De Grote kerk van binnen

Een leuke kijkje in de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c  door Henri v Rhenen

WERKGROEP PASTORAAT 
De werkgroep pastoraat is op zoek naar pastorale ouderlingen.
Wilt u er eens over nadenken? Bel Sarie van Andel tel 511178.
Woensdag 16 mei is de laatste Stiltewandeling voor de zomerstop. Aanvang 10 uur, kort meditatief moment waarna we met elkaar koffie drinken. Om 11 uur gaan we wandelen door Rams Woerthe en daarna delen we onze zelf meegenomen lunch.
We hopen u/ jou te ontmoeten.  Janny van  ‘t  Zand, Ieneke Wubs en Sarie van Andel.


ZWO SPAARDOOSJES PROJECT 2018/2019

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in India.
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het themajaar Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Wij willen kinderarbeid tegengaan en ieder kind de kans geven op een goede toekomst met onderwijs.
De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Ze lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. Veel kinderen moeten werken en gaan vaak niet naar school. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kinderen te vinden. Ze zoeken de kinderen op in de fabrieken en op straat. Samen met de gezinnen werken de gepassioneerde medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen. SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op verschillende niveaus kan strijden tegen kinderarbeid.
U kunt daaraan bijdragen.
SAVE is één van de projectpartners van Kerk in actie binnen het themajaar Kinderen in de knel, waar onze kerk zich dit jaar voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/save. Gedurendehet jaar zullen we u ook op de hoogte houden van dit project.
Uw bijdrage voor dit werk is van harte welkom via de spaardoosjes die uitgedeeld worden in de zondagmorgendienst van 20 mei in onze kerk. Heeft u toevallig nog spaardoosjes staan, dan kunt u deze ook inleveren tijdens deze dienst. Voor een nieuw spaardoosje of inleveren van een spaardoosje kunt u ook contact opnemen met Jan Doeve, tel. 0521-517654.
Wij danken u/jou alvast voorde medewerking.  
ZWO-commissie. 

 

VAKANTIEWEEK in het Roosevelthuis voor alleen staande gehandicapte ouderen.
U kunt zich weer opgeven voor de vakantie week in het Roosevelt huis op het landgoed Hydepark te Doorn. 
De vakantie week is van 08-09-2018 t/m 15-09-2018 ( week 37)
Kosten voor deze week zijn € 425.00 euro per persoon.
Voor meer informatie zie de volgende “De Brug” en kunt u terecht bij Gerrit Hagen.  06-54913714 of gerrit.hagen@hotmail.com

JUMBO MUNTEN VOOR EEN DAGJE UIT.
Tijdens de vakantie week naar het Roosenvelthuis gaan er een 40 tal gasten en ook een 40 tal vrijwilligers mee. 
De gasten worden in deze week getrakteerd op een dagje uit.
Om de kosten laag te houden vragen we u om kortings munten voor een dagje uit van de Jumbo te sparen en deze in de doos te deponeren voor in de kerk bij de ingang.
U doet er de organisatie een groot plezier mee en uiteindelijk natuurlijk de gasten.
Namens het diaconaal streekverband Gerrit Hagen.
gerrit.hagen@hotmail.com


VOORJAARSMIDDAG voor 75+
Wij nodigen u van harte uit voor de voorjaarsmiddag op dinsdag 15 mei 2018 van 14.00 u tot 17.00 u in de Meenthehof.
Dhr. Jan Wiersma uit Steenwijk is buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand te Staphorst.
Voor de pauze vertelt hij over “Het huwelijk door de jaren heen” en na de pauze heeft hij een spannend verhaal voor ons in petto.
Ds. A. v.d. Honing is die middag aanwezig en verzorgt de meditatie.
U kunt zich opgeven bij Egbertje Doeve tel. 511259  Sijntje Hetebrij te. 513616   Janny van Eerten tel. 516944
U kunt dan ook aangeven of u opgehaald en thuisgebracht wilt worden.
Na afloop is er een collecte.
Vr.gr. namens de organisatiecommissie Janny van Eerten

 

 


NIEUW FOTOBOEK 2017 van Kerk en hobby kijk even

 


VOOR IN DE AGENDA!

EO JONGERENDAG
Ook dit jaar hopen we weer naar de EO JONGERENDAG te gaan.  Het thema is “Walk on Water”.  For KING & COUNTRY, Matt Redman, Britt Nicole, Guvna B en de Beam worshipband zijn er ook bij!!! Wanneer: 26 mei a.s.   Waar: GelreDome in Arnhem.   We vertrekken om 11.15 uur bij de carpoolplek aan de Woldmeenterand. Rond 23.00u zullen we weer terug zijn. De kosten zijn € 15,00 p.p., inclusief vervoer. Wij regelen de kaarten en het vervoer. Je ontvangt na opgave verdere informatie over het betalen. Nodig gerust je vriend(inn)en uit en meerijdende ouders zijn ook van harte welkom! Stuur deze mail door of geef de mailadressen door via jeugdclub@pkn-steenwijk.nl.  Geef je op voor 16 april a.s. via jeugdclub@pkn-steenwijk.nl.

 

DE GROENE WENSBOOT

De Groene Wensboot is een fluisterboot die tochten maakt in het prachtige Weerribben/Wieden gebied. Als er voldoende belangstelling is, willen we als Diaconie ook een vaartocht organiseren voor gemeenteleden die niet (meer) zo goed ter been zijn.   U kunt met een lift aan boord komen - ook met een rolstoel - en het sanitair is aangepast. Een ervaren kapitein en stuurman brengen ons op de mooiste plekjes !   De datum wordt nog in onderling overleg afgesproken. U mag ook samen een familielid of vriend(in) deelnemen. De tocht wordt aangeboden door de Diaconie. Wilt uzelf ook graag een bijdrage doen, dan gaat dat als extra gift naar de Stichting Groene Wensboot.      
Voor informatie en opgave : Roel en Marian de Vries   tel. 0521-517736 of Betsy de Haan tel. 0521 850717 
   

 

RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van de goederen kan wekelijks op de zaterdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, bij de loods aan de Wheermaten 7C. Vrijwilligers zijn dan in de loods om uw goederen in ontvangst te nemen.

Bent u niet in de gelegenheid de spulletjes te
brengen dan kunt u contact opnemen met
dhr. H. Slot, Capellekade 2, 8331 KX  STEENWIJK. Telefoon 0521-517012

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/   
                                                      video film van de kerk https://youtu.be/pPr1WNFvE0c

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 14 Mei, 2018

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebook

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.