GEMEENTEGROEIGROEPEN komen deze week weer bij elkaar:

                         
Op dinsdagmiddag 16 januari in ’t Trefpunt, Onnaveld om 13.45 uur
Op woensdagavond 17 januari in de Ontmoeting in Eesveen om 20.00 uur

 

 

Boekbespreking door Ds. B. Haanstra in de Klincke op: 23 januari 's-middags om 14.00 uur. 5 en 12 februari en 5,12 en 19 maart. Tijd 19.45uur. Plaats: De klincke.
Wilkin van de Kamp beschrijft op indrukwekkende wijze de laatste 18 uur voor Jezus sterven.

  • Het wonder van Vergeving
  • Het wonder van Verlossing
  • Het wonder van de reiniging
  • Het wonder van Bevrijding
  • Het wonder van de Verzoening
  • Het wonder van de Wedergeboorte

 

 

WEEK VAN GEBED
Zoals u wellicht weet wordt er in de derde week van januari 2018 de Week van Gebed gehouden.  (van 21 t/m 28 januari)
Het thema van de Week van Gebed 2018 is: ‘Recht door zee’
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. God deed het volk dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren recht. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid in 2018. De kerken uit het Caribisch gebied verzorgden voor de gebedsweek van 2018 het materiaal.
In de Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de kerk: van katholiek tot protestant, van doopsgezind tot evangelisch, krijgt ‘Recht door zee’ handen en voeten. Er wordt zeer nauw samengewerkt bij het samenstellen van het materiaal. 
Bij de Raad van Kerken is er een verlangen dat door de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom de Liefde van Christus. De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei verschillende kerken en groepen samen te bidden. Dat is een getuigenis van de Liefde van Christus die ons drijft.  
Ook in de Klincke wordt er een gebedsavond gehouden. 
Voorgaande jaren waren er helaas geen deelnemers uit onze kerk te bespeuren.
Waar ligt dat aan, vinden wij bidden samen met andere kerkgenootschappen niet nodig?
Wij roepen u op om als gemeente ook mee te doen aan deze week voor gebed.
Het kost U maar 1 uurtje.

KERKDIENST WEEK VAN GEBED GROTE KERK ZONDAG 21 JANUARI
10.00 uur.

GEBEDSAVOND IN DE KLINCKE MAANDAGAVOND 22 JANUARI, AANVANG 19.30.

Raad van Kerken

 

JEUGDDIENST: “Lopen op water”
Zondag 4 februari a.s. om 19:00 uur is onze volgende Jeugddienst, deze organiseren we samen met de Sing-in. In deze dienst gaat voor Ds. Sander van’t Zand.
Het thema dit keer is:   “Lopen op water”
Soms denk je dat je iets niet aan kan of kunt, maar je doet het toch! En als je er vertrouwen in hebt lukt het ook nog! Als het soms even niet lukt, mag je het vertrouwen hebben dat je een hand toegereikt krijgt. Laat je verrassen door onze sketch en kom genieten van live muziek!! Wij willen iedereen van harte uitnodigen om deze dienst samen te vieren. Inloop vanaf 18:30 met koek en zopie.             
Tot dan! Jeugddienst Commissie Steenwijk en Sing-in groep. Voor meer informatie volg ons via facebook of Instagram JDC Steenwijk jdcsteenwijk@gmail.com

 

ZINGEND VANUIT DE GROTE KERK  OP ZONDAG 11 februari 2018, m.m.v. HET CHRISTELIJK MANNENKOOR ASSEN.
Zondag 11 februari 2018 is er weer een zangdienst in de Protestantse Kerk van Steenwijk onder het motto “Zingend vanuit de Grote Kerk “. Wij vinden het fijn en hopelijk u ook dat wederom het Christelijk Mannenkoor Assen aan deze dienst zal meewerken.
Door haar niveau en muziekkeuze is het CMA het laatste decennium uitgegroeid tot een bekend en veel gevraagd mannenkoor. Het Evangelie is duidelijk de inspiratiebron in de liederenkeuze. Het koor  heeft een breed repertoire bestaande uit ondermeer traditionele geestelijke liederen, klassieke gewijde liederen, negrospirituals, maar tegenwoordig zingen zij ook populaire liederen.
Het CMA verleent medewerking aan allerlei activiteiten als kerkdiensten in diverse vormen.
Het CMA speelde  een muzikale rol in de Tv-uitzending "Bartje". Ze werkte mee aan muziekprogramma's als "U zij de glorie" van de NCRV en "Nederland Zingt" van de EO.
In 2008 hebben zij medewerking mogen verlenen aan de Kerstavonddienst in het Concertgebouw te Amsterdam. Het koor bestaat momenteel uit 145 leden waarvan en zeker 100 naar Steenwijk zullen komen.  Kortom een koor waar u veel van mag verwachten.
En 11 februari 2018 werkt het Christelijk Mannenkoor Assen weer mee in onze zangdienst Zingend vanuit de Grote Kerk. De aanvang van deze dienst is 19.00 uur. De entree is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.
U bent van harte welkom.   Protestantse Gemeente Steenwijk.

