liturgisch bloemstuk van tweede advent.

De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen onder mensen
altijd weer raakt de hemel de aarde

God kom met Uw geest
open ons voor Uw aanwezigheid

 

 

 

GEMEENTEGROEIGROEPEN

Op maandagmiddag 11 december bij fam. v. Osselen, de Beugel 59 om 14.00 uur                
Op maandagavond 11 december in ’t Trefpunt in Onnaveld om 19.45 uur                            
Op dinsdagmiddag 12 december in ’t Trefpunt Onnaveld, om 13.45 uur
Op dinsdag 12 december bij fam. Evenhuis, Bergsteinlaan 102

 

   

DIENST EESVEEN
Volgende week zondag 10 december zal ik (Arie-Pieter Schep), de stageloper in de gemeente, de dienst in Eesveen leiden. Voor mijn opleiding is het van belang om de dienst te bespreken met de mensen die in de dienst aanwezig zijn. Ik wil graag met 10-12 mensen de dienst bespreken en hoop dat u daar de moeite voor wilt nemen. Het gaat bij de bespreking onder andere over hoe u de dienst ervaren heeft. Tijdens de bespreking zal er gezorgd worden voor koffie/thee en een broodje. Bij voorbaat hartelijk dank!  Met vriendelijke groet, Arie-Pieter Schep

    

KERSTMIDDAG 75+
Op donderdagmiddag 14 december 2017  van 14.00 u tot 17.00 u is er weer de kerstmiddag voor 75+ in de Meenthehof.  Medewerking verlenen: Anna Rosier op viool; Wilma Werkman zang; Auke Zandstra begeleiding samenzang; ds. van ’t Zand meditatie.  U kunt zich opgeven bij: Sijntje Hetebrij tel. 513616; Egbertje Doeve tel.511259; Janny van Eerten tel. 516944. U kunt ook aangeven of u gehaald en thuisgebracht wilt worden. Na afloop is er een collecte. Vr.gr. van de organisatiecommissie.

KERSTGROET 80+
Vlak voor kerst krijgen de 80+ers en zij, die het afgelopen jaar een geliefde verloren hebben, een kerstgroet bezorgd. U mag met ons meedenken en namen doorgeven van mensen, die een bemoediging kunnen gebruiken.   
U kunt bellen naar: Diny Bergsma tel. 515949 en Janny van Eerten tel. 516944 
B.v.d. en vr.gr. van de organisatiecommissie

 

LIEDEREN UIT DE ADVENT EN DE KERSTTIJD:
Een Verkenningstocht op zondagavond 10 december langs liederen, woorden en muziek uit de nieuwe liedbundel. Deze activiteit vindt plaats in de Grote Kerk te Steenwijk op zondagavond 10 december om 19.00 u. Tijdens deze avond zullen achtereenvolgens liederen aan bod komen die passen in de tijd en de kleur  van de Advent en de Kersttijd.  We beginnen om 19.00 u en de bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Vanaf 18.45 u. kunt u gezamenlijk koffie of thee gebruiken. Iedereen is van harte welkom! ds. Bob Haanstra en Stephan van Dokkum

 

 

 


EEN LICHTPUNTJE ZIJN VOOR JE MEDEMENS 

Afbeeldingsresultaat voor KERSTENGEL PRESENT

Na het grote succes in 2016 zal in Steenwijkerland ook dit jaar in de adventstijd het project ‘De Kerstengel’ uitgaande van Stichting Present Steenwijkerland georganiseerd worden. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.
Kerst is voor velen een tijd van familie, gezelligheid en bezinning. Voor heel veel mensen is het echter ook een moeilijke tijd, bijvoorbeeld omdat men eenzaam of ziek is, of omdat men juist in de donkere tijd van het jaar een dierbare zo extra mist.  Voor mensen die wel wat extra aandacht verdienen, jong of oud, gezond of ziek, is er een ‘kerstengel’. Deze engel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem, door  bijvoorbeeld een kaartje, (zelfgebakken) lekkers of een bloemstukje; wat de engel zelf ook maar bedenkt. Een engel is in de Adventstijd in functie: dus van zondag 3 december tot Kerst.  

