen 18 maart 2018.
Volgende week zondag 18 maart willen wij de gemeenteleden weer vragen om een Paasgroetkaart te versturen aan een gevangene. Dit doen wij na afloop van de morgendienst in de Grote Kerk. U doet toch weer mee? Meer informatie volgt in de Kerkbrief van die zondag. Taakgroep ZWO.


ZANG-, en ONTMOETINGSAVOND Onnaveld op 25 maart.

Medewerking wordt verleend door het Fries Mannen Ensemble o.l.v. Jan Brens uit Sneek. Verder werken mee; Auke Zandstra, orgel en Ella, Lia en Marianne zullen ook een bijdrage leveren.
PALMPASENSTOKKEN MAKEN 

Op zaterdag 24 maart 2018 willen wij vanuit de kindernevendienst van de Protestantse Gemeente Steenwijk net als ieder jaar palmpasenstokken maken met de kinderen van de oppasdienst en alle kinderen van de kindernevendienst (dus t/m groep 8!) in de Klincke aan de Kerkstraat (bij de Grote Kerk).  Wij beginnen om 14.00 uur en het zal zo rond 15.30 uur afgelopen zijn.
Als jij het leuk vindt om een stok te maken, geef je dan op.
Omdat het best lastig werk is, is het wel nodig dat je vader of moeder meekomt om te helpen. Op zondag 25 maart  a.s. tijdens de dienst in de Grote kerk krijg je je zelfgemaakte palmpaasstok en maken we een kleine optocht door de kerk en na de dienst mag je de stok mee naar huis nemen.
Wil je mee doen, geef je dan zo snel mogelijk op! Als je nog een oude stok hebt dan horen we dat ook graag!
Graag opgeven voor 5 maart a.s. bij de kindernevendienst via jeugdclub@pkn-steenwijk.nl      Namens de commissie Palmpasen.VOOR IN DE AGENDA!

EO JONGERENDAG
Ook dit jaar hopen we weer naar de EO JONGERENDAG te gaan.  Het thema is “Walk on Water”.  For KING & COUNTRY, Matt Redman, Britt Nicole, Guvna B en de Beam worshipband zijn er ook bij!!! Wanneer: 26 mei a.s.   Waar: GelreDome in Arnhem.   We vertrekken om 11.15 uur bij de carpoolplek aan de Woldmeenterand. Rond 23.00u zullen we weer terug zijn. De kosten zijn € 15,00 p.p., inclusief vervoer. Wij regelen de kaarten en het vervoer. Je ontvangt na opgave verdere informatie over het betalen. Nodig gerust je vriend(inn)en uit en meerijdende ouders zijn ook van harte welkom! Stuur deze mail door of geef de mailadressen door via jeugdclub@pkn-steenwijk.nl.  Geef je op voor 16 april a.s. via jeugdclub@pkn-steenwijk.nl.

EREDIENST op Eerste Paasdag

Op de Kerkenraad is besloten dat de Eredienst van eerste Paasdag niet om9.30 maar om 10.00 uur zal beginnen. Dit omdat we aansluitend op deze dienst met de gemeente koffie willen drinken en daarna gezamenlijk naar de Paaszang op de markt willen gaan.  Met vriendelijke groeten, Fred Boot

Noteert u vast 8 maart: Vormingsavond Pastoraat voor alle pcd-ers, pastorale medewerkers, ouderlingen en predikanten. Inleiding ds. A. van der Honing over Eenzaamheid binnen het Pastoraat. Plaats: De Klincke.

PERSBERICHT
Lezing in Synagoge van Zwolle
Op woensdag 21 maart 2018 geeft journalist en Israëlcorrespondent Jan Franke in de Synagoge van Zwolle een lezing over “Wat Nederland van Israël kan leren.” Dit interessante verhaal, waarin veel leerzame kanten van de Israëlische samenleving aan de orde komen, wordt gehouden in de Synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8. De lezing begint om 19.30 uur. De avond wordt georganiseerd door de afdeling Zwolle/Overijssel van het Genootschap Nederland-Israël. Niet-leden betalen een toegang van € 7,50.
Toelichting
Dit jaar bestaat de staat Israël 70 jaar. Jan Franke vertelt over de actuele betekenis van Israël, dat veel méér is dan alleen een land in oorlog met zijn buurvolken. Het is vooral een modern land waar Nederland veel van kan leren. Op gebieden als terreurbestrijding, gezondheidszorg, landbouw, waterbeheer, informatie- en communicatietechnologie en op vele andere terreinen trekt de hele wereld veel profijt van wat er in Israël gepresteerd wordt. In deze lezing laat Jan Franke zien waarin Nederland aan Israël een voorbeeld kan nemen op gebieden als politiek, multicultureel samenleven, onderwijs, veiligheid en innovatie. Jan Franke woont in Tel Aviv en is correspondent voor Israël, de Palestijnse gebieden, Egypte en Jordanië. Hij schrijft achtergrondartikelen voor o.a. het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Elsevier Weekblad.
Het Genootschap Nederland-Israël dat de avond organiseert, staat open voor allen die Israël en de joodse cultuur beter willen leren kennen. Leden krijgen per seizoen vijf interessante lezingen en een culturele avond aangeboden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de fraaie Synagoge van Zwolle. 

Illustratie: Jan Franke aan het werk op een terras ergens in Israël.

 

 

RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van de goederen kan wekelijks op de zaterdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, bij de loods aan de Wheermaten 7C. Vrijwilligers zijn dan in de loods om uw goederen in ontvangst te nemen.

Bent u niet in de gelegenheid de spulletjes te
brengen dan kunt u contact opnemen met
dhr. H. Slot, Capellekade 2, 8331 KX  STEENWIJK. Telefoon 0521-517012

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 12 Maart, 2018

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebook

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.