Unieke presentatie van het boek Openbaring door Otto de Bruijne.

Heeft u zich wel eens een voorstelling gemaakt van de angstaanjagende en hoopgevende beelden van het boek Openbaring? Hoe doe je dat? Iets als 'The Lord of the Rings' of de 'Narnia'. Is het echt? Is het symbolisch? Zijn het precieze beschrijvingen? 
Woordkunstenaar Otto de Bruijne, maakte studie van het boek Openbaring en besloot na het lezen van al die boeken een soort panorama te schilderen. 

Op deze avond gaat u zijn zoektocht en de conclusies meemaken. De twaalf schilderijen, lengte 9,6 meter komen met impressieteksten op beamerbeelden voorbij.  Otto vertelt, u reageert. Een unieke ervaring. Kom op donderdag 22 februari 2018 om 20.00 uur naar de Grote Kerk te Steenwijk. Inloop vanaf 19.45uur.

 

RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.

Mogen wij u zondag 21 januari 2018 ook begroeten in de dienst van Gebed voor Eenheid van Christenen?
Voorganger                 : em. pastoor Theo van der Sman
Medewerking               : R.K. koor Spirit
Organist                       : Jannie Bennen-Stakelbeek
Aanvang                      : 10.00 uur in de Grote of St. Clemens Kerk

 


Wij zijn te volgen via onze website: www.raadvankerkensteenwijk.nl

 

 

FANCY FAIR

 

INLEVEREN GOEDEREN FANCY FAIR

Het inleveren van de goederen kan wekelijks op de zaterdagmorgen, tussen 10 en 12 uur, bij de loods aan de Wheermaten 7C. Vrijwilligers zijn dan in de loods om uw goederen in ontvangst te nemen.

Bent u niet in de gelegenheid de spulletjes te
brengen dan kunt u contact opnemen met
dhr. H. Slot, Capellekade 2, 8331 KX  STEENWIJK. Telefoon 0521-517012

 

kerk 2025 (klik even Kerk 2025

 

DE GROTE KERK van binnen Kijk eens op deze site http://kerkfotografie.nl/grote-kerk-steenwijk/

KERKELIJK BUREAU: openingstijden
Is in De Klincke, Kerkstraat 16,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Het jeugdwerk in de gemeente kan je vinden bij jeugd ,maar ook op

Facebook: JDC Steenwijk

Facebook pagina brug en tienerdienst BTD Steenwijk

 

Heeft u informatie voor de Brug mail het even:nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl
Heeft u informatie voor de Kerkbrief mail het even : kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail:scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Laatst bewerkt: 17 Januari, 2018

 

Ziet u op deze site verouderde informatie, mail het dan naar webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

Postadres:
scriba Prot. Gem. Steenwijk
Kerkstraat 16
8331 JC Steenwijk
e-mailadres :
scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl
Telefoon 'de klincke:0521 513429'

voor ander telnu. zie Organisatie

 

logo

bl2 GEEF EENS EEN REACTIE OP DEZE SITE!
bl Informatie over het Nieuwsblad voor de PKN Steenwijk

Ook op facebook

Facebookpagina kerk

op twitter

 

OVER ONZE HUISSTIJL:

In onze huisstijl proberen we aan te sluiten bij de huisstijl van onze landelijke kerk. In ons logo is de duif overgenomen uit het logo van de landelijke kerk. We denken dat die duif nauwelijks toelichting nodig heeft. De duif staat steeds weer voor de Geest.

In het logo zien we ook gekleurde lijnen. Eerst een klein stukje neerwaarts. Daarna omhoog. In die lijnen willen we het samenvoegen van onze kerken symboliseren. We hopen dat in het samengaan de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken en we samen op weg gaan in een sterk opgaande lijn. Zo willen we fris en positief ingesteld zijn.