Kent u iemand die wel een bemoediging kan gebruiken? Meld deze persoon dan gerust bij ons aan.
Misschien denkt u: Ik heb tijdens Advent best één of meerdere keren een klein beetje tijd over. Dan kunt u zich aanmelden als ‘kerstengel’. U kunt zelf bepalen of u één of meerdere keren iets voor uw engelontvanger doet, en wat u precies doet.
De aanmeldingen worden door Stichting Present Steenwijkerland verzameld en gekoppeld. Iedereen die  belangstelling heeft om een ‘kerstengel’ te zijn of iemand kent die in aanmerking komt om een engel te ontvangen, kan dit melden op https://stichtingpresent.nl/steenwijkerland/    Opgeven kan tot 3 december

KERSTZANGDIENST met Chr. Brassband De Woldklank
Wat is er nou leuker dan met elkaar bekende kerstliederen te zingen?
Dat kan op zondagavond 17 december in de Protestantse Kerk te Steenwijkerwold. Na de zeer geslaagde kerstzangdiensten van de afgelopen jaren trekt Chr. Brassband De Woldklank uit Steenwijkerwold ook dit jaar alle registers open onder de bezielende leiding van dirigent Karel Jager. Dit jaar wordt er weer meegewerkt door het Protestants Kerkkoor Steenwijkerwold.  Deze avond zullen veel bekende kerstliederen gezongen worden, maar zullen korps en koor ook van zich laten horen met bekende en minder bekende kerstliederen en kerstmelodieën.
De muziekcommissie van De Woldklank draagt er zorg voor dat de prachtige sfeervol is versierd.  Het is zeker de moeite waard is om deze dienst te bezoeken als opmaat naar het Kerstfeest. De Woldklank hoopt dan ook op een volle kerk op zondagavond 17 december. De avond begint om 19.30 uur en u kunt gratis naar binnen. Aan het eind zal een deurcollecte worden gehouden. 


ANDERS NAAR KERST ? Rondom de kerstwensboom!
Ook dit jaar wordt er weer een kerstwensboom geplaatst op het kerkplein van de Grote Kerk. Jong en oud worden uitgenodigd een wens of een persoonlijke boodschap in deze boom te hangen. Een boodschap over hoop, liefde, het bedanken van een dierbare of het gemis daarvan.
Wilt u/wil jij iemand in het licht zetten? Dan kan dat op zaterdag 16 december van  15.00-22.00 uur tijdens het Dickens festival. In de kerk kunt u/kun jij een wens of een boodschap in een ster schrijven en deze vervolgens ophangen in de boom.
Daarnaast zijn er tijdens het Dickens festival tal van andere activiteiten in en rondom de Grote Kerk : kraampjes voor goede doelen (World Servants en straatkinderen in Congo), kraampjes met verkoop van kerstspullen, optredens van diverse koren en een verhalenverteller. Wegens het grote succes van vorig jaar zal hij dit jaar vier keer een verhaal vertellen i.p.v. drie keer. Deze vertellingen zullen plaatsvinden in de sfeervolle ruimte onder de toren. Alle reden om op zaterdag 16 december eens even een kijkje te komen nemen in en rondom de Grote Kerk !
Kunt u niet komen? Activiteiten ook via www.kerkdienstgemist.nl

 

Zondag 14 januari 2018 Evangeliesatiedienst , thema: Je leven delen.

Zondag 14 januari 2018 is er weer een evangeliesatiedienst met als voorganger Ds. Hans van Ark uit Wezep en met medewerking van het koor Our Choice uit Wolvega.
Voor deze dienst is als tekst gekozen: JE LEVEN DELEN:
Hoe deel je als eigentijdse christen je leven met anderen, zonder opdringerig of overdreven over te komen
Hoe ben je christen, niet op zondag, maar op maandag tot en met zaterdag.
Paulus schrijft er mooie dingen over in 1 Thessalonicenzen 2 : 5-9  U weet dat we u nooit naar de mond hebben gepraat en dat onze woorden nooit een dekmantel voor hebzucht waren. God is onze getuige. 6 We hebben ook niet geprobeerd de gunst van mensen af te dwingen, niet bij u en niet bij anderen. 7 Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster  die haar kinderen koestert. 8 In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. 9 U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Op die manier hebben we u het evangelie van Jezus Christus verkondigd.
Ds. Hans van Ark was predikant in de Pauluskerk te Wezep en al ruim 8 jaar verbonden als manager aan het dienstencentrum van de PKN. Hij heeft o.a. een nieuwe impuls gegeven aan het Missionaire Werk, door samen met Ds. Nynke Dijkstra  alle classiss in Nederland meerdere malen te bezoeken om het missionaire gedachtengoed weer op de kaart van de gemeentes te zetten.
Het koor Our Choice uit Wovega is geen onbekende voor ons . Op de eerste plaats zingen enkele van onze gemeente leden hierin en op de tweede plaats hebben zij wel meer meegewerkt aan onze diensten.
Deze dienst is in de Grote kerk en begint om 9.30 uur. U bent van harte welkom.
Werkgroep Missionair Gemeente Zijn.


STEM NU VOOR DE TOP 2000 KERKDIENST! 

Afbeeldingsresultaat voor KERK TOP 2000

TOP2000 kerkdienst Steenwijk (30 december 2017 om 19.30 uur)


TOP 2000
Vocal@Motion bij de top2000 kerkdienst op 27 december 2017!
Het was even spannend, maar we kunnen nu trots bekend makend dat Vocal@Motion komt op 27 december bij onze top2000 –kerkdienst. We starten net als vorig jaar om half acht, vanaf zeven uur hebben we vast muziek en staat de koffie klaar met een oliebol voor de liefhebbers.
De World Servants zorgen voor een hapje en een drankje en dat is dan ook het goede doel waar we ons aan verbinden. De opbrengst daarvan is voor hen, dus neem vooral uw portemonnee mee en blijf even nazitten. Ook dan zullen we voor top2000 muziek zorgen.  De jongeren in onze gemeente hebben in een BTD-dienst al gestemd. Nu ú nog. Stemmen doe je via deze link: http://www.top2000kerkdienst.nl/steenwijk/. Of op papier in de Klincke. De top2000dienst commissie, Bob Haanstra, Jan Remeijnse, Harry van Dalfsen, Peter van der Terp, Robert van Buiten en Marjoke Eikelenboom

 

KERSTKNUTSELEN:  Voor alle kinderen van de kindernevendienst! Op woensdagmiddag 13 december gaan we samen kerstknutselen!! Jullie zijn van harte welkom tussen 14.30 en 16.30 uur, met vrije inloop! Geef je wel even op via jeugdclub@pkn-steenwijk.nl, dan weten we hoeveel kinderen we kunnen verwachten.

 

 

RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

 

 

WORKSHOPS MEDITATIEF TEKENEN en/of BLOEMSCHIKKEN
Thema:  - SEIZOENEN – stappen en symbolen in je leven.
Wilt u na de zomervakantie ook mee gaan doen met  meditatief tekenen,
er wordt getekend n.a.v. de door mij gemaakte foto(‘s), waaruit u een keuze maakt.
De tekening verbeeldt het gevoel dat de gekozen foto oproept.
De data zijn 16 januari en  13 maart 2018.
meditatief bloemschikken,
er wordt gewerkt met zoveel mogelijk natuurlijk materiaal, waarin eventueel een persoonlijk aandenken verwerkt kan worden.
De data zijn 10 oktober, 19 december 2017*), 13 februari en 10 april 2018.
*) eventueel als extra ook op woensdagmorgen 20 december van 9.30 – 11.30 uur.

De data zijn alle op de dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur en worden gegeven op Het Schar 4 in Steenwijk.  Kosten € 5,-- incl. koffie/thee, excl. materiaalkosten (materiaal wordt door mij verzorgd of in overleg zelf meegenomen). Per workshop verschillend. Voor beide workshops geldt maximaal 5 personen per keer.
U kunt zich voor één of meerdere workshops opgeven.
De persoonlijke verhalen die verteld worden spreken voor zich en geven herkenning, zodat je het gevoel krijgt samen op te trekken.
Graag minimaal 3 dagen van te voren aanmelden i.v.m. de voorbereiding.
Voor verdere info en opgave bij Henny Maring. tel 0521 – 515213.

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van de goederen kan wekelijks op de zaterdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, bij de loods aan de Wheermaten 7C. Vrijwilligers zijn dan in de loods om uw goederen in ontvangst te nemen.

Bent u niet in de gelegenheid de spulletjes te
brengen dan kunt u contact opnemen met
dhr. H. Slot, Capellekade 2, 8331 KX  STEENWIJK. Telefoon 0521-517012

 

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 9 December, 2017

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebook

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.